• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  434 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  523 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  277 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1146 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  410 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  36 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  24 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1039 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  120 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Verwaarlozing
Ze kan zich er maar niet toe zetten om te ruimen wat haar moeder dierbaar was en kijkt ontdaan in het rond naar een verlaten plek, die gevuld is met herinneringen, die haar leven hebben getekend. 
Ze denkt terug aan alle ruzies die ze met haar moeder had, het onbegrip voor haar puberale dwarsheid, en het gebrek aan liefde binnen deze kale muren. Ze heeft geen warme herinneringen aan een moeder die haar, zoals een moeder betaamt, in haar armen nam als ze het moeilijk had en alle boze geesten in haar hoofd zou verjagen. Nee …haar moeder was alleen maar met zichzelf begaan, keek naar haar niet om.
Nu, na al die jaren, kreeg ze bericht van de kerk dat haar moeder was overleden, en daar zit ze nu dan… Midden in haar moeders leven, een leven waar zij geen deel van mocht zijn.
In haar handen heeft ze een envelop en ze denkt terug aan de woorden die de dominee uitsprak, toen hij deze haar overhandigde. ‘Uw moeder heeft geleden onder uw afwezigheid. Lees deze brief, misschien kunt u uw moeder vergeven voor de moeder die ze voor u nooit heeft kunnen zijn. Gods wil is soms moeilijk te doorgronden, maar bedenk wel …Hij doet alles met een reden!
Onthutst verfrommelt ze de envelop en gooit deze in de hoek van de kamer en denkt: Waarom zou ik die lezen? Wat koop ik voor haar woorden van spijt, en spijt van wat? Spijt dat ze mij emotioneel verwaarloosd heeft? Spijt van dat ze mij niet zag staan, en mij al die jaren het gevoel gaf dat ik een stuk schroot was en ze mij het liefst bij het grofvuil wilde dumpen? Want zo heb ik mij al die jaren gevoeld …iets wat er eigenlijk niet moest zijn.
Het liefst rent ze de kamer uit en wil ze alles achterlaten wat ze jaren eerder al achtergelaten had, maar een stem fluistert haar in haar oor: ‘God doet alles met een reden…’
Ze kijkt naar de hoek van de kamer, ziet de verfrommelde envelop liggen, en even twijfelt ze wat ze moet doen. Leest ze de brief wel of niet.
Ze denkt aan haar eigen kinderen, aan de innige band die ze met hen heeft, hen alles geeft wat ze van haar moeder niet kreeg.
Haar gemis van een vader doet haar denken aan haar grootvader. Ze was nog klein toen hij overleed, maar de warmte van zijn glimlach voelt ze nog iedere dag. Ze was idolaat van hem en ze wilde zo graag bij hem logeren, maar juist die dag sloeg het onheil weer toe en was ze in drie weken tijd haar beide grootouders kwijt. Haar moeder liet om hen geen traan, zei onzacht dat ze samen verder moesten, en terwijl ze met enige twijfel de envelop pakt, beseft ze dat vanaf die dag samen juist voorbij was.
Ze scheurt de envelop open en leest haar moeders laatste woorden …
‘Voor mijn kleine meid?’ zegt ze verbijsterd hardop en even is ze ontzet door deze woorden. Met name ‘kleine meid’ blijft als een echo in haar gedachten hangen, omdat het een liefdevolle lading heeft, iets wat ze van haar moeder niet kent en nieuwsgierig leest ze verder.
Voor mijn kleine meid,
Ze wist het …al die jaren heeft mijn moeder, jouw grootmoeder het geweten.
Hoe heeft ze al die jaren haar ogen ervoor kunnen sluiten. Hoe kon ze zo blind zijn en niet willen zien wat hij deed.
Nog alle dagen ben ik verdoofd, voel ik mij leeg, beschadigd door haar blindheid, haar zwakte …haar angst voor hem! Haar schuldgevoel en vrees voor het onbekende hadden de overhand en lieten mijn moeder schuilen achter haar masker.
Ik durfde er met haar niet over te praten, omdat ik het met mijzelf al moeilijk genoeg had. Ik kon haar ellende er niet bij hebben, keerde haar de rug toe en toen… Toen ging ze op die bewuste dag naar de zolder en liet mij met hem alleen achter!
Hoe kon ze mij dat aandoen? Al die jaren heeft zij het geweten, speelde tegenover mij mooi weer, gaf ze geen gehoor aan mijn schreeuw om haar aandacht. Ik was immers nog maar een onnozel meisje toen hij die nachten bij mij kwam…
Haar adem wordt haar ontnomen en als ze de woorden nog een keer leest, wordt ze licht in het hoofd. Ze beseft dat haar moeder een groot geheim met zich meedroeg, een die het daglicht niet kon verdragen, en terwijl haar ogen vochtig worden leest ze verder.
De schrik sloeg mij om het hart, toen jij mij vroeg of je bij je opa mocht logeren. Je was toen nog maar zes jaar…
Ik zag de grimas op mijn vader zijn gezicht en ik begreep dat hij niet op de hoogte was van het feit dat mijn moeder het wist. Dat zijn daden, zijn zonde, de reden was dat mijn moeder gebroken naar de zolder ging en mij wederom in de steek liet.
Toen hij drie weken later, op de overloop voor jouw slaapkamerdeur stond en mij met een begerige duivelse blik aankeek, werd ik blind van woede. Door mijn moeder haar zwakheid, verloor ik mijzelf en heb ik hem geduwd…
Jouw eigen grootvader heeft mij alles ontnomen en jou… jou zou hij niet krijgen. Daar heb ik, toen ik daarboven aan de trap bij hem stond, wel voor gezorgd. En toch raakte ik je kwijt en dat heb ik mijn ouders nooit kunnen vergeven. Door hun toedoen ging ik verbitterd door het leven en was ik niet staat om lief te hebben… Om jou lief te hebben. Dat is mijn grootste zonde en daar moest ik mee zien te leven.
Ik wil dat je weet dat ik ontzettend trots op je ben. Trots op de vrouw die jij bent geworden, trots op de liefhebbende moeder die jij voor je kinderen bent… Een moeder die ik nooit voor je heb kunnen zijn. Vergeef me.
Je moeder.
Wanneer ze een uur later de sleutel van het huis aan de dominee geeft, en deze haar vraagt wat te doen met haar moeder haar eigendommen, zegt ze: ‘Vraag dat maar aan uw God …die zal het wel weten! Alles wat ik van mijn moeder wilde hebben, heb ik hier bij me,’ en met de verfrommelde brief in haar hand loopt ze weg.
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Verwaarlozing"

© Nico Torrenga
18.07.21
Feedback:
Heftig verhaal Nico, goed geschreven.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
18.07.21
Feedback:
Prachtig geschreven!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Nico Torrenga 18.07.21
  Dankjewel. Het oorspronkelijke verhaal was in het Gronings. Voor mij heeft dat nog meer diepgang.
  • Nico 18.07.21
   @ID Het is het Hogelandsters. Als je uit het Westerkwartier of Oost Groningen komt is het nog moeilijker. De meeste Hogelandsters lezen nog amper dialect.
  • Ineke Dijkhuis 18.07.21
   Hoewel ik ben geboren in Groningen, zou het verhaal in het Gronings voor mij moeilijker te lezen zijn.

In elke boekenwinkel: