Voor schrijvers, door schrijvers

Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 

398 Hits

Publicatie op:
Pietje ziet nog steeds geen sterretjes...
Pietje was al bijna 80 voor hij eindelijk de roestige waterleiding in de kelder ging aanpakken.
Pietje-Praat zag zich in de kelder verdwijnen, kroop onder z’n hersenpan en verzon wat woorden:
“Er is geen ander dan die ene van het één en het ander die zich veranderen kan in dat ander, geenszins enigszins maar anderszins in de zin van Sanders!”
en botste met z’n hoofd tegen het lage plafond. Verbaasd tastte hij naar de pijnlijke bult die zich op z’n hoofd vormde. Als om de woordenkramerij terug in z’n schedel te duwen drukte hij op de zwelling. Ijverig vervolgde hij z’n crèmelarij.
Ondertussen had Pietje-Lul de waterkraan dichtgedraaid en was blijmoedig bezig de leiding te demonteren met een Engelse sleutel. Hij moest zich bukken in die verdomde kelder.
Nu, met een laatste onhandige slag, schoot de moer eraf. Een sissende gaswalm sprong hem in het gezicht. Hij verschoot zich een bult tegen het lage kelderplafond.
Pietje-Praat had tijdterwijl zijn tijd verbeidt in wat tijdelijke ijdelheid, en –om de stank te verdrijven- stak hij achteloos een saffie aan.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Pietje ziet nog steeds geen sterretjes..."