avatar

César Noordewier

Toegevoegde artikelen
Hits: 35
Gifslang
55 woorden

De onzalige dame spuwde met de regelmaat van de klok haar gif door middel van uitgesproken onbarmhartige opmerkingen. Eigenlijk wel typisch voor een redelijk intelligent iemand, maar de ziekelijke drang was gewoon te machtig. De bevrediging die het...

Hits: 49

Vol trots had hij zijn manuscript naar de uitgever opgestuurd. Deze antwoordde beleefd dat ze niet één spelfout hadden gevonden. Echt een uniek geval wat dat betreft. De brief sloot af met: ‘Nu nog wat meer aandacht besteden aan structuur, ritme,...

Hits: 47

De wonderlijkste kerel die ik ooit gekend heb, was geen personage van Nescio, maar ‘de zoon van de uitvinder van tegeltapijt.’ Zo profileerde hij zichzelf ook jarenlang in weekbladen en tijdschriften. Da’s net zoiets als door het leven gaan als ‘de...

Hits: 37

Je hebt vier soorten mensen: mannen, vrouwen, personen die allerlei utopieën prediken zoals tolerantie, vergiffenis en barmhartigheid, maar zelf intolerantie, wrok en onbarmhartigheid cultiveren, en ten slotte personen die niet op aarde zijn om...

Hits: 38
Armoe uitstralen
55 woorden

Sommige mensen stralen echt armoe uit. Zo ook de dame die vlak voor mij bij de kassa van de AH staat. Lompe laarzen, vale broek, merkloze jas, vettig haar. Buiten op de parkeerplaats sta ik met open mond van verbazing te kijken hoe ze in een...

Hits: 39

Mr. X heeft niet gestudeerd. Nergens zoveel droogkloten als aan de universiteit, dus dat is geen groot gemis. Door een brede interesse te koppelen aan jarenlang aandachtig observeren, heeft hij zich gaandeweg tot een ontwikkeld persoon opgewerkt....

Hits: 26

Agressie kan vele vormen aannemen. Als je inzoomt op de agressie van mr. X, zie je dat het geen impliciet kwade emotie is. Nee, het komt eerder voort uit een aandoenlijk soort wanhoop, zoals bij een klein kind dat een stuk speelgoed op de grond...

Hits: 50

Mr. X heeft een neus voor waardevolle zaken. Wat geen waarde heeft, roept slechts routineuze reacties van goedkeuring bij hem op. Maar iets waardevols doet zijn bloed sneller stromen. Dan toont hij waar de oorsprong van de mens ligt; een...

Hits: 78

Het is een groot misverstand om te denken dat Mr. X niet geeft om andermans persoonlijke wensen. Nee, het komt simpelweg niet bij hem op dat iemands wensen zich buiten de lijntjes van zijn eigen filosofische systeem, ter grootte van een...

Hits: 68

Mr. X leeft van dag tot dag. De ene dag kraakt hij af wat hij de volgende dag de hemel in prijst. Een actie van A wijst hij af maar dezelfde actie van B bewierookt hij. Zijn gedrag lijkt vooral te worden bepaald door windrichting, temperatuur,...

Meer artikelen...
Persoonlijk informatie

Recente activiteiten

Schrijverspunt: Voor schrijvers, door schrijvers!
Teksten en afbeeldingen van deze website mogen alleen met schriftelijke toestemming gebruikt worden. © Schrijverspunt 2019
https://www.lekkerboek.nl/sitemap