• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  277 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1149 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  36 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  25 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1043 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  122 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Petra

Jonathan zijn hoofd kwam met een ruk overeind toen hij knikkebollend met zijn voorhoofd het stuur had geraakt. Verdomme...de zware bus slingerde over de weg. De bebossing langs de snelweg, fel verlicht door de koplampen kwam razendsnel dichterbij. Adrenaline stroomde door zijn bloed toen hij vloekend probeerde te corrigeren. Zijn handen klemden zich stevig om het stuur. Jonathan schreeuwde van angst toen de bus zich in de struiken boorde en banden gierend in het zand maalden. Hij trapte uit alle macht op de rem en zette zich schrap voor de botsing die onvermijdelijk moest volgen. Het zware geroffel dat hij hoorde was het geluid van zijn eigen hart dat uit zijn borstkas dreigde te springen. Als een bokkend paard ploegde hij door tientallen meters bos. Opeens sloeg de motor af en met een schurend geluid dat Jonathan door merg en been ging kwam hij na een paar meter tot stilstand. In de doodse stilte die volgde klonk alleen het tikken van de afkoelende motor. Jonathan trilde over zijn hele lichaam en dankte in een schietgebedje dat het goed met hem was afgelopen. Hijgend lukte het hem zijn portier te openen en uit te stappen. Hij keek naar het spoor van afgerukte takken en bladeren dat zijn wildemans rit markeerde. Jonathan leunde tegen de zijkant en voelde dat langzaam zijn hartslag terug kwam op een normaal niveau. Zweet parelde op zijn voorhoofd en zijn handen waren klam.

Hij zag dat hij geluk had gehad. De bus was evenwijdig aan de snelweg van de weg geraakt. Enkele meters bij hem vandaan glinsterde het zwarte asfalt.

Wankelend liep hij naar de voorkant tot hij plotseling in shocktoestand aan de grond stond genageld en zijn hart weer op hol sloeg. Gevangen in het licht van de koplampen zag hij twee benen uit de struiken steken.

Hij zou toch niet, nee...gelijk verwierp hij die gedachte.

Hoe groot was de kans dat hij in het holst van de nacht op een verlaten stuk snelweg iemand had aangereden. Nihil.

Maar toch.

Hij kwam bij zinnen en deed een paar stappen naar voren. Jonathan fronste zijn wenkbrauwen. Geen bloed. Uiterst voorzichtig legde hij een hand op het been en een koude rilling liep over zijn rug.

Het leek wel alsof.

Jonathan lachte gespannen,stapte de struiken in en trok het lichaam tevoorschijn. Zijn gespannen gelach ging over in een hoog kakelend geluid.

Het was een naakte vrouw. Een verdomde sekspop. Van alle mensen op de wereld moest juist Jonathan Voortman een sekspop in de struiken vinden.

 

De garagedeur rolde soepel over zijn lagers en voorzichtig reed Jonathan naar binnen.

Kwart voor drie. Maar zijn vermoeidheid was met de vondst van de pop op slag verdwenen.

Over de hele zijkant van zijn bedrijfsbus liep een diepe kras waarvoor hij naar de garage moest. Verder was die er wonder boven wonder ook goed van afgekomen.

Snel liep hij om erom heen, opende de achterklep en trok de pop naar zich toe. Fluitend liet hij zijn adem ontsnappen. De pop was , hoewel vies en op sommige plekken licht gehavend in perfecte conditie. Lang zwart haar golfde over de schouders. Ze was atletisch gebouwd en slank. Twee tieten staken trots vooruit en de donkerbruine tepels waren vol zoete beloftes. Jonathan zijn blik gleed omlaag over haar platte buik naar haar kutje.

Haar grote bruine ogen staarden naar het plafond toen hij zijn handen op haar heupen legde , haar huid streelde en haar borsten omvatte.

Het was ongelooflijk. Hij masseerde de tepels en voelde hoe zijn pik stijf werd in zijn broek. Jonathan had er geen verstand van, maar deze pop moest zeker honderden euro’s kosten. Waarom iemand zo’n pop in de struiken zou gooien?

Het was gestoord. Naar adem happend liet hij zijn broek zakken en nam zijn pik in zijn hand. Een jarenlang oud verlangen borrelde omhoog. Tot zijn grote frustratie had Marjan altijd geweigerd zich te laten neuken in haar kont.

Jonathan hield zijn adem in, met trillende handen draaide hij de pop om. zodat haar kont uitnodigend naar hem toe stak. Zijn vingers gleden over haar bilspleet en speelden met de anus. Brandend verlangen breidde zich uit in zijn lichaam.

Het was een gekke gedachte dat hij altijd seks had met Marjan en nu met een pop. Maar...zijn pik was pijnlijk stijf, keihard en dik.

Trillend van verlangen zette hij de stompe eikel van zijn pik tegen de aars, grommend omvatte hij haar heupen en ramde zijn pik naar binnen.

Dit was gewoon seks, ruige nietsontziende seks. De aars van de pop omvatte zijn pik als een ijzeren vuist.

Zweet stond op zijn voorhoofd. Hij voelde dat hij ging klaarkomen en snel hield hij het tempo even in. Jonathan wilde dat moment zo lang mogelijk rekken. Het klaarkomen zo lang mogelijk uitstellen. Toch begon hij sneller te neuken, zijn hartslag versnelde. God, hij kon het niet langer meer houden.

Genot overspoelde hem en kreunend stootte hij sneller en dieper totdat hij zaad voelde opborrelen. Zijn spieren trokken samen toen hij straal na straal naar binnen spoot en uiteindelijk uitgeput over de pop heen viel.

Hij kon zich niet herinneren wanneer hij bij Marjan zo heerlijk was klaargekomen.

Met tegenzin trok hij zijn nu slappe pik eruit en zocht iets om hem schoon te maken.

Op een plank stond een keukenrol. Snel trok hij er een paar vellen af en dacht onder het schoonmaken snel na over hoe nu verder.

Marjan mocht de pop nooit zien. Dat zou het eind van hun huwelijk betekenen.

Ze was niet zo ruimdenkend en toegeeflijk als hij en ze zou hem nooit de kans geven het uit te leggen.

Maar waar liet hij zo snel een sekspop van zeker 1 meter 80 op een plek waar hij niet opviel en waar Marjan niets kon vermoeden.

Er zat maar één ding op. Snel schoof hij gereedschap heen en weer , schoof de pop terug en legde er een plaid overheen die als een vod in een hoek lag.

Marjan nam nooit de bus. Ze had voor haar werk haar eigen auto.

Snel inspecteerde hij zijn werk. Voor zolang moest het maar even.

Met een gevoel van spijt liep hij naar boven. Hij had nog veel meer met de pop willen doen en vervuld van heimelijke verlangens liep Jonathan naar de slaapkamer.

 

 

 

‘Je ziet eruit als een zombie. Waar kwam je vannacht in godsnaam zo laat vandaan? ‘
Anita van vijf sloeg met haar lepel in de kom met cornflakes waardoor de melk over de tafel heen spatte.

Marjan keek hun dochtertje doordringend aan, pakte een bruin bolletje en sneed die open.

Jonathan wreef met zijn knokkels over zijn ogen en maakte een verontschuldigend gebaar.

’Klus die uit de hand liep en onderweg naar huis viel ik bijna in slaap. ‘

Marjan stopte het smeren van haar bolletje en keek hem onderzoekend aan. Er verscheen een bezorgde uitdrukking op haar gezicht.

‘Is er niets gebeurt met jou of met de bus? ‘

Jonathan zijn mondhoeken kwamen omlaag. ‘Stuk van de berm omgeploegd. Schade over de hele zijkant. Moet ik voor na de garage, maar op zich kan ik er nog wel mee doorrijden. Ik heb geluk gehad. ‘

‘Papa is een zombie, ‘ kraaide Anita en propte een lepelvol cornflakes in haar mond.

Gapend schonk Jonathan zijn mok vol met dampende koffie en keek Anita boos aan.

’Houd je rustig, mijn kop bonst uit elkaar. ‘

Gillend rende het meisje van tafel af en verdween naar boven.

‘Leuk als je bij de klanten komt voorrijden met de bus, ‘ zei Marjan schamper.

Ze veegde de kruimels van haar mond en keek op haar horloge.

‘Anita, ‘ riep ze naar boven. ‘Kom, je moet naar school. ‘

Met veel lawaai kwam ze de trap af rennen met haar tas bij zich.’Ik ben er al,mama. ‘

Snel maakte ze de schaal cornflakes leeg en schoof de schaal naar het midden van de tafel.

‘Ik ben klaar met eten. ‘

Marjan schoof haar stoel naar achteren.’Heb je een klus vandaag? ‘

Jonathan schudde zijn hoofd. ‘Ik ga de bus opruimen. Door de klap is alle gereedschap door elkaar gegaan. ‘

Snel drukte ze een kus op zijn hoofd.’Nou, zie ik je vanmiddag. Nu je vandaag toch thuis bent, vergeet niet eind van de dag je dochter van school te halen. ‘

De weinige uren slaap begonnen Jonathan op te breken,hij sloot zijn ogen en legde zijn hoofd op tafel.

‘Komt goed, ik zal het niet vergeten. Werk ze.’

Een paar minuten later viel de voordeur dicht.

Het enige geluid dat was te horen was het zachte gesnurk van Jonathan.

 

 

Hij zag er nog steeds niet uit maar de paar uur slaap had hem goed gedaan. Jonathan schudde zich af, plensde wat water in zijn gezicht en betrapte zich erop dat zijn gedachten gelijk bij de pop waren.

Zijn pik hing al half stijf tussen zijn benen. Er zou niet veel voor nodig zijn om hem net zo hard te krijgen als gisternacht.

Snel trok hij alles omhoog en liep naar beneden.

Hij schrok toen hij de zijkant van de bus zag. Het leek wel alsof een voorhistorisch beest zijn klauwen in de bus had gezet. Gisternacht had hij niet door gehad hoe groot de schade was. Zijn maag trok samen als hij eraan dacht wat deze ellende hem ging kosten. Als zelfstandig klusser had hij werk genoeg, maar zulke uitgaven kwamen altijd slecht uit.

Hij keek op zijn horloge. Nog een uur en een kwartier voor hij Anita van school moest halen. Zacht voor zich uit fluitend liep hij naar de wasbak in de hoek van de garage en maakte een sopje.

Van buiten klonk gedempt het geluid van verkeer en schreeuwende mensen door.

Jonathan opende de deur en zag dat alles nog precies was zoals hij het had achtergelaten. Met ingehouden adem trok hij de plaid naar zich toe, vouwde hem op en legde die naast zich neer. Vervolgens trok hij de pop aan de enkels naar zich toe.

‘Petra, ‘fluisterde hij, ‘zo noem ik je. ‘

Met een glimlach om zijn lippen begon hij aan het karwei de pop schoon te maken en een kwartier later overzag hij tevreden zijn werk.

In de veilige geborgenheid van de garage trok hij haar benen uit elkaar en bestudeerde haar kutje. Jonathan perste zijn lippen op elkaar. Petra kon zijn dromen waar maken, maar aan de andere kant was hij teleurgesteld door haar passiviteit. Als hij neukte met Marjan liet hij haar alle hoeken van de kamer zien.

Dan had hij warm vlees in zijn handen en kreunde ze als hij bij haar binnendrong.

Hij ritste zijn broek open,nam zijn pik eruit en liet die over haar kunstmatige lippen glijden.

Eigenlijk was zijn enthousiasme al behoorlijk getaand en nu het tot hem doordrong dat de pop nooit de plaats van een echte vrouw in zou kunnen nemen begon hij te bedenken hoe hij er vanaf kon komen.

In zijn hoofd rijpte al een plan, maar voor het zover was kon hij haar nog wel een keer goed neuken.

 

 

‘He, meisje, sta je hier nog? ‘

Anita keek op naar de juf. Net iets te blij dat ze haar zag.

‘Papa komt me ophalen, maar...’

Juf Gerda keek de weg af en vervolgens op haar horloge.’Hij is je vast vergeten. ‘

Ze bukte zodat haar gezicht op dezelfde hoogte kwam als Anita en glimlachte bemoedigend.

‘Weet je het telefoonnummer van je papa? ‘

Tranen vulden de ogen van Anita en haar lip begon te trillen.’Nee. ‘

Gerda balanceerde op de ballen van haar voeten en dacht na. Naar binnen gaan en het telefoonnummer opzoeken had ze ook geen zin in. Ze wist waar Anita woonde, sterker nog ze kwam er langs.

‘Weet je wat we doen? Jij gaat bij mij achterop de fiets en ik breng je naar huis. ‘

Blij klapte Anita in haar handen en liep achter de juf aan naar de fietsenstalling.

 

 

Jonathan trok zich met een ploppend geluid terug uit haar kut, draaide haar om en duwde zijn vinger tot aan de knokkel in haar aars. Hij had de werkbank leeg gemaakt en Petra daarop neergelegd. Hij zoog zijn adem naar binnen en verbeelde zich dat hij Marjan op haar knieën dwong en dat ze kronkelde van wellust.

Een duistere stem in zijn hoofd zei hem dat Marjan ernaar verlangde. Ruw trok hij Petra haar hoofd aan haar lange haren naar achteren en ramde zijn pik in haar kont.

‘Schreeuwen, kreng, ‘

Hij voelde zich ongelooflijk opgewonden bij het idee dat Marjan dit alles ging meemaken. Afgelopen met dat standaard neukpartijtje waar ze schijnbaar het patent op leek te hebben. Ze zou de nieuwe Jonathan meemaken.

Jonathan ging zo op in zijn fantasieën dat hij niet hoorde dat de voordeur openging en aarzelende voetstappen de trap af kwamen.

‘Mijnheer Voortman, ik ben Gerda Lagerweij van school. Ik heb uw dochter...’

Ze opende de garagedeur en deed een stap in zijn richting. In een fractie van een seconde registreerden haar hersenen de situatie en trok het bloed weg uit haar gezicht. Ze zag hoe de stijve pik langzaam uit de pop gleed en de verbijsterde uitdrukking op het bleke gezicht van de man. Gerda schreeuwde, wankelde achteruit en struikelde over een gereedschapskist. Probeerde met zwaaiende armen haar evenwicht te bewaren maar dat mislukte jammerlijk.

Haar overlevingsdrang stond haar niet toe flauw te vallen maar toen haar hoofd de harde betonnen vloer raakte en ze bloed rook zakte ze weg in een diepe duisternis.

 

Jonathan zijn ogen werden groot en zijn maag trok samen. Een golf van opwinding maakte zich van hem meester. Mijn God...de vrouw lag op de grond , haar jurk was omhoog gekropen en onthulde een bloot been.

Zijn mond voelde kurkdroog aan toen de stem in zijn hoofd gelijk met de adrenaline door zijn lichaam stroomde. Warm en kruiperig. Je wil haar...ze ligt voor je klaar.

Hij likte zijn droge lippen en angst, verwarring en wellust streden om voorrang.

Jonathan probeerde wanhopig om moed te verzamelen voor wat hij van plan was.

De bloedplas onder haar hoofd werd langzaam groter. Hij moest hulp gaan halen voor haar, voordat het te laat was.

‘Nee. ‘schreeuwde hij.

Jonathan rukte zich los van de duisternis en trok zijn telefoon uit zijn zak.

 

 

Gebroken sloot hij zijn bus af en leunde tegen de zijkant. Hij was lang geleden gestopt met roken, maar nu smachtte hij naar een sigaret. Eindelijk was zijn hoofd tot rust gekomen.

Gerda was opgehaald door een ambulance en wist zich van het hele gebeuren niets meer te herinneren. Anita was boven gebleven en had er niets van meegekregen, alleen dat haar juf in de garage een ongelukje had gehad.

En tot slot had hij voordat Marjan thuis was gekomen de pop in plastic gewikkeld, in de bus geschoven en naar een nabijgelegen bouwplaats gereden.

Met behulp van zijn gereedschap had hij het hek geforceerd, de bus achteruit de verlaten bouwplaats op gereden en de pop in een bouwput gegooid.

Met gemengde gevoelens zag hij Petra wegzakken in de kille,vochtige aarde. Na er nog een laatste blik op te hebben geworpen reed hij het terrein af, sloot het hek zo goed als mogelijk was en maakte dat hij wegkwam.

 

‘Het leek me beter om je eerst te waarschuwen voordat de mannen komen. ‘

Bergsma keek met groeiend afgrijzen naar de grote plastic zak waar zijn voorman voorzichtig een stuk vanaf had getrokken.

‘Het is een vrouw,baas. Ik denk dat ze dood is. ‘

Bergsma haalde zijn hand door zijn haar. Het leek alsof een ijskoude deken over zijn schouders werd gelegd.

De vrouw keek hem aan met starre, bruine ogen en hij voelde zich misselijk worden.

Zijn voorman keek omhoog vanuit de bouwput . Hij was lijkbleek.

‘Wat doen we, baas. Waarschuwen we de politie? ‘

Bergsma zei niets. Hij wist zeker dat dit beeld nog dagenlang zou blijven hangen op zijn netvlies.

‘Godverdomme. ‘

Zijn voorman klopte het zand en modder van zijn broek en klom de put uit.

Bergsma wreef twee handen over zijn gezicht en probeerde zijn gedachten op een rijtje te krijgen. Als de politie kwam werd zijn bouwplaats een plaats delict en kon er niet meer worden gewerkt.

In zijn hoofd was hij aan het rekenen wat het ging kosten als het werk werd stil gelegd.

Raymond nam zijn gele helm af. ‘Ik schrok me kapot, baas, toen ik het zag. Het leek me beter om je eerst te bellen voordat...’

Zijn stem stierf weg toen hij in de put keek.’We kunnen haar niet zo laten liggen. ‘

Bergsma keek hem aan en zijn ogen waren zo hard als steen.’Haal de cementwagen en stort de put vol, Raymond. Schiet op. ‘

‘Maar baas...’

Bergsma zwaaide een vinger voor zijn neus en keek hem dreigend aan.’Heb jij enig idee wat er gebeurt als we dit bekend maken, Die klootzakken zetten alles af en ik moet mijn mensen naar huis sturen. Dat kan dagen duren, misschien wel een hele week. ‘

Raymond keek hem ongemakkelijk aan en krabde aan zijn neus.’Ik weet het niet,baas. Als het ooit boven water komt,ben ik ook schuldig. ‘

Bergsma trok hem met een plotselinge ruk aan zijn blouse naar zich toe. Zijn gezicht was bleek van woede.

‘Dan kunnen we er maar beter voor zorgen dat het nooit bekend wordt, niet? ‘

Zijn speeksel spetterde in Raymond zijn gezicht. Raymond keek hem een ogenblik strak aan, draaide zich toen op zijn hakken om en beende weg.

‘Doe het zelf maar,baas. Ik wil hier niet bij betrokken raken.‘

Woest gooide Bergsma zijn armen in de lucht.’Prima,je verneukt me. Oké, ik doe het zelf wel. ‘

Tien minuten later kondigden sirenes de komst van de politie aan.

 

 

Ze stonden aan de rand van de bouwput. Drie mannen en een vrouw keken naar twee agenten die bezig waren het plastic te verwijderen.

‘Het is een pop. Een verdomde sekspop. ‘

Sanders grinnikte en keek naar zijn collega.’Nou, dat is een fait accompli...of zoiets. ‘

Anna, rechercheur met tien dienstjaren wendde haar blik af van de bouwput en glimlachte.

‘Tsjonge, Sanders, Nog meer geniale invallen. ‘

De man knipoogde naar zijn collega.

‘Heb je zin in een triootje? ‘

Anna zuchtte diep en keek ze meewarig aan.

‘Jullie mannen zijn walgelijk. ‘

Ze draaide zich om en met de handen in de zakken gestoken liep ze naar de patrouillewagen.

 

 

 

EINDE

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Petra"

© Jane Doo
22.06.21
Feedback:
Een eigen stijl en specifieke inhoud. Je steekt letterlijk boven de rest uit.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
1 van de 1 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: