• Start
  • Je persoonlijk profiel
avatar

Osha Arts

Schrijfactiviteiten
Hits: 705
Colofon
55 woorden

Niets van wat ik ooit geschreven heb mag ontsnappen, worden verveelvoudigd, in een lichaamsopening gestopt worden, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, gebruikt worden als wc-papier of openbaar worden gemaakt in enige vorm, op enige...

Publicatie vanaf: 11 juli 2016
PERSOONLIJKE INFORMATIE
Schrijverspunt: Voor schrijvers, door schrijvers!