• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  255 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  517 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  276 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1146 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  407 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  22 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1035 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Roofdier

Starend naar een plek op de muur zat hij diep in gedachten verzonken op de koude vloer van zijn terras. De angst voor wat nog komen zou, trok hem als een steen naar beneden in een poel van zelfmedelijden. Als bij wijze van verzet veerde hij recht, maar een hevige steek trof hem in zijn borstkas, en dwong hem op één knie. De steken waren toegenomen. Het kon zijn hart of zijn longen zijn die om aandacht schreeuwden, maar het was zo erg gesteld met zijn geestesgesteldheid dat longkanker of een hartaanval nog eens zo geen slechte uitweg leek.

Hij duwde de tigste peuk uit tegen de betonnen borstwering. De vele zwarte plekken op de kale muur waren een stille getuigenis van zijn verslaving. Op de achtergrond bleef zijn telefoon onophoudelijk rinkelen. Hij wist wie het was, of tenminste, wie het allemaal kon zijn. Iedereen moest hem hebben nu, hij was de man van het uur. Het heetst van de naald, het nieuws van de dag. Hij, voorheen steevast aangesproken door iedereen met ontzag en respect als Meneer Wolfe, werd nu beschimpt in alle media als een ordinaire oplichter. Hij zag de koppen van de kranten een week geleden nog zo voor zich: “Befaamde belastinginspecteur fraudeert zelf.”

Sinds de miljardenzaak waarbij hij de 7 zustervennootschappen van de multinational Go-Ads ontmaskerde, kende iedereen zijn naam. Het schandaal omtrent de firma Red Cape dat hij aan het daglicht bracht, bezorgde hem zelfs wereldfaam. Vooral bij de grote ondernemingen en rijke families boezemde hij angst in. Bij elke financiële zet die ze maakten, hielden ze hem in het achterhoofd. Toegegeven, zijn methodes waren soms onorthodox, maar de resultaten spraken voor zich. Er was geen varkentje dat hij niet kon wassen.

De architect van zijn ondergang was Frank Zwijns, de oudste van drie broers, erfgenamen van een rijke familie met diep genestelde wortels doorheen het hele grondgebied en met takken die zich uitstrekten tot in elk deel van de maatschappij. Van thuis uit hadden de drie broers alle kansen en ja, zelfs middelen, gekregen om iets moois op te bouwen. In plaats van samen te werken gingen ze echter elk hun weg op, en verbrokkelden daardoor het imperium dat hun moeder had opgebouwd.

De jongste van de drie had hij met gemak te grazen genomen. Hij was een echt feestvarken en nam steeds grotere risico’s om in zijn levensstijl te kunnen blijven voorzien. Wolfe wist hem dan ook al snel een aanklacht voor huisjesmelkerij ten laste te leggen. De jongste broer verloor alles dat hij niet zelf al verkwanseld had.

De middelste was iets lastiger. Hij had zijn frauduleuze praktijken heimelijk verborgen via meerdere binnen -en buitenlandse transacties. Gelukkig was hij niet alleen slim, maar was hij ook zo lui als een varken, en had hij er net iets te veel de kantje afgelopen. Zijn imperium was slechts een mirage, een kaartenhuisje dat Wolfe zonder al te veel moeite had omver geblazen.

De oudste daarentegen bleek een uitdaging te zijn. Wolfe had elke financiële beweging van de laatste 3 jaar nagekeken, maar kon geen enkele onregelmatigheid vinden. Dit klopte niet. Zelfs een lief oud grootmoedertje is niet zo zuiver op de graat. Er moest iets zijn. Wat juist wist hij niet, maar hij zou het vinden. Het kon niet zijn dat Frank Zwijns een goede burger was, niet als legaat van een familie oplichters.

Hoe het ook zij, hij had Frank schromelijk onderschat. Dat besef kwam als een mokerslag binnen toen de politie aan zijn deur stond met een huiszoekingsbevel en bestanden terugvond op zijn computer die hem in een bijzonder slecht daglicht plaatsten. Zijn bewering dat hij deze nooit eerder had gezien, viel uiteraard in dovemansoren. De politie nam alles in beslag, en bij het verlaten van zijn appartement stond het media circus al klaar. Wolfe begreep er niets van, maar Frank, dat vuile varken, zat hier achter, zoveel wist hij wel zeker.

Nu, een week later, was het tijd om de rekening te vereffenen. Wolfe griste de sleutels van zijn uit een vorige inbeslagname verworven Cisitalia 202 Cabriolet van het kastje in de inkomhal, en verliet als een dief in de nacht zijn appartement via de achterdeur.

Met luid grommende motor arriveerde hij aan het huis van Frank Zwijns. Een statig herenhuis dat met gevoel voor detail was gerenoveerd en in schriel contrast stond met de in beslag genomen nieuwbouw woningen van zijn broers; huizen die eerder blijk gaven van schijn dan van kracht.

Aan de auto’s op de oprit te zien waren de lafaards net op bezoek, en door het raam zag hij de drie broers behaaglijk rond de haard zitten. Wolfe bedacht zich dat ze er misschien zelfs woonden, door zijn hand waren ze immers alles verloren. Hij grijnsde bij deze gedachte.

“Perfect, dan neem ik ze meteen alle drie te grazen. Voorgoed deze keer.” dacht Wolfe, en marcheerde vigoureus naar de voordeur.

Met elke stap die hij zette, nam zijn daadkracht echter af. Wolfe voelde zich zwak en uitgeput. De jarenlange jacht, de slapeloze nachten doordrenkt met koffie en berookt door sigaretten eisten hun tol. Wolfe was volledig opgebrand. Eens een zo trots roofdier, nu niet meer dan een geslagen hond. Buiten adem en ten einde raad.

De kolf van het pistool brandde in zijn hand terwijl hij voorovergebogen en leunend tegen de voordeur hevig in -en uit ademde.

Hij zou er een einde aan maken. Hoe dan ook.

Met zijn vrije hand maakte hij een vuist om op de deur beuken tot ze open deden, maar een hevige pijnscheut van zijn arm tot in zijn borst hield hem tegen. Wolfe zakte levenloos in elkaar. Binnen hoorde hij de broers gezellig keuvelen alsof er niets aan de hand was. Zijn woede was enorm, maar niet aanzienlijk genoeg om zijn lot te overstijgen. Traag maar zeker dreef het geluid verder weg van hem. Nog een laatste maal vervloekte hij hen. En dan, blies Wolfe zijn laatste adem uit.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Roofdier"

© Ilja Van den Bergh
01.02.21
Feedback:
Ik was een tijdje niet op deze pagina en lees dit verhaal in eerste instantie omdat ik geen enkele reactie zie. Ik heb het gelezen, met plezier. Het is zeker geen slecht verhaal. Het einde zou je naar mijn smaak mooier kunnen uitwerken, verrassender ook. Maar ik merkte dat ik echt nieuwsgierig was, toen ik begon te lezen, hoe het verder zou gaan.
Soms kun je dingen schrappen. Zo is de zin: 'de jongst broer verloor alles wat hij niet zelf al verkwanseld had' overbodig. Het is me al duidelijk voor je dat vertelt.
Wat kleine zeurtjes, zoals: 'het kon zijn hart of zijn longen zijn die om aandacht schreewden', daar moet je van 'kon' 'konden' maken, meervoud immers.
'... en had hij net teveel de kantje eraf gelopen', daar ben je de 's' vergeten. Ik zou het nog eens nalopen. Maar ik vind het zeker een verhaal met potentie, wat mij betreft.
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Ilja Van den Bergh 02.02.21
  Dank u voor de uitgebreide feedback, wat leuk! :)
 • Elka Le Mair 03.02.21
  Hm, ik weet niet wat er gebeurt, maar die duimpjes, op allerlei plaatsen, dat was niet de bedoeling. Ik wou zeggen: fijn dat je het waardeert.

In elke boekenwinkel: