Piloot onbekend

270 Hits.
Adam schrok van de ruk toen hij los kwam van de grond. Hij wilde springen maar
de afstand tot de grond was te groot om veilig te landen. Op zijn inmiddels rood
geworden hoofd verschenen zweetdruppeltjes van angst. Hij hoorde het gegil van
zijn moeder in sterkte afnemen naarmate het hoogteverschil toenam. Hoe kwam hij
in godsnaam weer beneden op de grond.
 
De brander bromde rustig boven het zijn hoofd. Deze was zo ingesteld door de
piloot, dat de ballon rechtop bleef staan terwijl deze verankerd was in het
gras. Hij had toch besloten om in de mand te klimmen, ondanks dat zijn moeder
hem duidelijk had gewaarschuwd om niet bij de ballon in de buurt te komen.

 
Adam zag een hendel aan de zijkant van de brander. Hij trok deze omlaag en met
een oorverdovend lawaai spuwde de brander een meters hoge vlam uit. Door de
versnelling van de ballon buitelde hij door de mand. In de hoek van de mand kwam
hij tot stilstand en zag zijn benen boven hem bungelen. Door de versnelling werd hij
tegen de bodem van de mand gedrukt. Hij krabbelde overeind uit zijn benarde
positie en duwde de hendel van de brander weer terug in de positie zoals hij
die zich herinnerde. Het gebrul van de brander verminderde tot een licht gebrom
en hij probeerde zich te orienteren.
 
Adam keek over de rand van de mand. Hij zag de bovenkant van het wokendek. Alle
bekende orienatiepunten waren verdwenen. In de verte zag hij een
verkeersvliegtuig een lange streep condens door de lucht trekken.
 
Het viel hem op hoe stil het kan zijn op grote hoogte. Naast het  gebrom
van de brander hoorde hij verder niets. Er doemde een donker geluid op in de
stilte. Hij keek naar de brander maar die liet nog steeds zijn rustige vlam
zien. Door het wolkendek brak een vliegtuig dat was opgestegen vanaf het nabij
gelegen vliegveld. Het geluid van de motoren was ineens oorverdovend. Adam zag
de piloot verschrikt kijken. De piloot rukte aan de stuurknuppel en  gooide
het vliegtuig in een bocht. Dit voorkwam dat de vleugel de ballon doorboorde,
maar deze doorkliefde wel twee van de staalkabels waarmee de mand aan de ballon
hing. De mand klapte over de breedte aan een kant naar beneden. Adam gilde en
zijn handen grepen wild om hem heen naar houvast. Met zijn rechter hand had hij
een rand van de mand te pakken en met zijn linker been voelde hij steun op de
smalle zijkant van de mand wat nu de onderkant was geworden. Zijn hartslag was
gestegen tot boven de tweehonderd en alle zintuigen werkten op volle toeren. Zijn hele
lichaam schreeuwde dat hij naar boven moest klimmen, dat hij hier niet kon
blijven. Hij reikte met zijn linker hand naar de bovenkant van de mand. Zijn
vingers stopten een paar centimeter onder de rand waar hij zich aan naar boven
wilde trekken. In een poging deze afstand te overbruggen ging Adam op zijn tenen
staan en rekte zich zo ver mogelijk uit. Hij voelde zijn vingertoppen over de
rand van de mand gaan. Er zat niets anders op dan een sprong te wagen. Adam
pakte met zijn rechter hand de rand van de mand nog iets hoger vast, zodat hij
zijn sprong kon ondersteunen. Hij boog lichtjes zijn knieeen totdat zijn arm volledig
gestekt was en zette af vanaf de onderkant van de mand. Tegelijktijd trok hij zich met
zijn rechter arm omhoog. Zijn linker hand vond de bovenkant en hij trok zich naar boven.
Buiten adem en leeg door de adrenaline zat hij boven op de mand. Zijn benen voelden
slap aan en trilden.
 
Adam keek naar de hendel van de brander. Vertwijfeld duwde hij de hendel omhoog,
bang dat de brander uit zou gaan. De vlam van de brander verkleinde zich tot een
waakvlam. Het wolkendek kwam dichterbij. Zijn zicht beperkte zich tot een paar
meter, toen hij al dalend in de wolken verdween. De lagere temparatuur, door het
ontbreken van de zon, deed hem rillen. Op zijn huid vormden zich kleine
condensdruppels van de wolken. Toen de ballon aan de onderkant uit het wolkendek
kwam, speurde Adam de horizon af naar herkenningspunten. Hij had geen idee waar
hij was.
 
In de verte hoorde Adam kinderen gillen. Ze krioelden als kleine mieren
heen-en-weer op het erf van de boerderij. "Waar ben ik hier?!" riep hij met zijn
handen aan zijn mond. Het gegil van de kinderen verstomde. Ze keken verbaast om
zich heen. "Hallo! Waar ben ik?! Ik zit hier boven!" Omdat de brander praktisch
uit was, hadden de kinderen de ballon niet in de gaten. "Hier boven!" riep hij
nog een keer. Een van hen keek om hoog. "Baaaaallon!" Achter zich hoorde Adam de
brander stotteren. De ballon begon sneller te dalen terwijl deze
richting de kern van een klein drop dreef. Snel gooide hij wat zandzakken naar
beneden om het gewicht te verminderen. De ballon daalde minder snel maar hij zou
nog steeds ergens in de dropskern landen. Zijn oog viel op de
gasfles die onder de brander hing. Met zijn rechter hand hield hij zich vast aan
een van de kabels en met zijn linker hand reek hij naar de gasfles. Adam schudde
wild aan de fles in een poging om meer gas uit de fles te krijgen. De brander
stopte met stotteren en de ballon hield hoogte aan.
 
Toen Adam op keek, zag hij recht voor zich de kabels die aan de
hoogspanningsmasten hingen. Landen was geen optie omdat hij zich nog steeds
boven het drop bevond. Hij ramde de gashendel van de brander naar beneden maar
dit keer gaf de brander geen sjouchem. De kabels waren nog maar een paar honderd
meter van hem verwijderd. Uit alle macht beukte hij nog een paar keer tegen de
gasfles in de hoop dat er meer gas uit zou komen waardoor hij hoogte zou winnen.
Weer gaven de brander en de gasfles geen thuis. Aan het verste uiteinde van de
gasfles, zag Adam de gaskraan. In een laatste poging sprong hij naar de gasfles
en draaide de gaskraan zover open als hij kon. De brander begon harder te
brullen. Zijn knokkels werden wit. Door de versnelling omhoog moest Adam zijn
grip versterken zodat hij niet te pletter viel. De mand van de ballon schampte een
van de bovenste kabels en zwaaide gevaarlijk heen en weer maar hij had het gehaald.
 
Hangend onderaan de gasfles spotte Adam een weiland waar hij zou kunnen landen.
Hij kon niet bij de handel van de brander maar wel bij de kraan van de gasfles.
Hij draaide de kraan een beetje dicht en hoorde het gebrul van de brander
verminderen. De ballon begon langzaam te zakken maar niet snel genoeg. Met deze
snelheid en hoogte zou hij het weiland missen en in het bos terecht komen wat
aan het weiland grensde. Hij draaide nog een paar keer aan de kraan van de
gasfles en de ballon zette koers richting het midden van het weiland.
 
De snelheid van dalen was inmiddels gevaarlijk hoog. Om de klap van de landing
te verminderen moest hij op het juiste moment de gaskraan  weer voluit open
draaien waardoor zijn snelheid van dalen verminderd werd en hij dit kon
overleven. Wanneer hij de kraan te vroeg zou opendraaien, zou hij nog niet
laag genoeg zijn om zich te laten vallen en zou de ballon hem weer meenemen naar
een gevaarlijke hoogte. Wanneer hij te laat de kraan zou opendraaien, zou zijn
snelheid van dalen te hoog zijn en zou hij te pletter vallen op de grond. Adam
speelde met de gaskraan om gevoel te krijgen hoe de ballon reageerde. Hij draaide
de kraan van de gasfles dicht en keek naar de grond. Verticaal diepte schatten is
niet makkelijk en blijft een beetje een gok. Adam draaide op het laatste moment de
kraan vol open en wachte op het afremmen en het stijgen van de ballon. Zijn voeten
raakten met volle snelheid de grond en liet hij de gasfles los. Zijn snelheid was net
genoeg verminderd, hij had niets gebroken. Languit lag hij in het weiland en zag de
ballon omhoog verdwijnen richting de bomen van het bos. De mand werd door de
bomen van het bos getrokken en liep vast in de takken van de bomen. In de verte
zag hij de boer met zijn moeder en de piloot aan komen rennen. "Nu ben ik nog
niet jarig." Dacht hij. "Maar wat een avontuur" en er verscheen een grote glimlach
op zijn gezicht.

Alleen Plusleden kunnen een eigen artikel aanpassen na publicatie. KLIK HIER om alle voordelen van een pluslidmaatschap te bekijken.

De auteur van dit artikel Richard van Berkum:

Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen mogelijkheid voor reacties.

Ook jouw mening is hier welkom!

Reacties:

Meer van deze auteur: