• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  972 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  253 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  411 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  25 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1044 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  972 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  122 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Oudjaar
Ik had dat rare idee dat ik voor nieuwjaar een mooi uiterlijk moest hebben. Dat was nog gemakkelijk toen. De dikke donkere krullenbos, de grote, mooie superlichte ogen, m’n ultraslanke lijf, de gladde huid. Wist ik veel? Ik zag het als vanzelfsprekend. Had kritiek op mezelf, was onzeker over alles. Met alle tijd van de wereld maakte ik me op, verkleedde me.
‘Thee!’ riep mijn moeder. Ik ging naar beneden. Gezellig! De lampjes van de kerstboom spekten mijn gevoelens van schoonheid en melancholie. De schaal zelfgebakken oliebollen en appelbeignets lonkte. Ik kon nog snoepen wat ik wilde, maar wilde dat afleren. Niettemin ging ik voor de bijl. De perfecte oudejaarsavond: tot twaalf uur bij mijn vader en moeder thuis. Gezellig met Lisa en Johan erbij. Het gaf me een gevoel van geborgenheid. Misschien omdat ik de jongste was? Pas jaren later zou ik weten dat het leven voor mij nooit gemakkelijk had gevoeld.
Na twaalven zou Paulo me komen halen. Hij was feest aan het vieren in het Portugese huis. Dat was iets dat hij niet wilde missen. Hij deed geen concessies: oudjaar vierde hij niet bij mij. Ook ik gaf niet toe: ik wilde niet de hele avond in het Portugese huis zijn, maar ook thuis, bij mijn ouders, met Wim Kan als hoogtepunt van de avond. Het was een vast ritueel: de kerstboom, oliebollen, appelbeignets, journaal, spelletjes, Wim Kan, het aftellen en zo snel mogelijk naar buiten. Niets afsteken, nooit zelf afsteken. Voorheen ging ik daarna naar bed, maar nu werd ik dus opgehaald voor het feest. Spannend!
Mijn ouders keken geboeid naar Wim Kan en ook ik vond dit leuk, temeer daar het mijn vader in een opperbeste stemming bracht. Het hoorde erbij en maakte dat ik me fijn voelde. Het kwam niet eens in mijn hoofd op om mijn vader te bekritiseren: zijn wil was wet, altijd al zo geweest. Zijn mening moest de mijne worden, ik dorst niet eens iets te denken zonder eerst te checken wat mijn vader ervan vond. Ik keek wanneer hij lachte, de lachrimpeltjes bij zijn ogen waren me dierbaar. Ik keek wanneer hij fronste, dan was ik alert. Als hij wegliep, wist ik dat het ‘foute boel’ was. Dan werd ik zenuwachtig, voelde ik me schuldig en ongemakkelijk.
Maar nu genoten we allemaal. Ik stelde geen vragen. Conformeerde me. ‘Wat vind je ervan?’ vroeg mijn moeder aan mijn vader en keek half achterom. Mijn vader zat als altijd in een hoek van de kamer, een beetje afgescheiden van de ‘zithoek’, alsof hij er niet echt bij wilde zijn. ‘Goed’, zei hij, ‘hij heeft gewoon gelijk. En hoe hij dat nadoet: precies Den Uyl!’ ‘Ja, goed, hè?’ zei mijn moeder. Ik voelde ergernis. Wat deed ze toch altijd? Goedkeuring vragen of ze het goed mocht vinden? Steeds vaker voelde ik wrevel als ik zag hoe mijn moeder met mijn vader omging. Onderdanig, dat was het juiste woord. Moet je dat nu eens kijken … alsof ze toestemming vraagt te mogen genieten. Tegelijkertijd wist ik niet beter. Hoe vaak had mama me niet op mijn hart gedrukt iets niet te zeggen waar mijn vader bij was? Mama was zo bang voor zijn explosies, zijn woede kon ze niet hanteren. Het maakte dat ik zelf ook op mijn hoede was. Dol was ik op mijn vader. Ik vond hem grappig was, mooi, intelligent. Ik wilde niets liever dan dat hij me zag. Maar dat was lastig. Hoe vaak had hij me niet doodgezwegen? Gezegd dat ik niet deugde? Na weer een astma-aanval, na een tegenvallend rapport, soms kon ik de oorzaak niet eens aanwijzen. Mama had altijd gezegd: ‘Met papa weet je het nooit. Hij kan vreselijk boos worden als je je van niets bewust bent, en als je denkt dat hij vast boos zal worden, kan het zomaar meevallen. Zeg maar liever niet teveel.’
Wim Kan liep ten einde, de klok kwam in beeld, het aftellen begon. Ik voelde me opgetogen. Het bleef een bijzonder moment. We klonken, wensten elkaar een mooi nieuwjaar, namen een slok. De champagne vond ik nog niet helemaal lekker. De saucijzenbroodjes lagen te dampen op de bordjes. Paulo zou me zo komen halen. Ik verheugde me!
Lisa en ik gingen naar buiten, vuurwerk kijken. Mijn ouders en Johan volgden. ‘Pas je op’, zei Johan vlakbij mijn oor. Als het in je ogen komt, ben je blind.’ Typisch Johan, altijd alert op gevaar. Toen we, kinderen nog, met mijn ouders met de trein op vakantie naar Oostenrijk gingen en Lisa en ik uit het raam hingen, was hij er altijd als de kippen bij om ons te waarschuwen dat als we ons hoofd te ver uit het raam staken, we zo tegen een paal konden opknallen. ‘Dan vertel je het niet na’, zei hij dan. Johan was altijd anders. Ook toen hij nog niet als een molensteen om mijn nek hing. Ik associeerde hem ook liefdevol met dammen, schaken, stiekem patat eten. Dat dammen en schaken had ik als kleuter van hem geleerd en de trouw aan mijn familie was me met de paplepel ingegoten. De moeilijke kanten van hem vergoelijkte ik rijkelijk. Ik moest hem ontzien, zo was me door mijn moeder altijd bijgebracht. Ik herinnerde me altijd de keer dat ze ongelukkig, nadat Johan zijn handen weer eens had laten wapperen, had geroepen: ‘Maar wees toch ook de wijste! Je weet toch hoe hij is?’
‘Gelukkig nieuwjaar’, riepen onze buren. Ze maakten een kort praatje. ‘Komen jullie bij ons een drankje drinken?’ vroegen ze algauw. Mijn moeder gaf me nog een knuffel. ‘Veel plezier nog!’ zei ze. ‘Hoe laat komt hij?’ ‘Ik verwacht hem elk moment’, zei ik. ‘Dag hoor’, knipoogde mijn vader, alvorens achter de buren aan hun huis binnen te gaan.‘ 
Johan ging ons huis in, het vuurwerk werd hem te heftig. Ik keek uit naar de auto van Paulo, nog tevergeefs. Het was inmiddels 01.00 uur. Ook Lisa ging naar binnen, het mooiste vuurwerk was geweest, zei ze. ‘Kom je ook?’ vroeg ze, maar ik bleef buiten, verwachtte nou toch eindelijk opgehaald te worden. Het vuurwerk denderde nog voort en pas toen er niet meer dan af en toe een knal te horen was, zag ik zijn auto de straat inrijden. Hij stapte uit. Lang en overweldigend kwam hij naar me toe. Mijn verliefdheid smeulde op een laag pitje, mijn gekwetstheid vierde hoogtij. Ik voelde me onbelangrijk. Had verwacht dat hij me zo snel mogelijk na twaalf uur zou komen halen. Het maakte me triest. Toen hij me zoende, rook ik zijn dranklucht. Ik reageerde afstandelijk, hoopte dat hij zou merken dat ik verdrietig was, me gekwetst voelde. Ik dacht dat hij me zou troosten. Dat hij ‘sorry’ zou zeggen en toverwoorden in mijn oor zou fluisteren. In plaats daarvan verhardde zijn gezicht, zei hij dat ik me moest gedragen en gaf me een harde klap. ‘Geen gezeur, instappen nu!’ zei hij met dubbele tong. Ik pakte mijn tas uit de gang, riep gedag en stapte met prikkende ogen zijn auto in.
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Oudjaar"

© Elka Le Mair
02.12.20
Feedback:
Ik vind het een erg mooi verhaal Elka en snap het ook helemaal. Als een meisje thuis gewend is aan mannen die autoritair zijn en snel slaan, is de kans groter dat ze zelf ook zo een man zoeken. Heel knap geschreven!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Elka Le Mair 02.12.20
  Dank voor je feedback weer, Janneke. Fijn dat het overkomt. En wellicht een verhaal om nog eens verder uit te werken, zoals Marica (sorry, ik krijg dat kringeltje niet onder de c) ook al suggereert.
  • Janneke De Leeuw van Weenen 02.12.20
   Ik weet niet Elka, voor mij is het zo genoeg. Maar dat heeft er misschien ook mee te maken dat ik veel met mensen praat en dit herken.
02.12.20
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
01.12.20
Feedback:
Mooi en herkenbaar verhaal, vooral het gedeelte over de rol van vader en het tv kijken en zo, maar het einde snap ik niet. Waarom gaat ze met een agressieve vent mee de auto in?
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Elka Le Mair 01.12.20
  Ha Annemarie, bedankt voor je feedback. Ik hoopte dat dat uit het verhaal duidelijk zou worden, maar niet dus. Er zitten wat kleine dingen in die te denken geven, maar misschien is het toch niet duidelijk en zou ik er een lang verhaal over moeten maken.
  • Elka Le Mair 02.12.20
   @Marica20 Dank je voor je feedback. Ik ben het met je eens dat ik het zeker verder zou kunnen uitdiepen. Voor nu wilde ik dit 'kwijt'. Maar precies zoals je zegt: het is ook interessant hoe vader en moeder zo geworden zijn. Geen mens staat immers op zichzelf.
  • Mariça van de Weerd 02.12.20
   Was duidelijk. Dynamiek in gezin overgedragen op dochter. Leent zich zeer zeker voor het uitdiepen van de personen in het verhaal..de vader, de moeder, de andere kinderen en het meisje zelf. Hoe komt het dat die vader zo is geworden, wat maakt dat de moeder zich zo opstelt.
  • Elka Le Mair 01.12.20
   @Elka Le Mair je vindt ... met 'dt' dus. Hoe moeilijk kan het zijn? ;)
  • Elka Le Mair 01.12.20
   Toch nog even wat. Ik heb gekeken of andere mensen het wel snapten en de reacties waren erg positief. Niet dat jouw reactie dat moet zijn, want je vind het onbegrijpelijk dat ze met zo'n vent in een auto stapt, maar ik schrijf toch iets waaruit je een niet gezonde houding kan oppikken van hp naar de vader: bezig met zijn fronzen, met zijn lachrimpeltjes, geen eigen mening durven vormen, de explosies, de angst van de moeder ... Kun je je dan niet voorstellen dat zo'n meisje niet weerbaar is en waarschijnlijk daardoor het niet uitmaakt met een fout vriendje?

In elke boekenwinkel: