• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  971 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  253 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  432 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  523 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  26 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1046 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  971 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  123 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  37 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  5 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  86 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Radio Gaga

"We are the champions, we are the champions" dreunt het mij tegemoet als ik de voordeur open doe en naar binnen loop.
"Roos, zet die muziek zachter!" probeer ik boven Freddie Mercury uit te roepen.
Mijn dochter Roos is 16 en houdt normaal gesproken van andere muziek. Ze heeft mij wel eens uitgelachen, omdat ik zelf graag via mijn I-phone naar Queen of Genesis luister.
"Jouw muziek is antiek mam" alsdus mijn dochter.
Sinds we samen naar de film "Bohemian Rapsody" zijn geweest - Roos ging naar enig aarzelen toch met mij mee - is ze helemaal om.

Omdat kloppen bij die herrie geen zin heeft, open ik meteen Roos' kamerdeur.
Roos staat met haar rug naar mij toe als Freddie Mercury te zingen met een denkbeeldige microfoon in haar hand. Vertederd bekijk ik even deze scene, voordat ik mijn aanwezigheid kenbaar maak.
"Roos, ik ben thuis, wil je alsjeblieft de muziek wat zachter draaien?"
Geschrokken draait Roos zich om.
"Mam, hoe vaak moet ik nog zeggen dat je niet zomaar binnen moet komen!"
"Heb je mijn kloppen dan niet gehoord?" vraag ik plagerig.
"Hoor wie het zegt," raad ik meer dan dat ik het versta.
Mokkend loopt ze naar haar stereo en draait Freddie lager.
"Dank je, nu kan ik mijzelf weer horen. Ik ga zo koken."
"Na het eten ga ik nog even naar Inge" zegt Roos.
"Als je maar niet te laat terug bent, morgen is weer een gewone schooldag. Hoe gaat het met Inge?"
De ouders van Inge zijn na een fikse ruzie, waar blijbaar de hele buurt van mee mocht genieten, pas geleden uit elkaar gegaan en Inge is met haar moeder achtergebleven.
"Niet goed, ze huilt veel" antwoordt Roos. Inge is haar beste vriendin.
"Ja, dat kan mij goed voorstellen" leef ik mee.
"Vraag haar maar of ze morgen hier komt eten. Dan maak ik wat lekkers voor jullie."

Als ik naar de deur loop, vraag Roos "Mam, wanneer komt papa weer thuis?"
Goede vraag. Jaap is vertegenwoordiger voor zijn firma en reist de hele wereld af.
"Hij weet het zelf nog niet, dat hangt er van af of hij die deal voor elkaar krijgt. Je weet hoe belangrijk die klant voor hem is."
Roos zucht.
"Denk jij dat papa daar iemand anders heeft ontmoet?"
Aha, daar wringt de schoen.
Eerlijk gezegd heb ik mij deze vraag zelf ook meer dan eens gesteld. De laatste tijd is Jaap wel heel vaak in New York.
"Ik weet het niet schatje maar ik denk het niet" probeer ik haar gerust te stellen.
"Als papa weer thuis is, leert hij mij in onze auto rijden."
Ik rol met mijn ogen. Ze weet dat ik hier tegen ben.
Als Jaap thuis is, mag Roos bijna alles wat ik haar verbied.
"Zorg jij nou maar eerst dat jij je school afmaakt. Heb je morgen geen proefwerk?"
Beledigt draait Roos zich weer van mij af.
"Daar heb ik al lang voor geleerd" mompelt ze.
«Wat zeg je? Je weet dat ik je zo niet kan verstaan»
"Van jou moet ik altijd maar leren! Ik mag nooit eens wat leuks doen. En weet je wat? Ik kom vanavond thuis wanneer ik dat wil. Je hoort me toch niet!"

Ze is gemeen, en dat weet ze. Zoals elke hormoon gestuurde teenager, treft ze mij feilloos in mijn zwakke plek.
Ik ben meestal erg moe en ga vroeg naar bed. Als mijn hoortoestellen uit zijn, hoor ik inderdaad heel weinig meer. Jaap beweert soms zelfs plagend, dat er een bom naast mij af kan gaan en ik daar nog niet wakker van zou worden.
Roos kan dus in en uit huis gaan, zonder dat ik dat in de gaten heb.
"Als het moet blijf ik wakker tot je thuis bent jongedame" zeg ik streng. Iemand hier moet tenslotte grenzen stellen.
"En er zwaait wat als dit vanavond later is dan elf uur!"
Geërgerd loop ik naar haar kamerdeur.

"Mam, papa en jij gaan toch niet scheiden, he?" klinkt het plotseling achter mij.
Ik draai mij naar haar om en kijk in een paar schuldbewuste en verdrietige ogen.
"Liefje, dan zou ik dat toch als eerste moeten weten?"
Het begint een beetje te borrelen in mijn maagstreek. Zou ze het weten van Peter en mij?
We hebben elkaar drie maanden geleden tijdens een Workshop "Tijdmanagement" leren kennen en het vonkte meteen. Hij is alleenstaand en zeer attractief.
Eerst vroeg Peter mij een paar keer mee uit eten. Jan is er bijna nooit en ik wil ook een beetje leven, dus zei ik ja.
Daarna volgde meer. We zijn voorzichtig en hebben elkaar tot nu toe alleen een paar keer overdag in een hotel getroffen. Hij is teder en vindt het niet erg om het met het licht aan te doen, zodat ik zijn lief gefluisterde woorden kan aflezen.
Alleen al de gedachte daaraan laat mij huiveren. Hoe dit zo ver heeft kunnen komen weet ik niet en hoe dit verder moet ook niet, alleen dat ik van de momenten met Peter geniet.

"Kom, ik ga koken en dan gaan we zo eten" zeg ik om mijn gedachten aan Peter te verdrijven.
Als ik even later weer langs Roos' kamerdeur loop, jubelt Freddie dat Radio Gaga is. Nu wat zachter, dat wel.

"Kom, ik ga koken en dan gaan we zo eten" zeg ik om mijn gedachten aan Peter te verdrijven.
Als ik even later weer langs Roos' kamerdeur loop, jubelt Freddie dat Radio Gaga is. Nu wat zachter, dat wel.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Waardering(-en) voor: "Radio Gaga"

© Renee Iseli - Smits
11.01.21
Feedback:
Leuk verhaal en herkenbaar. Denk wel aan de interpunctie. De komma hoort binnen de aanhalingstekens.
Volgens mij kan je pas rijlessen krijgen als je zeventien bent. Roos is zestien dus niet oud genoeg.
Kleine dingen maar wel belangrijk.
 • Waardering
  3.0/5
Show more
1 van de 1 lezers vond deze review nuttig
 • Renee Iseli - Smits 11.01.21
  Dank je wel! Ok, dan zal ik daar op letten.
  Er is hier geen sprake van rijlessen, maar haar vader leert haar rijden, dat is toch anders ;-0
11.01.21
Feedback:
Moeilijke leeftijd, zestien. Ik heb zelf twee dochters en twee zonen en een kleindochter. Het klinkt als een lieve moeder in een moeilijke(re) levensfase. Mooi geschreven.
 • Waardering
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Renee Iseli - Smits 11.01.21
  (hartje) Dank je wel! Is niet autobiografisch dit keer. Ik heb geen kinderen en geen affaire ;o

In elke boekenwinkel: