Voor schrijvers, door schrijvers

Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 

529 Hits

Publicatie op:
Rimpels

Het gerucht deed al langer de ronde, maar nu was het zo ver: de rebellen waren terug van weggeweest. Onder het commando van twee, drie geüniformeerde mannen liepen een paar tientallen kindsoldaten met zware geweren over hun schouders tussen de krotten door en verspreidden zich over de vertakte aardewegen in de buurt. Ze liepen er grotendeels naakt bij, want ze waanden zich door de drugs, die ze te slikken hadden gekregen, onkwetsbaar. Er was hen gezegd dat die wondermiddelen de kogels op hun lichaam deden afketsen. Het lichaam hadden ze beschilderd, het hoofd met loof gekroond. De keizers van de bush. Hun geweren richtten ze naar alle kanten als ze uitgelaten in het rond dansten. Te pas en te onpas vuurden ze in het wilde weg. Je bleef maar beter binnen.

Waar de deur op slot was, volstonden enkele kogels om ze open te krijgen. Zonder onderscheid werden alle mannen uit hun huizen gehaald en onder een reusachtige avocadoboom op een rij geplaatst. Eén van de commandanten wilde wel eens uitvissen wie onder hen het regime van de president steunde, en ging van man tot man. Hij liep enkele keren de rij af, heen en weer, bekeek ze één voor één, en bleef dan staan bij een grote gestalte. Hij bekeek de man van onder tot boven, en trok hem dan bij zijn arm naar zich toe. Hij beval hem zijn broekspijpen op te trekken, en zijn kousen ietwat naar onder te duwen. Dan inspecteerde hij het onderbeen. Als hij in de huid de fijne rimpels zag die de elastiekjes van de sokken erin geprent hadden, zag hij in de sukkel meteen een medestander van de president. Woedend schreeuwde hij: 'Dat zijn sokken van het leger, you son of a bich!' Hij riep één van zijn mannetjes bij zich, leverde hem de ‘soldaat van de president’ over, en beval kordaat: “I want to hear one single shot.” Dan zette hij een paar stappen opzij, en keek vanop afstand toe hoe de gekroonde jongeling achter de uitverkorene ging staan en zijn wapen in de nek van de man plaatste om te doen wat hem bevolen was. De hele rij stond er verlamd bij. Enkelen sloten de ogen, en wachtten. Het was ijzig stil, zelfs de vogels zwegen in de bomen. Dan ontplofte de wereld. One single shot.


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Rimpels"