Voor schrijvers, door schrijvers

Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 

708 Hits

Publicatie op:
Storm

IMGP3286 copykopieIn het Achterland werd Storm geboren, kind van de woeste wervelingen van lucht en water.

Schuimbekkend verheft hij zich en loeiend gaat hij op pad beladen met de satanische drang om razend om zich heen te slaan en alles mee te sleuren in de gruwelijke cadans van vernieling.

En in de wereld om ons heen werd Liefde geboren, eerst onschuldig en breekbaar maar ze heeft kennis van onvervuldheid en razernij en weet je in te kapselen met zoetgevooisde zinnen van verlangen en vervulling maar vergis je niet, dwingelandij komt op kousenvoeten dichterbij.
En is volledig en niet te weerstaan.

Uiteindelijk is er het huwelijk tussen Storm en Liefde, totaal en onontkoombaar, vernietigend van meet af aan maar gekleed in zinnelijkheid en gehuld in zoete dromen...

En hun kinderen zijn ontheemd en dwalen tussen verloren dromen, iedereen bekampend met alle onaardse krachten hun geschonken door de rondedans der eeuwen...

Blijf stil en beweeg niet...
Misschien gaan ze aan je voorbij...


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Storm"

17.02.20
Feedback:
Correctie ivm oude waarderingen.
  • Schrijfkwaliteit
    4/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig