• Start
 • Nieuwtjes
 • Bezoekers Schrijverspunt voorstander van vaste boekenprijs

Nieuwtjes en tweets op Schrijverspunt

Bezoekers Schrijverspunt voorstander van vaste boekenprijs

Bezoekers van Schrijverspunt konden aangeven of ze voorstander zijn van een vaste boekenprijs of juist niet.


Meer dan 70% van de bezoekers geeft aan voorstander te zijn van een vaste boekenprijs. Eerlijk gezegd hadden we een dergelijk hoog percentage niet verwacht,

vaste boekenprijsDe vaste boekenprijs is sinds 2005 bij wet geregeld omprijsconcurrentie te voorkomen en daarmee een brede beschikbaarheid en een divers aanbod van boeken te bevorderen. Zonder prijsconcurrentie kunnen uitgevers ook minder winstgevende boeken uitgeven. Daarmee vormt de vaste boekenprijs een belangrijk cultuurpolitiek instrument. Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp).

De Wet op de vaste boekenprijs geldt voor werken die:

 • tekst in de Nederlandse en/of Friese taal bevatten
 • zijn voorzien van een titel
 • bestaan uit papieren bladzijden
 • al dan niet vergezeld gaan van ondersteunende informatiedragers
 • bestemd zijn voor de verkoop aan eindafnemers.
Voor de Wvbp is het niet relevant of een boek in eigen beheer wordt uitgegeven, waar de opbrengsten van een boek heengaan of dat een boek slechts bij één bepaalde (keten van) verkoper(s) verkrijgbaar is. Ook deze boeken zijn bestemd voor de verkoop aan eindafnemers en vallen dus onder de Wvbp.

Uitgevers en importeurs van boeken in de Nederlandse en Friese taal en van bladmuziekuitgaven zijn verplicht voor deze uitgaven een prijs vast te stellen en deze prijs te melden bij het Commissariaat. Nieuwe uitgaven en nieuwe prijzen moeten ten minste een week voor de ingangsdatum worden gemeld op de website vaste boekenprijs van het Commissariaat voor de Media. De gemelde prijzen zijn op deze website uiteindelijk voor iedereen kenbaar. De boekverkoper dient de door de uitgever vastgestelde prijs toe te passen.

E-boek

De vaste boekenprijs geldt alleen voor gedrukte boeken en bladmuziekuitgaven, en niet voor e boeken. Volgens de wetgever is prijsregulering voor elektronische boeken ongewenst, omdat deze de innovatie op de boekenmarkt zou schaden en er een cultureel belang ontbreekt.


Gereglementeerde Boekenprijs België

Per 1 juli 2017 is in België de wet op de Gereglementeerde Boekenprijs (GBP) van kracht.

Kort samengevat wordt in deze wet het volgende geregeld: op nieuwe titels verschenen na 1/7/2017 mag een handelaar de eerste zes maanden na verschijnen maximaal 10% korting geven op de adviesprijs. Titels die verschenen zijn vóór 1/7/2017 vallen niet onder de GBP. De wet is enkel van toepassing op boeken die (deels) in de Nederlandse taal zijn.

Uitzonderingen op de GBP zijn agenda’s, culturele jaarboeken, antiquarische boeken, beschadigde boeken, brochures, catalogi, kleurboeken, knipboeken, muziekuitgaven, schoolboeken, wetenschappelijke studieboeken en vakboeken.

Anders dan in Nederland vallen e-boeken (exclusief W en S) wel onder de GBP.

In bepaalde gevallen kan in de loop van deze 6 maanden wel gedurende max 1 maand meer korting dan 10% worden gegeven. Dit betreft:

 • Ledenprijzen
 • Combinatieprijzen
 • Actieprijzen
 • Serieprijzen
Al deze afwijkende prijzen, inclusief de ledenprijzen, gelden marktbreed.  Zo wordt het geformuleerd “De actieprijs geldt bij alle verkopers bij wie het boek verkrijgbaar is.”


Ondertussen alweer een nieuwe poll op Schrijverspunt. Geef ook je mening! De poll is te vinden op de homepagina en op: Poll op Schrijverspunt
Dit artikel delen?
Pin It
(Gemiddelde waardering 0 met waardering(-en)

Login of registreer om een reactie te plaatsen