Voor schrijvers, door schrijvers
980 publicaties

Ook jouw artikel is welkom en meedoen is gratis.

Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 

396 Hits

Publicatie op:
Schimmel
-"Lies heeft net gebeld, ze kan vervelend genoeg niet mee naar dokter Van Veen, dus zou jij mee kunnen?,"  vraag ik, en ik kijk hoopvol naar mijn man, Paul.
-" Nee toch? Naar de dokter? Nu nog? Waarom? " Hij is net thuis en kijkt nukkig. Paul haat dokters.
-" Die schimmel," verduidelijk ik,  veelbetekenend een wenkbrauw optrekkend.
-" Oh. Toch niet naar zo'n biologische zweefteef?"
- "Nee, dit is een echte dokter, een vrouwenarts," antwoord ik geruststellend. 
Paul werpt een blik op het gouden horloge, dat nog van zijn vader geweest is, en staat een ogenblik weifelend stil. Dan loopt hij de gang in en neemt zuchtend zijn jas van de kapstok.  
-"Het moet maar dan. Maar waarom heb je nog zo laat afgesproken? Het is rotweer en al haast donker," moppert hij half binnensmonds. Ik zwijg.
Overgave wordt soms moeilijk bevochten.
We rijden rustig langs een aantal stille dorpjes, uitgestrekte weilanden en modderige landweggetjes, de regen spat tegen de ramen.
Wanneer we arriveren roept de arts me naar binnen, terwijl Paul plaatsneemt in de grote rieten leunstoel naast de open haard. Vergenoegd wrijft hij in zijn handen en maakt het zich gemakkelijk. Zijn knieën knakken licht hoorbaar.
Anouk, ja, zeg maar Anouk, oftewel dokter van Veen, onderzoekt me. 
-" U heeft schimmel?" Ze spreekt luid. Ik knik. 
-"Die man, bij de openhaard, uw man?"  
-" Eh, ja," antwoord ik verwonderd.
-" Laat hem maar komen."
Met zekere passen begeeft ze zich naar de wachtkamer en trekt Paul naar binnen. 
Paul lijkt verbaasd, zijn mond hangt open, als een naar zuurstof happende goudvis op het droge.
-"Gaat u daar maar liggen," zegt Anouk bevelend en wijst naar de behandeltafel met beugels waar ikzelf zojuist nog lag.
Paul's ogen zijn zo groot als schotels, maar hij gaat gedwee liggen.
Anouk gebaart naar zijn broek, die omlaag moet en wijst naar de beugels. Dan zitten de blote harige benen vast.
Ik sla een hand voor mijn mond en probeer aan nare dingen te denken. Nu gaan lachen is dodelijk.
Anouk hoest even, draait zich weer naar Paul, neemt zijn geslacht gedecideerd in een keurig gemanicuurde hand, waarna ze in één beweging de huid naar achteren duwt.
Dan trekt ze de lamp boven de behandeltafel naar zich toe en beschijnt het bleke, hulpeloze worstje met het kille witte licht.
-"Ja, het is zo klein en donker, even wat licht erbij," zegt Anouk, monter lachend. De woorden vallen als koude, harde bakstenen in de stille, steriele ruimte.
Paul zwijgt.  
Dan knipt Anouk de grote lamp uit, het onderzoek is afgerond.
-"Ik dacht het al. Hij is de drager," zegt ze knikkend, overtuigd van haar bevindingen. 
-"U moet zich laten helpen," gaat ze verder, haar donkere krullen trillen, het gouden medaillon aan de schakelketting om haar nek vangt het licht en verblindt me een ogenblik. 
-"Heeft u nog vragen?" 
Ik schud mijn hoofd. 
-"Mooi zo. Dat is dan honderd euro."
Anouk lacht me genoegzaam toe, schudt ons de hand en even later staan we weer buiten. In de regen. 
Paul, nog altijd sprakeloos, kijkt me aan. In zijn blik ontwaar ik een mengeling van verslagenheid en wanhoop.
Hij slaakt een zucht.
-"Ik kan dit niet geloven," brengt hij tenslotte uit. Hij draait zich nog eens om naar de praktijk, wat onvast op de benen. 
"Honderd euro."
Dan bekijkt hij mij scherp. 
-"Waag het niet om ook maar één woord hierover te zeggen. Niet één woord."
Dankbaar zwijg ik. Maar inwendig lach ik wel. De hele weg terug. 
 

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Schimmel"

29.08.20
Feedback:
Hoi Louise, wat een leuk verhaal! Ik geef je vijf sterren, ik heb erg moeten lachen. Je hebt het wel in je vingers he Nicole? Ik hoop dat je het leuk vindt wat ik schrijf! Ga zo door!
  • Schrijfkwaliteit
    5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
  • Nicole Schilder 30.08.20
    Hi Ingrid,
    Voor de duidelijkheid: mijn naam is Nicole en ik schrijf niet onder een (ander) pseudoniem. Na een onderbreking van een aantal jaren ben ik blij weer te schrijven. Leuk dat je mijn werk waardeert, dank voor je reactie.