Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

102 Hits

Publicatie op:
'Aflossingsvrije hypotheek'
Zorg dragen voor geliefden
líjkt misschien wel aflossingsvrij
maar is naast kosteloos óók onbetaalbaar
 
De restschuld hoort er altijd bij
 
Hulp bieden tijdens alle uren
Welke prijs moet worden betaald
Wie heeft krediet staan en bij wie
 
Is in het verleden reeds bepaald
 
Het nadeel van zo’n hypotheek is echter
dat ‘t nooit zal worden terugbetaald
Bovendien voorkómt het dat de rollen
 
ooit nog kunnen worden omgedraaid

Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "'Aflossingsvrije hypotheek'"

© Louisa van den Heerik

In elke boekenwinkel: