• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  255 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  274 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1149 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  409 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  21 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1033 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  40 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Reanimeermeisje

Op een zekere dag was het verkeerslicht op het allergevaarlijkste kruispunt van de stad buiten werking gesteld en begon een man in een gifgroen hesje het verkeer te regelen. De man stond wild te gebaren. Er werd luid getoeterd. Het verkeer trok zich niets van hem aan zodat er gevaarlijke situaties ontstonden.

Theo was buiten voor zijn kruidenierszaak bezig de bestelling van de groothandel op zijn steekwagentje te laden toen hij een bestelbusje in volle vaart op een passerende voetgangster zag afkomen. In een impuls trok hij haar nog net op tijd voor de motorkap weg waarna ze met haar hoofd tegen de trottoirband bonkte. Het busje kwam een seconde later met een doffe knal tegen zijn voorpui tot stilstand. De vrouw raakte buiten westen. Hij tikte haar op beide wangen. Ze gaf geen reactie. Theo had een ehbo diploma en wist wat hem te doen stond. Hij nam haar in zijn armen, ging naar binnen en legde haar plat op de grond. De laatste keer dat hij een vrouw over de drempel droeg was op zijn trouwdag geweest.
‘Bel één één twee’, riep hij tegen zijn vrouw terwijl hij met gekruiste handen pompende bewegingen maakte op het levenloze lichaam. Toen bracht hij zijn mond op haar mond en blies verschillende malen zijn levensadem in haar longen. Ze leek bij te komen. Hij voelde haar tong duidelijk bewegen. ‘Ben jij het liefste’, klonk een zwakke stemmetje. Haar ogen vielen weer dicht. Hij wilde de beademing hervatten
‘Zo is het wel genoeg Theo’, maande zijn vrouw terwijl ze hem aan zijn schouder probeerde weg te trekken. ‘Er staat hier een mensenleven op het spel, begrijp je dat?’ Hij duwde haar ruw opzij. Hij had een kop als een boei en voelde zich dizzy als na een partijtje blaasvoetbal. De vrouw kreeg langzaam weer kleur. Op haar gezicht verscheen een glimlach. ‘U bent in goede handen’, zei hij amechtig. Ze probeerde omhoog te komen maar Theo hield haar met lichte druk tegen. ‘U moet rustig blijven liggen mevrouw, de ambulance komt zo’.

Intussen was de chauffeur met bebloed gelaat uit zijn zwaargehavende busje gekropen. Hij strompelde de winkel binnen en hield zich lijkbleek staande tegen de vleeswarenvitrine. De winkel leek even een lazaret in oorlogstijd.
De sirene van de aanstormende ambulance gilde al door de straat. Weldra werden beide gewonden, voorzien van een plastic kraag, op een brancard naar de ziekenauto gebracht.

’s Nachts kon Theo de slaap niet vatten. Met open ogen staarde hij naar het plafond. Telkens moest hij weer terugdenken aan het ongeluk. Hij dacht aan zijn eigen dood, maar ook aan de jonge vrouw die hij gered had. Hoe mooi ze was met haar donkere ogen. Hoe verlangend had ze hem aangekeken toen ze bijkwam. Hij woelde in zijn bed. Zijn gedachten slingerden heen en weer tussen eros en thanotos. Hoeveel tijd had hij nog om zijn leven een andere wending te geven?
Toen hij eindelijk in slaap viel droomde hij dat hij op een grote wolk zat. Zijn vrouw probeerde ook op die wolk te komen. Ze reikte naar hem maar hij pakte haar uitgestoken hand niet vast. Ze viel in een peilloze diepte. Hij werd rechtop in bed wakker badend in het zweet.

Het was niet alleen de verpletterende dagelijkse sleur van zijn huwelijk die hem parten speelde. Theo was moe, moe van het sjouwen van de kratten melk voor dag en dauw. Moe van de mensen die op de pof kwamen kopen. En dat alles voor die paar rotcenten. Zijn gezicht kleurde grauw in het felle licht van de buislampen. Zijn staalblauwe stofjasje spande om zijn middel.
De komst van de buurtsuper een straat verderop had hem de nekslag gegeven: de omzet was gehalveerd. De klanten kwamen alleen nog maar voor iets kleins of voor de aanbiedingen van de week. Het was niet meer rendabel. Hij was al in onderhandeling om zijn zaak over te doen. Het was bijna rond.

Eindelijk was het zover. Hij wilde juist het raambiljet ‘wegens opheffing gesloten’ opplakken toen er een brief in de bus viel. Aan mijn redder in nood stond er op de enveloppe . De brief omhelsde slechts enkele zinnen, kort en kernachtig:
Ik ben u intens dankbaar dat ik nog leef. U heeft mij wakker gekust uit de eeuwige slaap. Ik beloof u dat ik voortaan al mijn boodschappen bij u zal doen.
Ze stond voor de deur samen met een man in wie hij vaag de chauffeur van het bestelbusje meende te herkennen.
 
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Reanimeermeisje"

© Arthur van Winsen
25.09.20
Feedback:
Leuk verhaal, bijzonder einde.
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
25.09.20
Feedback:
Mooi verhaal
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
25.09.20
Feedback:
Met plezier gelezen. Ik weet alleen niet zeker of ik de laatste zin helemaal goed begrijp.
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: