• Start
  • Je persoonlijk profiel
avatar

Patrick Bernauw

Schrijfactiviteiten
Hits: 307
Patrick Bernauw
Manuscriptbegeleiding

Feedback zoals je die ook van een redacteur bij een uitgeverij mag verwachten. Een leesverslag met analyse van je geschriften, eventueel een redactie - met aandacht voor de kwaliteiten en de zwakke punten. Samen gaan we op weg naar een tweede...

Publicatie vanaf: 01 november 2018
Hits: 3749
De Aristotelische Wetten
Tips voor je manuscript

Het klassieke drama, zoals geformuleerd door Aristoteles, schrijft eeneenheid van tijd, plaats en handeling voor. Een tragedie kent slechts één handeling, op één plaats, en gedurende één etmaal. Tot diep in de Renaissance werden deze...

Publicatie vanaf: 05 januari 2015
Hits: 4132
De Regel van 3 voor een verhaal
Tips voor je manuscript

Om een spannend, plotgericht verhaal te schrijven, heb je een sterkestructuur nodig. En een sterke structuur werkt altijd met de Regel van 3 en met 2 aloude beproefde schrijftechnieken... Een begin, een midden en een slot...... of de Regel van 3....

Publicatie vanaf: 17 februari 2014
Hits: 3833
Zeg me: "Waar & Wanneer?"
Tips voor je manuscript

In de vorige bijdrage over technische aspecten van het schrijversvak heb ik de twee  belangrijkste van de vier W’s belicht (“Wie?” en “Wat?”). “Waar” en “Wanneer”  hoeven niet altijd  een grote rol te spelen in je verhaal, maar kunnen even goed ook...

Publicatie vanaf: 25 november 2013
Hits: 4523
Wie Wat : De Protagonist
Tips voor je manuscript

Wie is de Protagonist? Wat is zijn Dramatisch Doel? Als eerste bijdrage in een reeks rond de meer technische aspecten van het schrijversambacht, blijf ik graag even stilstaan bij wat ik beschouw als de fundamenten van een sterke plot. Die hebben...

Publicatie vanaf: 06 oktober 2013
Social

Recente activiteiten

Schrijverspunt: Voor schrijvers, door schrijvers!