Vrijheid, blijheid?

Vrijheid blijheid 2020In 1945 schreef August Vermeylen, kunsthistoricus, letterkundige en schrijver ‘De Taak’. Een programmaverklaring voor een nieuw algemeen cultureel tijdschrift, dat het zaadje vormde voor het later door Herman Teirlinck opgerichte NIeuw Vlaamse Tijdschrift.

‘De Taak’ werd het testament van Vermeylen want kort daarna overleed hij. Eén van zijn opvattingen was dat 'individuen maximale vrijheid konden krijgen zolang de gemeenschap maar niet werd belemmerd'. Mensen moeten zelfstandig kunnen denken en hun leven in eigen handen kunnen nemen, loskomen van betuttelend denken in alle vrijheid.

Maar wat is die 'vrijheid'?
Wat is vrijheid dan voor de arme, de ongewapende, de onbeschermde?
Wat is vrijheid of gelijkheid voor de massa, tegenover de feodaliteit van het geld?

Ga aan de slag met deze vragen en klim in je pen. 

Kans maken op publicatie in magazine?

Schrijf een tekst over het thema ‘vrijheid’. Bezorg ons je creatie van maximaal 150 woorden en wie weet, prijkt jouw tekst binnenkort in het volgende magazine DNG van het Vermeylenfonds. 

Deadline: 15 aug. 2022
Hits: 209