• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  973 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  253 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  411 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  25 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1044 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  973 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  122 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

204 Hits

Publicatie op:
Meer van deze auteur:
Stamper en het misterie van de gouden keutel
In het bos heerste een drukte van jewelste.
Stampertje, het neefje van dokter Rabbit, had bij het eten van zijn dagelijkse portie gezondheidskeutels zijn voortandjes gebroken.
Al gauw ging het nieuws door het hele bos, en kwamen de dieren allemaal aangesnelt om stampertje te troosten.
Tesamen met twee gebroken tandjes lag daar de vreemde keutel te blinken in het zonlicht.
Niemand wist wat het precies was, en daarom werd de hulp ingeroepen van knaagje de bever.
Roekoe de bosduif werd er op uitgestuurd, want Knaagje woonde helemaal aan de andere kant van het bos, en als er iemand snel was, dan was het wel Roekoe.
Knaagje werd als de slimste beschouwd als het aankwam op tandproblemen. En hoewel hij niet graag zijn fort dam verliet, was hij toch uit nieuwsgierigheid meegegaan naar de konijntjesberg.
 
Onderweg was hij nog even gestopt bij kitty birmaan, zij was de kieskeurigste kat als het aankwam op eten, en Knaagje dacht dat zij misschien wist of het blinkend steentje al dan niet eetbaar was, of vanwaar het kwam.
Het vergde veel moeite om Kitty te overtuigen mee te gaan naar de berg, maar uiteindelijk ging ze toch mokkend mee, koppig als ze was.
Toen ze allemaal tesamen op de plek des onheils waren verzameld, keek Knaagje naar de tandjes van Stampertje.
'Hmmm,' zei Knaagje, dit is wel een groot probleem, nu je bovenste tandjes weg zijn, kan je niet meer eten, en als je niet eet, ga je dood...
Stampertje knikte verdrietig. 'Snik, dat wil ik niet Knaagje, weet jij soms geen oplossing daarvoor?'
Knaagje dacht eens diep na, en ondertussen was Kitty het steentje aan het bestuderen.
'Uit de weg!' gromde Kitty en ze duwde Sammy de eekhoorn, die al de hele tijd nerveus op de plek rondhuppelde, aan de kant.
 
Kitty wist meteen wat het was, 'Dat is mensenijzer, hoe kom je daaraan?'
Stampertje herinnerde zich, dat hij met Bunnyhop, het meisje waar hij zo verliefd op was, haasje over aan het spelen was bij het mensenpad.
Toen er plots iemand aankwam, zagen ze dat die iets wegwerpte.
Benieuwd als ze waren, gingen ze op onderzoek uit.
Het was een stukje chocolade met nootjes, dat de mens had weggegooit.
En hoewel Bunnyhop zei dat dat niet goed was voor de tandjes, had Stampertje het toch naar binnen gewerkt...met alle gevolgen vandien, wist hij veel dat er ook mensenijzer in zat.
'Mensenijzer?', vroeg Knaagje, wat is dat nu weer?
'Toen ik vroeger nog bij de mensen woonde, had mijn baasje er een heel kistje vol van,
dat is om te versieren' zei Kitty. Ze hangen dat rond hun nek, of aan hun mensenvingers. Ik zag zelfs een keertje een mens op de lawaaidoos, die zijn mond er vol van had.
'Is het dan toch eetbaar?' vroeg Stampertje verwonderd.
'Nee, ik bedoel dat zijn tanden van ijzer waren, net dezelfde kleur als dit steentje hier.'
Alle dieren keken naar elkaar, verbaasd van wat ze net te horen kregen van Kitty, die als enigste dier van het hele bos ooit bij de mensen leefde.
'Hey, laten we dat steentje in stampertje zijn mond steken, dan kan ie toch terug knabbelen!' riep Sammy!
Alle dieren moesten hard lachen toen ze sammy zijn redenering hoorden.
'Ga jij maar wat noten kraken, in plaats van onozele praat te verkopen' zei Knaagje de bever;
'Neenee, wacht eens,' zei dokter rabbit.
'Als het waar is wat Kitty zegt, dan zou het wel eens dé oplossing kunnen zijn voor Stampertje.'
Plots was het terug stil.
Iedereen keek naar het steentje en naar Stampertje.
Een konijn met ijzeren tanden, dat kon toch niet.
Een paar uur later, kwam stampertje terug naar buiten uit het hol van de dokter.
Alle dieren waren verbaasd, dit hadden ze nog nooit gezien...een konijn met gouden voortandjes.
Stampertje trok er zich niets van aan, hij kon tenminste weer eten....en het was nog mooi ook.
Hij poetste zijn tandjes voortaan elke dag, en hij zou geen chocolade meer eten.
Dus als je ooit in het bos een glinstering ziet.....
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Stamper en het misterie van de gouden keutel"

© kris van dam
26.12.20
Feedback:
Erg leuk verhaal, maar het stoort me wel dat je de ene keer namen met een hoofdletter schrijft, wat correct is, en dan weer niet. Verder zijn 'aangesneld' en 'weggegooid ' met een d en niet met een t.
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
25.12.20
Feedback:
Grappig verhaaltje Kris!
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: