• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  255 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  517 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  276 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1146 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  407 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  22 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1035 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Schimmel
-"Lies heeft net gebeld, ze kan vervelend genoeg niet mee naar dokter Van Veen, dus zou jij mee kunnen?,"  vraag ik, en ik kijk hoopvol naar mijn man, Paul.
-" Nee toch? Naar de dokter? Nu nog? Waarom? " Hij is net thuis en kijkt nukkig. Paul haat dokters.
-" Die schimmel," verduidelijk ik,  veelbetekenend een wenkbrauw optrekkend.
-" Oh. Toch niet naar zo'n biologische zweefteef?"
- "Nee, dit is een echte dokter, een vrouwenarts," antwoord ik geruststellend. 
Paul werpt een blik op het gouden horloge, dat nog van zijn vader geweest is, en staat een ogenblik weifelend stil. Dan loopt hij de gang in en neemt zuchtend zijn jas van de kapstok.  
-"Het moet maar dan. Maar waarom heb je nog zo laat afgesproken? Het is rotweer en al haast donker," moppert hij half binnensmonds. Ik zwijg.
Overgave wordt soms moeilijk bevochten.
We rijden rustig langs een aantal stille dorpjes, uitgestrekte weilanden en modderige landweggetjes, de regen spat tegen de ramen.
Wanneer we arriveren roept de arts me naar binnen, terwijl Paul plaatsneemt in de grote rieten leunstoel naast de open haard. Vergenoegd wrijft hij in zijn handen en maakt het zich gemakkelijk. Zijn knieën knakken licht hoorbaar.
Anouk, ja, zeg maar Anouk, oftewel dokter van Veen, onderzoekt me. 
-" U heeft schimmel?" Ze spreekt luid. Ik knik. 
-"Die man, bij de openhaard, uw man?"  
-" Eh, ja," antwoord ik verwonderd.
-" Laat hem maar komen."
Met zekere passen begeeft ze zich naar de wachtkamer en trekt Paul naar binnen. 
Paul lijkt verbaasd, zijn mond hangt open, als een naar zuurstof happende goudvis op het droge.
-"Gaat u daar maar liggen," zegt Anouk bevelend en wijst naar de behandeltafel met beugels waar ikzelf zojuist nog lag.
Paul's ogen zijn zo groot als schotels, maar hij gaat gedwee liggen.
Anouk gebaart naar zijn broek, die omlaag moet en wijst naar de beugels. Dan zitten de blote harige benen vast.
Ik sla een hand voor mijn mond en probeer aan nare dingen te denken. Nu gaan lachen is dodelijk.
Anouk hoest even, draait zich weer naar Paul, neemt zijn geslacht gedecideerd in een keurig gemanicuurde hand, waarna ze in één beweging de huid naar achteren duwt.
Dan trekt ze de lamp boven de behandeltafel naar zich toe en beschijnt het bleke, hulpeloze worstje met het kille witte licht.
-"Ja, het is zo klein en donker, even wat licht erbij," zegt Anouk, monter lachend. De woorden vallen als koude, harde bakstenen in de stille, steriele ruimte.
Paul zwijgt.  
Dan knipt Anouk de grote lamp uit, het onderzoek is afgerond.
-"Ik dacht het al. Hij is de drager," zegt ze knikkend, overtuigd van haar bevindingen. 
-"U moet zich laten helpen," gaat ze verder, haar donkere krullen trillen, het gouden medaillon aan de schakelketting om haar nek vangt het licht en verblindt me een ogenblik. 
-"Heeft u nog vragen?" 
Ik schud mijn hoofd. 
-"Mooi zo. Dat is dan honderd euro."
Anouk lacht me genoegzaam toe, schudt ons de hand en even later staan we weer buiten. In de regen. 
Paul, nog altijd sprakeloos, kijkt me aan. In zijn blik ontwaar ik een mengeling van verslagenheid en wanhoop.
Hij slaakt een zucht.
-"Ik kan dit niet geloven," brengt hij tenslotte uit. Hij draait zich nog eens om naar de praktijk, wat onvast op de benen. 
"Honderd euro."
Dan bekijkt hij mij scherp. 
-"Waag het niet om ook maar één woord hierover te zeggen. Niet één woord."
Dankbaar zwijg ik. Maar inwendig lach ik wel. De hele weg terug. 
 
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Schimmel"

© Nicole Schilder
29.08.20
Feedback:
Hoi Louise, wat een leuk verhaal! Ik geef je vijf sterren, ik heb erg moeten lachen. Je hebt het wel in je vingers he Nicole? Ik hoop dat je het leuk vindt wat ik schrijf! Ga zo door!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Nicole Schilder 30.08.20
  Hi Ingrid,
  Voor de duidelijkheid: mijn naam is Nicole en ik schrijf niet onder een (ander) pseudoniem. Na een onderbreking van een aantal jaren ben ik blij weer te schrijven. Leuk dat je mijn werk waardeert, dank voor je reactie.
27.08.20
Feedback:
Leuk verhaal!

vraag ik, en kijk hoopvol - vraag ik, en ik kijk hoopvol

Dokter van Veen - Dokter Van Veen

Dialogen schrijf je of met aanhalingstekens of met streepjes, maar niet beide.

 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Nicole Schilder 27.08.20
  Thanks, ik kan wel merken dat ik te lang niets geschreven heb. Dank voor je reactie en feedback
  • Han Maas 28.08.20
   Als er geen initiaal of voornaam wordt geschreven dan is het mevrouw of de heer Van Veen. Maar, het is de heer H. van Veen of de heer Herman van Veen.
 • Lieven Vandekerckhove 28.08.20
  Althans bij ons in Vlaanderen wordt het eerste deel van een familienaam, die met 'van' begint, nu eens met hoofdletter, dan weer met kleine letter geschreven. De naam 'van Veen' is dus niet per se verkeerd geschreven. Ovrigen blijkt dat ook in Nederland te kunnen: jullie beroemde kleinkunstenaar Herman van Veen schrijft zijn naam ook met een kleine v.
27.08.20
Feedback:
Echt weer heel erg goed geschreven?
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
1 van de 1 lezers vond deze review nuttig
26.08.20
Feedback:
Heel leuk verhaal, Nicole. Met plezier gelezen. (Soms alleen even op je spaties letten.) Groetjes Louise
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Nicole Schilder 26.08.20
  Hi Louise,
  Klopt, ik heb geen computer, dus werk heel onhandig op mijn smartphone, waardoor ik het moeilijk zie. Dank voor je reactie
  • Louise van der Hee 27.08.20
   Ah, dat wist ik natuurlijk niet. Nou, dat vind ik bijzonder knap hoor! Mijn complimenten. Groetjes Louise

In elke boekenwinkel: