• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  434 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  523 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  277 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1146 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  410 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  36 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  24 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1039 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  120 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Rozenzalf
De deur kraakt. Met enige moeite richt Dirk zich op. Vandaag heeft hij al teveel visite aan zijn bed ontvangen. Hij overschat steeds weer zijn krachten. Als Anke binnenkomt, ontspant hij zich.
‘Hoi, papa,’ klinkt het zacht. Ze gaat op haar zij naast hem liggen en doopt haar vinger in het potje rozenzalf dat boven zijn bed staat.
Dertig jaar geleden zat hij aan háár bed. De meeste keren zal ze het niet eens gemerkt hebben. Ze sliep als hij weer laat van zijn werk thuiskwam. Maar soms leek het alsof ze speciaal wakker bleef tot hij een kus op haar voorhoofd gedrukt had.
Met ronddraaiende bewegingen smeert ze de zalf over de korstjes op zijn hoofd. Hij sluit zijn ogen. Even niet de sterkste zijn, niemand geruststellen. Rozenzalf als medicijn.
 
Stemmen en het geluid van koffiekopjes in de kamer hebben hem wakker gemaakt. Amber schatert boven het geroezemoes het. Hij hoeft hen niet te zien om te weten dat ze rond de lage tafel bij de televisie zitten. De liederen uit de eucharistieviering dringen tot hem door. Het moet zondag zijn. De deurklink beweegt langzaam naar beneden en schiet vervolgens luidruchtig terug.
‘Ben je beter, opa?’ Amber kruipt op bed. ‘Sta je op? Oma en ik hebben de kippen al gevoerd.’ Ze kijkt hem vragend aan.
‘Kom eens dichterbij, Amber. Dan versta je me beter. Mijn stem werkt niet meer zo goed.’ Ze schuift naast hem en legt haar handje op zijn voorhoofd. ‘Een beetje warm. Bijna beter.’
‘Ik word niet beter.’ Voor een keer is hij blij met zijn hese stem waarin geen emotie doorklinkt.
‘Blijf je hier liggen?’
‘Ja, en jij kan op mijn bed spelen.’
‘Dat is goed. Haal ik Bobby.’
Even later stopt ze haar knuffel bij hem in bed en gaat op haar buik liggen, het kleurboek naar zich toetrekkend. Een voor een stalt ze de kleurpotloden op zijn buik uit. ‘Blauw of geel voor de prinsessenjurk?’
‘Blauw.’ Hij draait de haarlok achter haar oor wanneer ze die voor de tweede keer uit haar gezicht blaast.
Ze bijt op het kleurpotlood en kijkt hem vanonder haar wimpers aan. ‘Huil je ooit, opa?’
‘Ja, soms.’
‘Groene of rode schoentjes?’
‘Rood.’
Goedkeurend knikt ze. Ze kleurt eerst de omtrek van de schoenen om daarna het hele vlak rood te maken. ‘Mama en oma ook.’
‘Als je verdrietig bent, mag je best huilen. Dan kun je daarna weer lachen. En hier in bed hoor ik jullie graag lachen.’
‘Van mama mocht ik niet hard lachen.’
‘Je mag altijd bij me binnenkomen en zo veel lachen en huilen als je wilt.’
‘Klaar.’ Ze houdt de tekening omhoog. ‘Voor jou. Zie je daar ‘opa’ staan? Nou ga ik op de trampoline spelen.’ Ze kust hem op het puntje van zijn neus en grist Bobby bij hem vandaan.
Zodra Amber de kamer uit is, pakt hij een zakspiegel onder zijn kussen vandaan. Zullen ze binnenkort van hem schrikken? Zijn wangen zijn al meer ingevallen dan vorige week hoewel hij de vloeibare voeding gehoorzaam naar binnen werkt. Het slikken gaat hem moeilijk af. Bovendien verslikt hij zich steeds vaker. Alles gaat trouwens moeizamer. Hij durft zijn bed niet uit zonder hulp. Met hulp eigenlijk ook niet. De enige kracht die hij voelt, zit in zijn hoofd. Daar maalt het maar door. Hij moet het laten opschrijven. Misschien wordt het er dan rustiger. Iedereen in de kerk kan een broodje komen eten na de mis. Geen uitzonderingen. Gregoriaans gezang. Dat zou mooi zijn. En wat moet hij beginnen met zijn kast vol spullen? Hij doet de uitdrukking “Wie wat bewaart, heeft wat” duidelijk eer aan. Tijdens het opruimen brachten de paperassen en foto’s hem telkens terug in de tijd. Op het moment dat Lena hem riep voor het avondeten, besefte hij dat de kast weliswaar nooit voller zou raken, maar op die manier ook niet leger werd. Nu is het sowieso te laat om er iets aan te doen. De plekken op zijn billen worden groter, zei de wijkverpleegkundige vorige week, terwijl ze hem verschoonde. Hij kan er bijna niet op liggen. Zelf kijkt hij er niet meer naar. Dat de morfinepleisters onvoldoende werken, zegt hem al genoeg. Zolang hij maar thuis kan blijven en de kinderen hem iedere dag kunnen opzoeken. Dan lijkt het nog een beetje normaal. Met zijn hand wrijft hij over zijn kin en legt de spiegel terug.
 
Lena trekt het gordijn met een overdreven vrolijkheid op haar gezicht open. Onmiddellijk knijpt hij zijn ogen dicht. Haar voetstappen verplaatsen zich naar het andere gordijn. ‘Kom eens bij me zitten,’ fluistert hij met zijn hand beschermend boven zijn ogen. Lena pakt een verloren koffiekopje van de vensterbank en loopt naar hem toe. Ze trekt haar ene been al zittend onder zich, buigt zich voorover en aait onbeholpen over zijn hand. ‘Heb je iets nodig?’
‘Nee, niets.’
‘Heb je geslapen?’ Ze maakt aanstalten om weer op te staan, maar hij legt zijn hand op haar knie.
‘We hebben het goed gedaan samen, hè? Met de kinderen? Zonder mij red je het ook. Je bent sterker dan je denkt, Lena.’
Abrupt staat ze op en loopt naar de badkamer. Met een handvol wasgoed keert ze terug zonder hem aan te kijken. ‘Het lijkt hier wel een wasserette.’
Hij zakt terug in de kussens. Op het nachtkastje staat het koffiekopje.
 
‘Ruik je iets?’ Hij brengt zijn gezicht dicht bij dat van Anke en ademt uit.
‘Nee.’ Haar gezicht spreekt de waarheid.
‘Gelukkig. Ik heb het idee dat de kanker zich in al mijn poriën heeft vastgezet.’
Anke aait over zijn haren zoals ze vroeger op vakantie ook altijd deed tijdens de autoritten. Zittend op het voorste puntje van de achterbank en met beide handen aan de zijkanten van zijn hoofdsteun. Een wonder dat hij nooit achter het stuur in slaap gevallen is. Hij geeft zich over aan het lome gevoel dat door zijn lichaam trekt. ‘Ik hoop dat mijn stem het tot het einde volhoudt. Liever een hese stem, dan geen stem. Ze denken nou al dat ik ze niet allemaal meer op een rijtje heb. Herinner jij je nog dat jouw opa slecht hoorde? Mensen negeerden hem gewoon. Als hij en ik op het land werkten, bespraken we vaak wat het bezoek gezegd had.’
‘Zover komt het niet. Ze zullen naar je luisteren. Echt. Al moet ik ze dwingen!’
‘Je telt steeds minder mee als je lichamelijk aftakelt. Alsof ze je al beetje bij beetje hebben opgegeven. Ik wil hun medelijden niet en ik wil zeker niet alleen maar over kanker praten. Geef me dat pilsje eens.’
Anke ondersteunt zijn hoofd en pakt een glas halfvol lauw bier van de bedrand boven zijn hoofd. Het rietje draait ze richting zijn lippen.
‘Het is maar goed dat je huisarts weet wat het beste voor je is,’ ginnegapt ze.
‘Nooit veel om bier gegeven, maar zo smaakt het dus wanneer er een engeltje over je tong piest. Iedere dag krijg ik van je moeder een nieuw flesje. Zelfs als het vorige niet leeg is. Ziek moet ik natuurlijk niet worden.’
‘Papa!’ Er verschijnt kort een twinkeling in haar ogen.
‘Ach, meiske, eeuwig hier blijven is overdreven, maar een andere afloop was me veel waard geweest. Jammer dat ik niet langer bij jullie kan blijven.’
Anke slikt en wendt haar gezicht af.
Met zijn vinger droogt hij haar wang.
‘Je had zeker niet verwacht mij te zien huilen?’
‘Ik heb je al ruim dertig jaar bij me. Denk je niet dat ik je een beetje ken? Je hebt je gevoeligheid bovendien niet van een vreemde. Ik ben benieuwd wat er met de tekening gebeurt die Amber voor me heeft gemaakt.’
‘Ik bewaar haar.’
Hij stoot haar met zijn schouder aan. ‘Zie je wel dat je op me lijkt?’
‘Wat is er?’ Vragend kijkt ze hem aan als hij zwijgt.
‘Let je op mama? Ze rent zichzelf nog een keer voorbij.’
‘Het is haar manier om te laten zien dat ze van je houdt.’
‘Kon ze maar een keer rustig bij me blijven zitten.’
 
Hij moet in slaap zijn gevallen. Het is intussen zelfs al schemerig geworden. ‘Ben je er nog, Anke?’
‘Ja, vlak naast je. Mijn gefrunnik aan je haar heeft mijn arm gevoelloos gemaakt.’
‘O,’ grinnikt hij. ‘Ga mama maar even helpen.’
Amber huppelt binnen, direct gevolgd door Lena die haar filmt. Goed zo, Lena. Leg alles maar vast. Weer een manier om dicht bij jullie te blijven.
 
De extra hoeveelheid toegediende morfine versuft hem. Hij wil helder blijven. Zich concentreren. Waarom gaat het ademhalen zo moeilijk? Heeft hij het allemaal goed gedaan? Is het goed zo? Hij vouwt zijn handen strak op zijn borst. Lena zit op een stoel naast zijn bed en legt haar handen onmiddellijk op de zijne. Een Weesgegroet. Opnieuw. En een Onzevader. Natuurlijk als het helpt om de paniek te verdrijven, bidt hij er wel tien. Samen met Lena. Anke kent de woorden niet eens meer. Waar is zijn kalmte van de afgelopen weken gebleven? Hij had er toch vrede mee? Waarom vraagt Lena of hij bloemen ziet. Hij knikt haar geruststellend toe.
Het gaat snel. Sneller dan hij voorzien had. Dromen buitelen over elkaar. Of is het de werkelijkheid? Al dat water. Ga terug, je kunt nog terug! Hij moet plassen. Heeft hij het hardop gezegd? Een stem zegt dat hij in bed moet plassen. Lena? Zegt ze nou dat hij een luier om heeft? Het moet niet gekker worden. De pijn is weg. Waarom krijgt hij geen lucht? Er reutelt iets. Komt dat geluid uit hem? Is dit het dan? Wat doet iedereen bij zijn bed? Voelt er iemand aan zijn voeten? Hoe heeft hij ooit kunnen denken er klaar voor te zijn? Daar is de geur weer. Rozenzalf. Kijk ze bij hem zitten. Ze zullen voor elkaar zorgen. Ze redden het samen wel. Dag, Anke. Dag, lieve, kleine Amber. Lena, hou me vast!
 
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Rozenzalf"

© Monique Cunnen
19.07.21
Feedback:
Je schrijft heel realistisch Monique. Alsof ik aan z'n bed zit. Goed gedaan!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
14.07.21
Feedback:
De juiste toon, de juiste woorden.
De opbouw naar het slot: klasse!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
13.07.21
Feedback:
Prachtig geschreven!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
13.07.21
Feedback:
prachtig schrijend Monique! Wat een ellende! Vijf sterren! Heel veel sterkte! XXX
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Monique Cunnen 15.07.21
  Dankjewel Ingrid. Mijn verhalen vanuit het ik-perspectief zijn niet automatisch autobiografisch...

In elke boekenwinkel: