Voor schrijvers, door schrijvers
980 publicaties

Ook jouw artikel is welkom en meedoen is gratis.

Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 

355 Hits

Publicatie op:
Gisteren

Ze vielen als poppen op de grond, een mengeling van grote en kleine figuren die zonet nog door de velden liepen tot ze plots verlamd in zijn ogen staarden. Hij had geen seconde gewacht om te vuren. De scene dreef zijn gedachten naar het beeld van zijn moeder’s bebloede gezicht dat hem aanstaarde met diezelfde lege ogen. In haar herinnering klemde hij z’n handen om het geweer, zelfzeker, niet zoals die dag toen hij nog achterover viel onder het gewicht van een wapen bijna net zo lang als hijzelf. Dat was alleen de eerste keer. Dat was gisteren. 


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Gisteren"