Loading...
Kort verhaal

Het korte verhaal leent zich voor het type analyse waaraan literaire romans worden onderworpen, voor wat betreft bijvoorbeeld de verteltechniek. Een kort verhaal verschilt van de anekdote doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard. Poe vond dat een kort verhaal in een half uur tot twee uur, maar in elk geval in één keer moest kunnen worden uitgelezen en gericht moest zijn op het bereiken van een enkel effect.

De waarschijnlijk meest uitdagende vorm van een kort verhaal is het flitsverhaal. Een flitsverhaal is een compleet verhaal in het kleinst mogelijk aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. "Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef."

Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen.

Jouw zelf geschreven korte verhaal  of flitsverhaal is hier ook welkom. Een kort verhaal bij Schrijverspunt mag uit maximaal 500 woorden bestaan.

Korte verhalen

Toiletbespiegelingen

Iedere gelegenheid die er ook maar een beetje uitzag als een kroeg, had onze aandacht. We hielden onze pas in en gluurden vol belangstelling naar binnen. Zo liepen we al een uur lang door San Francisco. Is dit nu de Amerikaanse nichtenstad bij uitstek, vroegen we ons vertwijfeld af. Natuurlijk, we waren tijdens deze wandeling al meer mannen tegengekomen met wie we een blik van herkenning uitwisselden dan onze hele reis door de Verenigde Staten bij elkaar, maar een leuke nichtentent was nergens te bekennen.
‘Het gay leven is hier volgens mij maar in één wijk geconcentreerd,’ zei mijn man op een verlicht moment. ‘Er liggen bij de receptie van het hotel folders, misschien ligt daar wat bij.’
Inderdaad lag daar een schier oneindige reeks, maar het woord ‘gay’ kwam niet in het veelkleurige foldermateriaal voor. De receptionist volgde ons onderzoek met belangstelling, maar hield zich stil.
‘Kunt u ons misschien vertellen waar de gay-area is,’ vroeg mijn man terwijl hij het laatste foldertje met een vermoeide blik teruglegde. De corpulente man rolde zijn bureaustoel naar achteren, sloeg nadrukkelijk zijn benen over elkaar en zei met twinkelende ogen en een stralende lach: ‘I can tell you everything.’ Binnen enkele minuten schotelde hij ons, met steelse blikken en vele knipoogjes, in rap tempo de gayscène van San Francisco voor. Jullie zijn op zoek naar Castro; die wijk is hier vandaan een kwartier lopen of zal ik een taxi bellen?’ Wij besloten te gaan lopen. En daar ontvouwde zich in rap tempo de wijk waar alles gay ademde. De ene tent reeg zich aan de andere. Op goed geluk gingen we er één binnen. Nieuwsgierig schoven we aan de bar en bestelden een drankje, snel gevolgd door een tweede en een derde….

De eerste gang naar het toilet diende zich aan. Ik duwde de deur open en stapte in een vaag verlichte ruimte met aan het einde een spiegel die de hele wand besloeg en uitmondde in een plasgoot. Niet lullig doen, schoot het door me heen toen de deur openvloog en ik in de spiegel een jongeman zag binnenkomen. Ogenschijnlijk ontspannen knoopte ik mijn gulp los. Maar hoe ik me ook concentreerde het lukte niet datgene te doen waarvoor ik daar stond. Mijn buurman scheen er minder moeite mee te hebben want al snel kletterde zijn harde straal tegen de spiegelwand. Voorzichtig en met enige schroom verplaatste mijn blik zich in de spiegelwand naar de jongen en zag ik dat hij mij zonder enige terughoudendheid opnam. Langzaam bewoog zijn hoofd van boven naar beneden. Ik wist dat elke verdere poging tot plassen tot mislukken was gedoemd en keek hem bijna verontschuldigend aan. Bemoedigend knikte hij me toe.
‘Good luck guy’, zei hij nog net voordat hij door de deur verdween.

Paul Woerlee

Auteur van de roman Apen in een pak
Dit artikel delen?
Pin It
  • Hits: 344
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Nomineer deze schrijver!

Bezoekers van Schrijverspunt kunnen 2 schrijvers nomineren voor de titel van talentvolle schrijver 2019. Je kunt de schrijver van dit artikel nomineren door op de blauwe button te klikken.