• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  257 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  436 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  274 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1146 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  407 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  33 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1030 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Waar één deur sluit, gaat er een ander open
 
Het laatste kantoor wat ik die avond schoon moest maken was toevallig ook het laatste aan het eind van de gang. Op de deur was een plaatje bevestigd waarop te lezen stond dat hier overdag een psycholoog werkzaam was. Ik bestudeerde de initialen. De hr.T. H. G. Bergsma. Fluitend liep ik naar binnen met een emmertje en een sopje en begon aan mijn schoonmaak rondje. De computer stond nog aan en het scherm lichtte op toen ik op de enterknop drukte. Lichtelijk geïrriteerd wrong ik mijn doekje uit en nam het bureau af , de laatjes en de bureaulamp. Kleine moeite om als je wegging alles netjes uit te zetten. Ik voelde de leren stoel en vroeg me af hoe die zou zitten. Snel liep ik de gang op en keek om me heen, niets te zien.
Toch een beetje zenuwachtig trok ik de stoel achteruit en liet me erin vallen.
Lachend maakte ik een rondje van 360 graden en nam even de tijd om het uitzicht te bewonderen over de stad met zijn duizenden lichtjes.
Opeens bevroor ik in mijn stoel. Verbeeldde ik het me nu of hoorde ik stappen in de gang. Misschien een collega om te kijken of ik al klaar was. Net op het moment dat ik uit de stoel wilde komen stak een jonge vrouw haar hoofd om de hoek.
Haar wangen waren rood alsof ze hard had gelopen en haar grote bruine ogen keken me smekend aan.
'Ik was..eh..onderweg naar huis, en ik zag nog licht branden, 'zei ze zacht.' Ik heb bij uw secretaresse voor morgen een afspraak gemaakt. Maar ik hoopte dat u er nog was.'
Ze liep naar binnen en ik zag dat het huilen haar nader stond dan het lachen.
Aarzelend kwam ik overeind, maar voor ik iets kon zeggen ging ze zitten en keek me handenwringend aan.
'Wilt u alstublieft even naar me luisteren. Ik zie het echt niet meer zitten, en ik ben bang dat..'
'Natuurlijk wil ik naar je luisteren, 'zei ik, beschaamd omdat ze er blijkbaar vanuit ging
dat ik Bergsma ben. Hoewel ik nooit om woorden verlegen zat vroeg ik me nu af hoe ik haar kon helpen.
'Ik heet Karin en ik weet niet meer wat ik moet doen.'
Ze heeft haar ogen gericht op de punten van haar schoenen. Ik sta op , ga de deur dicht doen en schuif achter het bureau.
'Ga zitten Karin, en begin bij het begin. Alleen als ik alles van je weet, kan ik je misschien helpen.'
Tranen schitteren in haar ogen maar ze glimlacht dankbaar.'Ik had een vriend maar ik kwam erachter dat hij achter mijn rug om, me bedroog met mijn beste vriendin.'
Ik boog me voorover en bestudeerde haar gespannen gezicht.
'En tot overmaat van ramp ben ik vanaf volgende week zonder baan door een reorganisatie op mijn werk.'
Ze slikte en veegde over haar ogen.'Alles komt op me af, en ik weet niet meer wat ik moet doen, dokter.'
'Karin,'zei ik.'Geef mij je handen.'
Ze veegde een lok haar voor haar ogen weg en stak me haar handen toe.
Ik greep ze vast en keek haar doordringend aan.'Ik zie hier een knappe, lieve vrouw voor me die nog aan het begin van haar leven staat. Over je vriend kan ik kort zijn, die heeft op een afschuwelijke manier misbruik van je gemaakt. Maar dat komt niet door jou , dus moet je dat zo snel mogelijk vergeten. Je moet blij zijn dat je van zo iemand af bent. '
Ik glimlachte haar bemoedigend toe.'Weet je Karin, als er een deur voor je wordt gesloten, gaat er ergens anders een deur voor je open.'
Ik zweeg even om mijn woorden tot haar door te laten dringen. 'Schrijf morgen drie dingen op waar je trots op mag zijn. Steek jezelf in het nieuw. Het hoeven geen nieuwe kleren te zijn, maar kijk eens in je kast. Misschien kun je leuke dingen bij elkaar zoeken die je een nieuw uiterlijk geven.'
Ik stond op, liep naar het raam en maakte een wijds gebaar over de stad.'Gebruik de tijd die je hebt volgende week om een baan te zoeken die beter is dan de baan die je nu hebt. Ga naar mensen die je wel vertrouwt en probeer nieuwe vrienden te maken.'
Ik liep naar haar toen en ging op mijn hurken bij haar zitten.'Want geloof me, Karin. Ik durf mijn hand er voor in het vuur te steken dat als jij over een half jaar bij mij terugkomt, je een nieuwe baan en een nieuwe vriend hebt.'
Een lach brak door op haar gezicht en stralend stond ze op.
'Ik wist dat ik er goed aan deed bij u langs te komen, 'zei ze dankbaar.' U heeft me erg geholpen, dokter.'
Ze stond op en liep naar de deur, in de opening bleef ze even staan.'Schrapt u die afspraak voor morgen maar, dokter. Ik heb andere plannen.'
Heel even houden onze ogen elkaar vast, dan slaat zij ze neer en draait zich om. Ik hoor haar voetstappen wegsterven in de gang…
 
Noot van de schrijver: Ik ontvang graag feedback
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Waar één deur sluit, gaat er een ander open"

© Jane Doo
14.04.21
Feedback:
Braaf. Je bent tot meer in staat.
 • Kwaliteit
  3/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
13.04.21
Feedback:
Met dit verhaal heb je mij op een positieve manier op het verkeerde been weten te zetten. Het behoort niet tot de mogelijkheden, maar ik zou je graag een beoordeling tussen voldoende en goed willen geven. Ruim voldoende dus! Foutjes neem ik op de koop toe.
 • Kwaliteit
  3/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: