• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  973 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  254 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1147 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  36 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  25 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1044 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  973 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  122 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Vrij
 
De bel gaat. Buurman Cor staat voor de deur.
'Hij heeft het zeker niet gehaald?' vraagt hij nieuwsgierig, pogend langs me heen te kijken. Ik staar naar de grond en knik.
'Je ziet nog wat witjes. Als je hulp nodig hebt,' zegt hij, met het hoofd welwillend naar zijn woning knikkend.
'Ligt hij nu in de kamer?' vervolgt hij, een vinger naar zijn gebit brengend. Hij wrikt met zijn pink herhaaldelijk tussen de voortanden.
Mijn zus verschijnt in de hal, pakt me bij de arm en leidt me naar binnen.
'De brutaliteit van die man,' zegt ze kwaad.
Binnen is het wat rustiger. Ik kan het haast niet geloven, maar Kees is er niet meer.
Vanmorgen zat hij nog aan tafel. Hij las de krant, lachte om een grapje, deed een kruiswoordpuzzel. Ik gaf koffie en deed de afwas. Niets duidde op een ander verloop van de dag dan verwacht.
Ik ben maar even weggeweest. Hooguit een uurtje.
De boodschappen moet je doen, dat valt nu eenmaal niet te vermijden. Maar waarom heb ik een praatje gemaakt bij de slager, en daarna ook nog bij de bakker. Terwijl ik duidelijk niet over al de tijd bleek te beschikken waarvan ik eerder wel dacht dat ik die had.

'Hij ligt er netjes bij,' zegt mijn zus, in de kist kijkend. Ik knik vaag. Mensen zeggen zoiets wel vaker, uit een soort beleefdheid. Je moet tenslotte toch wat zeggen. Ik zie het vaker. Laatst nog bij een oude vriend van mijn man en mij.
Ik condoleerde Hanna, zijn vrouw, en sloot aan bij de 'kijkrij.'
Twee dames hadden al een blik in de kist geworpen en liepen fluisterend langs.
'Vreselijk zag ie eruit. Ik moest echt twee keer kijken. Ik geloofde bijna niet dat het Hans was.'
'Een muzelman.'
De zus van de vrouw liep slalommend de kamer rond met een koffiekan.
Ik keek ook in de kist. Het was Hans. Hij had geleden. En nu niet meer. Een gemangeld lijf. Er lag slechts nog een huls.
Eenzelfde huls ligt hier in de kist. Hij heet dit keer niet Hans, maar Kees. En hij is mijn man. Al deze dingen weet ik zeker. Nu. Vanmorgen nog kende ik een andere waarheid. Die was niet de zijne. Hij deelde mijn waarheid niet. Of, niet meer.
'Weet je al meer?' vraagt mijn zus voorzichtig.
'Nee,' antwoord ik.
Ik kijk naar de deur. Daar is de hal. Zijn schoenen staan er nog ongemoeid in het schoenenrek, bruin leer, met suède gespjes. Aan de kapstok het zwarte bomberjack. De dikke stof ruikt nog naar Kees.
Jean Paul Gaultier. Hij vroeg elk jaar om een nieuw flesje.
'Durf je hier wel te blijven wonen?' fluistert mijn zus weer, kijkend naar de trap.
Ik open de gangdeur opnieuw. In mijn hoofd deed ik het al wel duizend keer.
Ik zie weer het gezicht van Kees. De huid is blauw. De ogen half geloken, de mond iets geopend, de tong licht blousend over de lippen.
De riem om de nek. Het kraken van de traptrede, zwoegend onder het gewicht dat eraan hangt.
Een huls, niet een vreemde, die er netjes bijligt, maar mijn Kees. Die ik jarenlang kende, maar naar nu blijkt toch niet helemaal.
De liefde die ik voelde, is niet gaan wankelen of zelfs maar deels verdwenen, samen met mijn verlies.
De waarheid die hij voelde, die hij kende, waarvan hij mij buitensloot, wilde ik die niet zien?
Ik kijk naar de trap, en zie ons weer staan, jaren jonger, pas getrouwd en verliefd. De jaren vallen langzaam terug. Ik zie hem voor mij en een warm gevoel stroomt langzaam door mijn aderen.
Dit is Kees.
Hij lacht naar mij, warm en vrij.
Mijn hart ontdooit, de pijn smelt en vermengt zich met mijn tranen.
Zijn ziel heeft geleden, het is gemangeld en nu is het voorbij.
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Vrij"

© Nicole Schilder
21.10.20
Feedback:
Wat hartbrekend, Nicole.
Goed weergegeven hoe de omgeving soms, heel onnadenkend, kan reageren bij een droevige gebeurtenis.

 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
21.10.20
Feedback:
Prachtig, aangrijpend! Een opmerking: er staat een typefoutje. Het moet denk ik slalommend zijn en niet slamlommend.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
21.10.20
Feedback:
Bijzonder knap!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
20.10.20
Feedback:
Super Dit
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: