• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  971 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  253 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  432 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  26 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1046 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  971 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  123 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  37 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  5 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  86 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Recovery
Let op 18+ verhaal
 
 
 
Mijn God, wat een prachtige vrouw.
De adem stokte in zijn keel en zijn handen voelden klam van het zweet.
‘Mevrouw Richter mag naar de operatie kamer, Simon.’
De stem van zuster Irene bracht hem weer bij zijn positieven.
Simon kon zijn ogen niet van de vrouw op het bed afhouden.
Irene keek hem geïrriteerd aan.’Hallo, je mag haar wegrijden,hoor. Geen getreuzel. ‘
‘Ja, ja...natuurlijk, sorry. ‘
Simon greep het bed vast en haalde de rem eraf. De zuster draaide haar rug naar hem toe maar draaide zich met een vermoeide uitdrukking op haar gezicht weer om toen Simon nadrukkelijk kuchte.
‘Wat? ‘
Zijn mond was droog en hij schraapte zijn keel.’Hoelang duurt het voor ze weer bij komt? Na de operatie,bedoel ik. ‘
Irene zette haar handen in haar zij en sloeg haar ogen naar het plafond.
‘Ongeveer een uur, Simon. En nu opschieten voor ik je rapporteer bij Vermeulen. ‘
Een nerveuze glimlach gleed over zijn gezicht.’Oké Irene. Dank je. ‘
Afgemeten liep ze terug de gang op.
Een uur...dat was tijd genoeg voor Simon.
Al vanaf het moment dat hij haar zag liggen toen hij de kamer binnenkwam verlangde hij ernaar zijn handen op haar lichaam te leggen.
Ze had hem binnen horen komen en haar prachtige ogen draaiden in zijn richting.
‘Ik..eh..ben Simon. Ik ga u naar de operatiekamer rijden. ‘
Ze glimlachte stralend.’Gelukkig, dan is het maar achter de rug. ‘
Hij staarde naar haar nachthemd en verbeelde zich dat hij een voor een de knoopjes losmaakte, een borst omvatte en met zijn vingers haar tepel masseerde.
Ze kleurde en keek van hem weg. Simon trok het bed voorzichtig naar buiten.
Hij likte langs zijn lippen en duwde het bed naar de lift. Hij zag dat de vrouw haar slanke,keurig gemanicuurde vingers nerveus in elkaar strengelde en haar adem langzaam liet ontsnappen.
‘U hoeft zich geen zorgen te maken, dokter Heuvelman is een specialist in de ruggenprik. ‘
Zijn stem gleed als een schuurspons over haar lichaam.
Even glimlachte ze.’Weet ik, het is gewoon...ik hoop dat alles snel voorbij is. ‘
Het belletje van de lift rinkelde en voorzichtig reed hij het bed naar binnen.
Simon hield niet van wachten. Hij ademde scherp in toen ze haar lange ravenzwarte haar over haar schouder gooide. De lift stopte abrupt en de deuren gleden open. Simon reed het bed de operatiekamer in.
 
Anna voelde de donkere ogen over haar heen glijden. Verbeelde ze het zich nu of zag ze er een hongerige blik in. Ze werd bekropen door een onheilspellend gevoel maar schudde het gelijk van zich af. Ze was in een ziekenhuis, wat kon er gebeuren?
‘Ik ga u naar de operatiekamer rijden. ‘
Ze glimlachte en hoorde hem iets zeggen over de dokter die de ingreep bij haar deed.
Anna likte langs haar droge lippen en strengelde haar vingers in elkaar. Hij reed haar de lift in. Met een automatisch gebaar gooide ze haar lange haar over haar schouder. Na een paar seconden die een eeuwigheid leken te duren gleden de liftdeuren open en werd Anna de operatiekamer in gereden.
 
 
Simon rende bijna met het bed naar de recovery afdeling. Het kon hem niets schelen dat anderen hem verbaasd nakeken. Hij had maar een uur en dat was niet veel voor wat hij allemaal van plan was.
Naar adem happend opende hij de deur van de recovery en reed haar naar binnen. Aan de ene kant was het jammer dat ze nog onder narcose was omdat hij dolgraag in haar oor wilde fluisteren wat hij met haar ging doen. Hij wilde in haar ogen kijken en zien hoe ze reageerde maar dat ging nu niet gebeuren.
Hij verlangde ernaar zijn handen over haar satijnen lichaam te laten glijden en haar zachte rondingen te voelen.
Snel sloot hij de deur achter zich en draaide het slot erop. Eindelijk was het zover.
Met trillende vingers trok hij het operatiehemd los, vouwde het op en legde het op het voeteneind.
Ze lag naakt voor hem en Simon zijn penis stak recht vooruit. Keihard en kloppend.
God, wat was ze mooi zoals ze daar uitgestrekt voor hem lag.
‘Je kutje is voor mij,’zei hij zacht.’Maar zover zijn we nog niet. ‘
Snel wierp hij een blik op de klok aan de muur. Tien over vier. Dat gaf hem nog veertig minuten. Hij had nog een paar minuten nodig om alles weer te verdoezelen. Alsof er niets gebeurd was. Hij grijsde toen hij haar borsten omvatte en zijn vingers over de gevoelige tepels liet glijden die gelijk recht vooruit staken.
Hij zoog de tepels in zijn mond en voelde zijn pik pijnlijk hard in zijn onderbroek.
Met tegenzin liet hij haar borsten los en drukte zijn lippen op die van haar. Haar mond was net zo warm en zacht als haar hele lichaam.
‘Doe je mond maar open,liefje. ‘
Snel trok Simon zijn kleren uit en sprong op het bed dat doorboog onder zijn gewicht.
Hij pakte zijn penis en schoof die langzaam in haar open mond, hij hield haar hoofd vast om te voorkomen dat het terug viel. Dieper en dieper gleed hij bij haar naar binnen en sloot zijn ogen van genot. Zelfs onder narcose was deze vrouw in staat hem gek te maken met haar mond.
Langzaam trok hij zich terug en gleed van het bed af. Hij schoof haar handen onder haar billen en trok haar naar de rand van het bed.
Zijn vingers gleden haar vagina in, trokken de lippen uit elkaar en stak zijn tong naar binnen. Ze was heerlijk...Simon liet zijn hele hand bij haar naar binnen glijden. Hij hijgde opgewonden dat dit geluk hem ten deel was gevallen. Haar heerlijke geur overweldigde hem. Haar kut spande zich als een vuist om zijn hand heen. Verbijsterd realiseerde Simon dat ondanks de narcose haar lichaam op hem reageerde.
Zweet druppelde op zijn voorhoofd en snel keek hij op de klok. Shit...half vijf. Hij had niet veel tijd meer.
Hij pakte zijn pik en gleed ermee over haar sappige kutje. Langzaam maar zeker duwde hij bij haar binnen. Tot zijn schrik kreunde ze en knipperde met haar ogen.
Doodstil bleef hij staan, zijn penis heet en kloppend in haar begraven.
Tien over half...hij moest opschieten. Simon durfde er niet aan te denken wat er zou gebeuren als ze eerder uit de narcose kwam.
Hij lachte grimmig. Dit maakte het ook spannend voor hem. Wat was het leven waard als hij niet af en toe het randje opzocht.
Zijn handen gleden onder haar billen en in uiterste concentratie schoof hij zijn pik in de volle lengte bij haar naar binnen. Hij begon hard en snel te stoten. Het was zo waanzinnig lekker dat hij zijn ogen sloot en zich liet meevoeren op golven van genot.
Haar kutje knelde om zijn penis en hij voelde dat een gigantisch orgasme zich opbouwde. Steeds sneller stootte hij in haar, zijn heupen kletsten tegen haar kont en hij gromde en vloekte toen hij het orgasme voelde opborrelen.
Hij gooide zijn hoofd achterover en sloot zijn ogen. De kamer tolde om hem heen toen hij straal na straal bij haar naar binnen schoot. Een deel liep weer naar buiten over haar benen en het bed heen. Voorzichtig trok hij zich uit haar terug. Hij moest opschieten nu, maar Jezus...wat was dat lekker.
Nu was het zaak om de boel op orde te maken. Een snelle blik op de klok leerde hem dat hij nog acht minuten had. Met een gevoel van spijt stopte hij zijn nu slappe pik terug. Hij had hem graag nog even in haar mond gehangen maar de tijd daarvoor ontbrak.
Snel pakte hij het bakje dat hij had klaar gezet met daarin het washandje en handdoek en waste zorgvuldig haar benen en vagina. Haar zachte krulletjes waren net zo donker als haar lange haar, Ze beschermden haar vrouwelijkheid maar Simon had haar vochtige hitte gevoeld. Zijn pik begon weer te groeien. Jezus...hij schudde zijn hoofd en trok haar snel het operatiehemd aan.
Voorzichtig tilde hij haar op en positioneerde haar op het bed met haar hoofd op het kussen. Met trillende handen waaierde hij haar lange haar op het kussen.
Fluitend liet hij zijn adem ontsnappen. Perfect.
Snel draaide hij de deur van het slot en verliet de recovery. Eenmaal op het toilet haalde hij diep adem en liet de opgebouwde spanning van zich af glijden.
Hij leunde met zijn voorhoofd tegen de koele deur. Het was tijd voor de laatste akte.
Simon opende de deur en keek om het randje heen.
‘Ah...u bent wakker. ‘
Hij liep naar het bed en boog zich over haar heen.’Wilt u een sapje? ‘
‘Alstublieft,’zei ze op slaperige toon. Ze opende haar ogen en keek om zich heen.
Simon hielp haar in zittende positie en gaf de beker.
Gulzig dronk Anna de beker leeg. Haar mond leek ruw en droog maar dat kon nog komen van de narcose.
Simon haalde het bed van de rem en glimlachte haar toe.
‘Ik ga u naar uw kamer terug brengen, mevrouw. Kan ik verder iets voor u doen? ‘
Ze keek naar hem op met haar prachtige ogen en schonk hem een stralende glimlach.
‘Nee, dank u. ‘
Simon opende de deur en reed voorzichtig het bed de gang op. Nog twee uurtjes en dan zat zijn dienst erop.
 
Noot van de schrijver: Ik heb geen behoefte aan feedback
Feedback voor schrijfactiviteiten

Waardering(-en) voor: "Recovery"

© Jane Doo
06.04.21
Feedback:
Ik ben het met Eric eens dat fantasie onbegrensd moet zijn. Ik vraag mij alleen oprecht af wie van jouw lezers/fans opgewonden raakt van het feit dat een weerloze vrouw in een ziekenhuisbed door een sick fuck te grazen wordt genomen.
Ik heb wel even smakelijk kunnen lachen om de volgende zin: 'hij grijsde toen hij haar borsten omvatte'
Als je toch gaat doordouwen lees dan eens American Psycho van Brt Easton Ellis!

Ach, ik lees dat ik geen feedback mag geven. Helaas heb ik al op verzenden gedrukt.
 • Waardering
  2.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
06.04.21
Feedback:
Niet opgeven. Doordouwen. Op dat gebied is de fantasie onbegrensd.
 • Waardering
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: