Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 

521 Hits

Publicatie op:
Vermist

Regelmatig dacht Ilse nog terug aan die dag in de herfstvakantie, vier jaar geleden. In gedachten zag ze Justin naar haar zwaaien toen ze met Thom het strand afliep waar eerder op die dag de verkenners hun tentenkamp hadden opgezet.
Een paar dagen nadat Justin op kamp was gegaan, kreeg ze ’s morgensvroeg een verontrustend telefoontje. Justin was verdwenen.
’s Nachts had de kampleiding hem nog in zijn slaapzak zien liggen, maar tegen de ochtend lag hij er niet meer. Ook zijn kleren waren weg. Meteen hadden de leiders groot alarm geslagen.
Ilse en Thom hadden hun jongste zoon Guus naar opa en oma gebracht en waren daarna meteen doorgereden naar het padvinderskamp. Reddingsbrigades zochten voor de kust naar Justin en de politie kamde met honden de duinen uit.
In de loop van de dag kwamen familieleden naar de kustplaats toe, hielpen net als vele vrijwilligers dagen en nachten mee met zoeken in de duinen en hingen overal foto’s en flyers van de vermiste Justin op. Justin werd niet gevonden. Sommigen dachten dat hij verdronken was, anderen dat hij meegenomen was of vermoord.
De eerste maanden zat Ilse ’s nachts halve nachten in fotoalbums te kijken of keek ze op websites van verdwenen kinderen. Een half jaar na zijn verdwijning had een helderziende contact met hun gezocht en verteld dat hij in een visioen doorgekregen had dat Justin bij Bergen in de duinen lag.
Ze gingen naar de aangewezen plek maar de graafwerkzaamheden leverden niets op.

Dagen werden weken, toen maanden, toen jaren. Guus miste zijn oudere broer die op de dag van verdwijning 12 jaar was elke dag nog. Soms zat hij op de kamer van zijn broer die er nog net zo bij lag als op de dag van zijn verdwijning.
Bijna elke dag kwam Ilse langs de skatebaan waar Justin bijna dagelijks bezig was geweest om zijn sprongen te verbeteren en probeerde om nog meer trucs onder de knie te krijgen. Soms zag ze in gedachten Justin tussen de jongens en meiden die aan het skaten waren.

Een paar keer waren ze in de afgelopen jaren door de politie gebeld. Of ze naar het bureau konden komen. Ze hoopten telkens op goed nieuws.
Beide keren keerden ze teleurgesteld huiswaarts. De eerste keer ging het om een weggelopen jongen die op Justin leek, de andere keer ging het om een jongen die na een ongeluk in het ziekenhuis lag.
Jaren hadden Thom en Ilse geen teken van leven gekregen totdat ze twee jaar na de verdwijning een kaart met de post kregen. Een kaart van een kustplaats. Blijf zoeken ʼ stond erop geschreven. Ze kregen weer hoop.  
Ze bestudeerden de kaart om te zien of er aanknopingspunten waren en of het misschien Justins handschrift was. Een postzegel ontbrak op de kaart die wel afgestempeld was. ‘Brightonʼ konden ze met moeite lezen.
Ze lichten de politie in en stapten enkele dagen op het vliegtuig naar Engeland. Dagenlang liepen ze door Brighton en op het strand in hun shirt met een foto van Justin erop en de tekst: Missing. Who has seen this boy?
Ondanks dat hun zoektocht toen niets op leverde, gaven ze de hoop nog steeds niet op.
Het bleek terecht. Twee jaar later, vier jaar na zijn verdwijning, kwam er bericht uit Engeland.
Een collega van Thom die voor een congres in de Engelse badplaats zat, had beelden op de televisie gezien van een jongen die verdacht veel op Justin leek. De jongen had in verwarde toestand op straat rondgelopen en had er verwaarloosd uitgezien. De verslaggever vertelde dat de jongen zich dagenlang met eten uit afvalcontainers in leven had gehouden. Hij was ontsnapt uit een kelder waar hij jarenlang opgesloten had gezeten.
Op dezelfde dag vlogen Thom en Ilse nog naar Engeland en bekeken enkele uren later de beelden.
Alhoewel hij er een stuk ouder uitzag, waren ze er vrijwel zeker van dat het Justin was.
Op het politiebureau vroegen ze: ‘wanneer krijgen we hem te zien ?ʼ
‘Gauw ʼ had de politiecommissaris gezegd.‘ Na het onderzoek wordt hij door een agent hier heen gebracht.ʼ Het hart bonsde Ilse in de keel.

Na een tijdje hoorden ze voetstappen op de gang en gedempte stemmen aan de andere kant van de deur. De deur ging open. ‘ Justin ʼ gilde Ilse en rende naar hem toe. Tranen liepen haar over de wangen.


Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Vermist"

© Harry Boerkamp

In elke boekenwinkel