Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

332 Hits

Publicatie op:

Klik hier om een geluidsfragment te beluisteren

Ach wereld

Ach wereld 

Was je maar weer even zonder zorgen

Zonder maatregelen voor morgen

Niet gevangen door angst en paniek

En vrij van alle kritiek

Ach wereld

Hoor je de lente fluiten

Zonder medemens buiten

De grote leegte kalm voor het oog

Maar haar waakzaamheid voelbaar hoog 

Nog nooit moesten we zover uiteen om elkaar te beschermen

Ach wereld laten we juist nu ons over elkaar ontfermen


Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Ach wereld"

© Sabine Gussinklo

In elke boekenwinkel: