• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  973 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  254 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1147 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  36 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  25 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1044 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  973 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  122 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

ufo
 
Anna wist dat het midden in de nacht was. Dat wist ze omdat ze door de schuin staande lamellen de maan hoog in de lucht zag aan een wolkenloze hemel. Ze vroeg zich af wat haar wakker had gemaakt. Slaapdronken kwam ze half overeind en zag in het schemerdonker dat haar man Justin aangekleed op de rand van het bed zat.
'Word wakker, het is zover.'
Hij boog zich voorover en knipte het nachtlampje aan. Ze zag dat hij doodsbleek was maar een triomfantelijke blik in zijn ogen had.' Ik vertel het je al jaren, en nu is het zover...'
Ze keek naar haar wekker die op het nachtkastje stond en zag dat het half drie was.
Anna hoorde de opgewonden klank in zijn stem. Langzaam drong het tot haar door dat hij het echt meende.' Waar heb je het in godsnaam over? '
Hij greep haar bij haar schouders en trok haar met een ruk naar zich toe. Zijn vertrokken gezicht was vlak voor dat van haar.
' De aliens, Anna,' zei hij bijna wanhopig.' De buitenaardse wezens. Ze hebben me een boodschap gestuurd. Ze komen ons halen. ‘
'En nu? '
'En nu, en nu..? Mens, luister wat ik je zeg.'
Hij hield zijn autosleutels voor haar ogen en rammelde ermee.' We krijgen daar een beter leven dan hier. Geen schuldeisers meer en me niet meer te barsten werken voor een fooitje.'
'En de kinderen dan?'
Justin sprong van het bed, trok de kast open en greep de koffer die daar stond. Hij gooide die op bed en ritste hem open. 'Ga jij de kinderen wakker maken, dan gooi ik alles in de koffer wat we nodig hebben, '
Angstig keek ze hem aan. Natuurlijk wist ze dat hij er al maanden over zat te zeuren maar nu scheen het dan opeens zo ver te zijn. Wat kon ze doen om hem op andere gedachten te brengen.
'Hebben we al die spullen wel nodig, lieverd. Als we toch worden opgehaald.'
Even fronste hij en dacht een seconde na.' Voor de zekerheid. Ik weet niet wat we allemaal kunnen verwachten.'
Gelijk dook hij de kast in en begon kleding de koffer in te mikken.
'Schiet op, Anna,' riep hij vanuit de kast.' We mogen onze buitenaardse vrienden niet laten wachten.'
'Is het niet verstandig er een nachtje over te slapen, Justin. Morgen komt mijn moeder, en..'
'Verdomme.' riep hij uit, trok zijn bovenlichaam terug uit de kast en sloeg zo hard op het nachtkastje dat de wekker er af viel.
'Doe nou eens een keer niet zo moeilijk en luister naar me.'
Zijn ogen stonden dreigend in zijn magere gezicht.' Ze wachten niet, Anna. Als we te laat komen..'
Hij maakte de zin niet af maar de dreigende toon in zijn stem deed haar het ergste vermoeden. Hij bracht zijn gezicht vlak voor dat van haar en ze voelde zijn speeksel op haar gezicht toen hij siste.' Ik denk niet dat ik je dat kan vergeven, Anna, als we door jou te laat komen.'
Uit de kinderkamer hoorde ze Ina schreeuwen, hun baby van zes maanden. Ze wist dat Ina helemaal van slag was als ze midden in de nacht wakker werd. Had ze het eindelijk voor elkaar dat ze de hele nacht doorsliep, kreeg je dit weer.
Timothy, hun zoontje van zeven zat in zijn pyjama op bed en keek haar met grote ogen aan.' Wat heeft papa?'
Justin verscheen lachend in de deuropening en zwaaide met de koffer.' Pak je spullen in, Timothy. We gaan weg, ver weg. Waar niemand ons meer kan vinden,'
Hij legde een afschuwelijke zekerheid in zijn stem. Anna legde haar hand op de smalle schouder van Timothy en kneep er even geruststellend in. 'Pak maar wat spullen in je koffertje, lieverd. Papa wil niet te lang wachten.'
Ze zag dat de tranen bij hem op het punt stonden door te breken. Justin duwde haar opzij en trok de kast van Timothy open.' Ga jij maar naar Ina,' schreeuwde hij. 'Ik help Tim wel even.'
Anna haastte zich naar Ina en drukte het kleine spartelende bundeltje tegen zich aan. Ze rook dat ze had gepoept maar ze was bang dat Justin haar geen tijd zou geven haar te verschonen. Snel legde ze Ina in haar kruip pakje en trok haar een dikke jas aan. Het kon behoorlijk koud worden. Tot slot deed ze haar een muts op en een das om. Opeens realiseerde ze zich dat ze zelf nog in haar nachthemd rond liep. Justin en Timothy stommelden langs haar heen op weg naar de deur.
' Lieverd, 'vroeg ze voorzichtig. 'Kan ik nog even wat kleren aan doen.'
Met een van woede vertrokken gezicht was hij bij haar en sleurde haar mee aan haar nachthemd. 'Vergeet het maar, lieverd. Daar hebben we nu geen tijd meer voor. En nu opschieten, anders bij God, doe ik je iets aan.'
Justin sprong achter het stuur en trok het portier met een klap dicht. Hij startte de motor, keek over zijn schouder en reed met gierende banden achteruit. De auto bonkte over de stoeprand en vervolgde toen slingerend zijn weg.
'Oppassen lieverd,' merkte Anna droog op. 'Anders verongelukken we voordat ze ons komen ophalen.'
'Doe maar grappig, 'antwoordde Justin, over het stuur gebogen.
'Waar gaan we naar toe, papa,' vroeg Timothy, vanaf de achterbank. Hij zat in elkaar gedoken met de kraag van zijn jas omhoog.' Ik heb de locatie in mijn hoofd. Het is ongeveer tien minuten rijden.'
Anna had de verwarming in de auto op maximum gezet en rilde nog van de kou in haar nachthemd. 'Het was wel fijn geweest als ik nog wat kleren aan had kunnen trekken.'
Justin reageerde er niet op. Hij kon flink doorrijden omdat er midden in de nacht weinig verkeer was. Tien minuten later stopte hij bij een weiland en parkeerde de auto in de berm.
'Hier is het,' fluisterde hij. Zijn stem trilde van ontzag. 'Ik laat de koplampen aan, dan kunnen ze ons zien. '
Langs het weiland liep een hek van prikkeldraad. Justin klom er overheen en nam toen Ina en Timothy van haar over. Anna bleef met haar nachthemd haken achter het prikkeldraad en zag tot haar afschuw dat ze er een flinke scheur er in trok.
Met Justin voorop liepen ze naar het midden van het weiland waar hij bleef staan en de koffers en tassen neerzette. 'Ze komen ons zo ophalen. Ik heb net contact met ze gehad.'
Anna rolde met haar ogen en zette haar handen in haar zij. 'Justin, eerlijk..je sleept ons uit bed, een vies en zompig weiland in en nu .'
Justin stak zijn hand op en keek op zijn horloge.' Stil, Anna. Het is nu kwart voor vier. Half vijf worden we opgehaald.'
Met een diepe zucht zocht Anna een droog stukje op en ging daar zitten met Ina op haar schoot en Timothy naast haar. Ina was in een onrustige slaap gevallen en liet elke keer haar hoofdje opzij vallen. Anna nam haar in haar armen en liet het hoofdje tegen haar schouder rusten.' Mama. 'vroeg Timothy zacht.' Waarom zitten we hier eigenlijk?'
'Je vader denkt dat we zo worden opgestraald door buitenaardse wezens.'
Timothy moest dit even tot zich laten doordringen.' Cool. '
Justin stond in het weiland en begon te ijsberen en elke keer omhoog te kijken. Om de paar minuten keek hij op zijn horloge en schopte ongedurig een kluit aarde weg.
'Is het al half vijf, liefje. 'vroeg Anna.' Ik heb het ijskoud.'
'Ze komen zo,' riep hij terug. 'Ik weet het zeker.'
Anna knikte en zakte langzaam weg in een toestand wat het tussen wakker zijn en slapen hield. In het oosten kwam langzaam de zon op en stijf kwam ze overeind. Timothy en Ina lagen op de grond in diepe slaap. Ze liep naar Justin die op de grond was gaan zitten en continu omhoog keek. 'Sleutels,'zei ze. 'We gaan weg. Het is mooi geweest.'
Nors schudde hij zijn hoofd.' Nee, we blijven. Ze komen zo. '
Anna ontplofte. Met bliksemende ogen trok ze Justin aan zijn overhemd omhoog en
gaf hem met haar vlakke hand een keiharde klap tegen zijn wang. Als een blok viel hij op de grond waar hij een ogenblik bleef liggen. Vloekend krabbelde hij geschrokken achteruit en stond voorzichtig op. Anna was het nu zat.
'Waag het niet me te slaan, Justin, want ik zweer het. Ik maak je helemaal kapot, klootzak. '
Haar stem sneed door hem heen en angstig deed hij een stap achteruit.
'Ik bedoelde het niet zo, lieverd, 'jankte hij. 'Je moet het begrijpen, ze komen..'
'Nog een woord over die ruimte wezens van je en ik schop je kop van je romp. Sleutels, en snel. '
Met trillende vingers trok Justin de sleutels uit zijn zak en gaf ze een Anna. Ze draaide zich om met de laatste waardigheid die haar nog restte en liep naar Timothy en Ina.
Ze tilde Ina op en schudde Timothy wakker.' We gaan, kinderen. Papa blijft nog even. '
Met Ina tegen haar aangedrukt en Timothy slaapdronken aan een hand mee liepen ze naar de auto. 'Jullie begrijpen het niet,' schreeuwde Justin.' Ze komen zo. Echt waar. '
Anna tilde eerst Timothy over het hek heen en gaf Ina aan hem over, voordat ze er zelf weer overheen stapte. Weer scheurde ze haar nachthemd en hartgrondig vloekend rukte ze zich los en liep enkel in hemd en onderbroek naar de auto.
Tot haar opluchting startte de auto gelijk. Ze keek even op de achterbank en voelde haar hart bonzen toen ze Ina en Timothy zag zitten.' We gaan naar huis, lieverds. '
In haar achteruit kijk spiegeltje zag ze Justin steeds kleiner worden. Opeens voelde ze de weg onder haar schudden en geschrokken trapte ze op de rem. Het hele weiland leek te schudden en baadde opeens in een lichtgevende gloed. Vanuit het niets verscheen opeens een blauwe straal en Anna verbeeldde zich dat ze Justin hoorde juichen. Net zo snel als het gekomen was kwam de aarde weer tot rust. Verstard keek Anna in het spiegeltje...langzaam opende ze het portier en liep terug naar het weiland. Boven de bomen kwam de zon op en in de verte hoorde ze het vroege verkeer op gang komen. Ze bleef staan bij het hek. Enkel een flinke schroeiplek op het weiland verraadde waar Justin had gestaan met de koffers en de tassen.
Ze keek naar de lucht die langzaam openbrak. Het beloofde een mooie dag te worden...
 
 
 
 
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "ufo"

© wilfred van Breda
20.01.21
Feedback:
Wat een leuk verhaal. Met veel plezier gelezen.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
20.01.21
Feedback:
Met plezier gelezen.
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
19.01.21
Feedback:
Met plezier gelezen.
Ik vind het een mooi verhaal.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
19.01.21
Feedback:
Wat een leuk verhaal Wilfred!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
19.01.21
Feedback:
Wat een leuk verhaal Wilfred!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: