• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  971 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  253 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  432 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  26 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1046 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  971 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  123 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  37 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  5 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  86 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Renate
Tijdens de lunch stapt Judith de eetzaal weer eens in. Op een plateau staat een plastic bord waarop de maaltijd slordig is opgediend. Half gare kip, aardappeltjes met iets wat op jus moest lijken, bietjes en een glas limonade. Ze herinnert zich dat toen ze de eerste keer de ruimte binnen trad, ze direct ruzie had gekregen met een medebewoonster. Kan zij er iets aan doen dat ze aan een kat moet denken als ze die vrouw ziet zitten? Had ze haar ogen maar anders moeten opmaken?
 
Het bonkende geluid van de zware heimachines naast het grote gebouw. Het houdt haar wakker ’s ochtends vroeg. Een fobie had ze gekregen tegen dat geluid. De instelling bevindt zich midden in de drukke stad en het enige uitje is het grote winkelcentrum waar ze soms een uurtje doorbrengt in de FNAC, een winkel waarin meer boeken staan dan in een bibliotheek. Wat is bedompt? De hele afdeling van het grote ziekenhuis is nauwelijks verlicht. En de geur? Een combinatie van sigarettenrook en zweet. Een huiskamer met een oude televisie en rode versleten banken als ook een ruimte waar iedereen zat te roken en zijn zat tijd te verdoen met niets. Eigenlijk zitten ze te wachten op het uur dat ze even de vrijheid in mogen, begeleid of niet.
Tijdens een wandeling in een van de zeldzame parken treft ze Gustave. Hij is haar al eerder opgevallen door zijn woeste zwarte krullen en zijn bruin getinte huid. Ze vindt hem op een zigeuner lijken. Hij heeft iets mysterieus. Soms wordt hij opgezocht door een vrouw met een harde stem en dat vindt iedereen vrij storend. Dat hij niet moest denken dat ze alleen voor de kinderen zou zorgen, die bleek niet van hem waren. Dat ze er schoon genoeg had om zijn kleding te moeten wassen.
Gustave begroet haar.
‘Je kijkt altijd zo ernstig,’ lacht hij. ‘Vind je het leuk dat we vanmiddag gaan zwemmen?’
‘Niet echt,’ antwoordt Judith.
‘Vroeger was ik een echte waterrat maar nu ga ik eigenlijk liever wandelen.’
‘Waarom, zit je je hier eigenlijk?,’ vraagt hij haar dan.
Om te kijken of ik nog steeds zo’n waterrat ben,’ antwoordt ze een beetje kortaf,’en jij?’
‘Om me uit te leven in mijn tekeningen,’ lacht hij. ‘Kind wat kijk jij sip!’
Oh het is een lolbroek, denkt ze opeens.
Gustave maakt een gebaar.
‘Nou ik ga weer verder hoor!’
‘Ik ga verf halen voor mijn schilderijen, zou je best willen schetsen hoor maar dan moet je wel iets doen aan je haar, ander kleurtje erin misschien en wat vrolijker kijken.’
En voordat ze iets terug kon zeggen is hij weggelopen.
Maar Gustav en zij worden onafscheidelijk. Hij spreekt haar steeds aan in de rookkamer.
‘Wil je mijn werk soms zien?’ vraagt hij haar op een dag. Ja dat wil ze wel.
Hij staat op en komt terug met een bruine map.
 
Maar het loopt niet goed af. Zijn vriendin Dominique moest zo nodig een overdaad aan medicijnen innemen en ligt in het ziekenhuis. Gustave smeekt het personeel om zijn vrijlating en mag onder voorwaarden twee weken naar huis.
Judith zit op haar kamer als er aan de deur wordt geklopt.
‘Kijk dit is Judith,’ lacht Gustave. Verlegen neemt ze zijn tekening aan. Ze ziet een prachtige tekening van een witte zwaan in een vijver die omringd is door veelkleurige bloemen.
‘Een zwaan, zie jij me zo?’ vraagt ze hem verbaasd.
‘Meisje jij bent zo trouw als een hondje en zo mooi als je lacht, aan welk dier heb jij dan gedacht?’
‘Ik denk nooit in dieren, zegt ze snel.
‘Er wacht jou een mooie toekomst,’ gaat hij verder en neemt haar in zijn armen. Ze voelt tranen opkomen en weet niet waarom.
Als die Dominique er niet geweest was en hij niet weg hoefde.
Ze maakt zich los van de omhelzing.
‘Ik kom niet meer terug,’ fluistert hij in haar oor, tegen niemand zeggen hoor.’
Ze slikt even en geeft hem een spontane zoen op zijn mond die hij beantwoordt. Nu is ze verliefd en zou hem nooit meer zien. ‘Onthouden hè Judith, zwanen blijven nooit alleen!’ En met die woorden verdwijnt hij uit haar leven.
Er heerst een stilte in de eetzaal als zij binnenstapt. Haar ietwat magere lichaam zit verscholen onder een dure zijden jurk en zij loopt op hoge hakken. Judith ruikt een geur van een sterk parfum. Deze vrouw heeft lang bruin haar en een grote neus en is, al doet ze haar best, toch echt wel een man. Judith bekijkt haar vingers. Ze ziet dat ze paars gelakt zijn. Wat komt die vrouw sereen over, dacht ze. Ze kan best wel een babbeltje met haar gaan maken.
Judith staat op en gaat met haar plateau bij de vrouw zitten, steekt haar hand uit en zegt in het Frans ‘Ik ben Judith, aangenaam.’
De vrouw kijkt haar aandachtig aan en zegt in licht Vlaams, ‘kind dat weet ik allang.’
Judith voelt dat ze bloost. ‘En hoe weet je dat dan?’ vraagt ze haar.
‘Omdat ik je naam heb zien staan op het bord en ik vond die naam wel bij je passen.’
Ze fronst. ‘Hoezo dan?’
Renate legt haar bestek neer
‘Meisje, we krijgen allemaal de naam die we verdienen. Weet jij dat Judith in het Oud-Hebreeuws stamelend betekent? Toen ik jou zag zitten wist ik dat je uit het juiste hout bent gesneden al duurt het rijpingsproces nog even.’
 
Maar ook Renate blijft niet lang. Op een dag ziet ze dat de schoonmaakster uit haar kamer komt en naar de leiding rent. En dan komt de ziekenwagen en wordt Renate afgevoerd naar het ziekenhuis. Judith kan haar tranen niet bedwingen en vlucht naar haar kamer. Tot haar verbazing ligt er een pluchen beer op haar bed met een briefje.
‘Mijn schrijfkramp is verdwenen dankzij jou’ staat erop en ‘doe iets aan dat vlekje op je neus.’
Feedback voor schrijfactiviteiten

Waardering(-en) voor: "Renate"

© Ingrid Karsten
11.11.20
Feedback:
Goed geschreven. Een apart verhaal.
 • Waardering
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
11.11.20
Feedback:
Leuk verhaal. Je geeft een mooie sfeer met veel details weer. Risico is wel afgeleid te raken van de verhaallijn.
 • Waardering
  3.0/5
Show more
1 van de 1 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: