• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  973 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  254 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1147 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  36 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  25 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1044 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  973 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  122 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Oude liefde roest niet - Afscheidsrede
 
Onverwoestbaar had je horen te zijn, niet in de eerste plaats omdat je zo zwaar was maar omdat je zo tast- en zichtbaar oerdegelijk Engels was, met een breed lederen Brooks-zadel, dat welwillend veerde om mijn jonge billen voor de grootste schokken te behoeden, drie versnellingen weggestopt in de achteras, een glimmend stuur met een laag chroom die de eeuwen zou trotseren, een kader in dik staal, onaantastbaar gelakt, zo werd beweerd, in Raleighgroen, het kenmerkende groen van een merknaam waarvan niemand wist hoe je hem correct diende uit te spreken, zodat ik, net als iedereen, jou dan maar oneerbiedig een Engelse fiets noemde, wat je ongetwijfeld zal hebben gekwetst maar niet de reden was waarom we uit elkaar zijn gegaan.
Een tank van een fiets, met de faam dat hij niet kapot te krijgen is, daar reed je als twaalfjarige zonder scrupules mee door de branding, schoenen onder de snelbinder, zeewater wel eens tot boven de naven en met al evenmin gewetensbezwaren stuurde je hem over en door de duinen naar school, daar waar nu die villawoestijn is, omdat een rechte lijn tussen twee punten nu eenmaal de kortste weg is, zo had je geleerd, en dit de kans vergrootte om strafpunten te ontlopen.
Het bijna eeuwige leven dat jou werd toegeschreven, leek al spoedig herleid te zullen worden tot een weliswaar zeer intens en gulzig geleefd bestaan van slechts een jaar of vijf waarvan het einde zich aanvankelijk discreet aankondigde, middels roestpukkeltjes in het chroom die openbarstten wanneer je erover wreef, zoals bij een levensbedreigende huidziekte, en het geknars en gekraak van je lagers dat bijwijlen klonk als de schurende ademhaling van een stervende.
Het begon ook bij vader te dagen dat je toch niet zo degelijk bleek te zijn als wat hij voor die hoge aankoopprijs van jou mocht verwachten, want de zeelucht had zich nu al door de chroom weten te vreten, stel je voor, al kon hij dit nog enigszins begrijpen, maar dat de wielen kraakten en het stuur steeds maar stugger draaide, dat moest door zand zijn dat in de lagers was gewaaid, wat je toch niet zou verwachten van zo’n topmerk, tenzij…
 
Om zijn godvers en zijn korf vol oorvijgen te vlug af te zijn heb ik dan voor het eerst het gereedschap uit het lederen tasje gepeuterd dat tot dan toe zinloos achteraan het zadel hing te rammelen en je stiekem gedemonteerd om te proberen het zand uit de knarsende lagers te borstelen, beginnend met de vork van het voorwiel die nog nauwelijks wilde zwenken.
Toen ben ik tot het inzicht gekomen dat het stuur en de wielen zo vlot en vrij konden draaien dankzij de tientallen stalen kogeltjes die zich in de lagers bevonden maar die zich niet schaamden om de vrijheid te kiezen wanneer hen daartoe de gelegenheid werd geboden en dan, als hadden ze het afgesproken, wegspurtten in alle richtingen naar verborgen hoeken, putjes en barsten in de betonnen garagevloer die zij blijkbaar wisten zitten terwijl ik ze nog nooit had opgemerkt.
Vermits die eerste uiting van mijn technisch talent niet tot het verhoopte succes had geleid en niet op de minste waardering vanwege mijn vader kon rekenen, werd ik toen toch nog overladen met een onuitputbaar lijkende voorraad oorvijgen gesausd met een resem aan godvers en nondedju’s als waren het schietgebeden om ze hierboven tot een mirakel te bewegen dat je alsnog weer heel zou maken, wat helaas niet is gelukt, misschien omdat hij niet de juiste bewoordingen heeft gebruikt.
Daardoor was ik sindsdien genoodzaakt de tweeënhalve kilometer naar school lopend af te leggen, hollend meestal, om net op tijd maar lekkend van het zweet door de schoolpoort te glippen, behalve een zeldzame keer dat het lot mij gunstig gezind was, of gewoon medelijden met mij had, en op het juiste ogenblik een barmhartige samaritaan deed passeren die toevallig naar dezelfde school onderweg was en mij achterop liet zitten.
Zo ben ik je uiteindelijk uit het oog verloren maar niet uit het hart want tijden later, in een bevlieging, ben ik naar jou op zoek gegaan, als naar een oude geliefde, in onze rommelige garage die meer weg had van een failliete uitdragerij, omdat ik nieuwsgierig naar je was en omdat ik, wie weet, door inmiddels ouder en wijzer te zijn geworden, je toch nog had kunnen oplappen. 
Geen spoor meer heb ik van je gevonden, waardoor ik ervan uitga dat je, dankzij de schroothandelaar, jouw rust op de eeuwige fietspaden zal hebben gevonden, iets waar ik mijn vader niet naar durfde vragen, omdat ik niet zo gek ben op oorvijgen na Pasen.