Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

389 Hits

Publicatie op:
De gifmengster

Het was het jaar 1638 in chateau Brians, Charlotte  moniere  werkte als hulp in de huishouding bij Monsieur Amerong. Deze jonkheer was van koninklijke bloede en zijn landgoed was het verzamelpunt voor aan lagere wal geraakte adel. Die zich een stuk in de kraag zopen en zich te buiten gingen aan schranspartijen en handtastelijkheden. Charlotte was meer dan eens onzedelijk betast maar hield het hoofd koel, daar zij beschikte over een uiterst geheim wapen, te weten: de edele kunst der magie. Van heidene en ver werd zij geraadpleegd, in geboortebeperking, echtelijketwisten en andersoortige zaken die om haar  directe interventie vroegen. In de volksmond stond zij bekend als “ de gifmengster”,  maar zij was een witte heks en deze bijnaam 

deed afbreuk aan haar kwaliteiten als Herbalist. Zelfs de koningin had haar geraadpleegd toen Lodewijk zijn erectiel orgaan niet naar behoren functioneerde. Charlotte had de kwade vloek bezworen met een geheime tinctuur, haar van hogerhand ingefluisterd.

Op de feesten van monsieur Amerong echter was zij genoodzaakt, over te gaan op drastische maatregelen en haar geheime tinctuur aan de drank toe te voegen. 

Wij schrijven het jaar 1638: het voltallige gezelschap zou de ochtend nooit meer zien aanbreken.

Charlotte haalde het beste paard van stal en op een drafje begaf zij zich naar het hof van de koning. De koningin ontving haar met open armen en haar aandeel in de voortijdige hemelbestorming van het illustere gezelschap zou nooit worden bekendgemaakt.


Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "De gifmengster"

© Asko De vries robles

In elke boekenwinkel: