• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  972 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  253 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  411 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  25 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1044 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  972 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  122 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Oppassen
Let op 18+verhaal
 
 
 
 
 
'Ontzettend fijn dat je er bent.'
Mevrouw Peterson liep druk pratend voor me uit, wijzend naar de koelkast, de televisie en wat te doen als Jona, haar drie jarige dochtertje wakker werd.
Van buiten klonk driftig getoeter.
Ze lachte en zwaaide het weg.'Hij is altijd zo ongeduldig.'
In de gang bleef ze staan en dacht nog even na.'Op de televisie ligt , naast de babyfoon een briefje met ons 06 nummer erop. Doe alsof je thuis bent. Een uur of elf zijn we er weer.'
Ze trok de deur open en knipoogde.'Tot straks. En nog bedankt,hoor.'
Ik knikte glimlachend, zwaaide en sloot met een zucht de deur achter haar.
De plotselinge stilte viel als een donkere deken over me heen. Een half uur geleden zat ik nog thuis aan mijn huiswerk en nu stond ik hier. Sinds ik me had ingeschreven bij de oppas centrale was het nog maar twee keer gebeurd dat ik zo onverwacht werd gebeld. Meestal als de echte oppas het op het laatste moment liet afweten.
In de keuken schonk ik mezelf een glas cola in en ging toen aan de tafel zitten met mijn huiswerk. Ongemerkt regen de minuten zich tot uren aaneen. Het enige geluid wat klonk was het krassen van mijn pen op het papier en het klikken van de toetsaanslagen op mijn laptop. Twee uur later klapte ik mijn laptop dicht en voelde mijn shirt plakken aan mijn rug. Ik had het er warm van gekregen. Een half uurtje later ruimde ik mijn huiswerk op in mijn tas en rekte me uit als een kat. Ik keek om me heen en kwam snel tot de conclusie dat de Petersons goed bij kas zaten. Alleen de televisie al was zeker goed voor een paar duizend euro. Ik besloot even een rondje te gaan maken.
 
Zachtjes liep ik naar boven en bleef staan bij de kamerdeur van Jona. Voorzichtig duwde ik die iets open. Een streep licht viel de donkere kamer in. Uit het bedje klonk een geruststellende ademhaling. Op het kastje knipperde het lichtje van de babyfoon.
Ik stond op het punt weer naar beneden te gaan toen ik zag dat een andere deur ook op een kier stond. Een blauwachtig licht viel over de drempel en er klonk een gedempt geluid. Nieuwsgierig liep ik erheen en duwde de deur open. De adem stokte in mijn keel. Ik stond op de drempel van de slaapkamer die vermoedelijk van de Petersons was. Aan de muur hing een groot scherm waar een film op te zien was. Ik voelde me rood van schaamte worden. Waarschijnlijk waren ze vergeten het toestel uit te zetten. Gefascineerd deed ik een paar stappen dichterbij. Mijn ogen werden naar het scherm toe getrokken. Twee mannen waren bezig met een vrouw die kronkelde van wellust. Mijn mond viel open toen ik zag hoe ze een reusachtige pik vanachter kreeg te verwerken terwijl de andere man zijn geslacht in haar mond liet glijden, haar hoofd beet nam en wild begon te neuken.
Afschuw, fascinatie en nieuwsgierigheid vochten bij mij om voorrang. Wat gebeurde er hier bij de Petersons. Keken ze samen naar dit soort films of één van hen alleen...?
Ik voelde mijn wangen gloeien en de spieren in mijn onderbuik trokken samen. De borsten van de vrouw deinden wild heen en weer. Mijn hele lichaam stond in vuur en vlam. De beelden van de film waren zo erotisch geladen en geil dat mijn slipje spontaan nat werd. Een ogenblik verlangde ik ernaar de vrouw in de film te zijn.
Buiten begon het keihard te regenen. Twee portieren sloegen dicht en haastige stappen naar de deur. Ik hoorde niets, stond alleen te kijken hoe de twee mannen klaar kwamen en sperma zich vermengde met geil en speeksel.
Beneden werd de deur dicht gedaan en vrolijke stemmen vulden de gang.
Het geluid van voetstappen op de trap scheurden me los van de film. Panisch van schrik struikelde ik de slaapkamer uit, recht in de armen van mevrouw Peterson.
'Het..het spijt me,'stamelde ik.'Ik wilde nog even kijken bij...eh...Jona en toen...'
Ik hield mijn mond en sloeg mijn ogen neer om de onvermijdelijke uitbrander in ontvangst te nemen. God, wat was dit gênant. Mijn wangen gloeiden en ik voelde me betrapt als een kind die zijn hand in de snoeptrommel had gestopt.
'Ik zal naar huis gaan,'zei ik zacht.'U hoeft me niet te betalen.'
'Maar kind toch,'lachte mevrouw Peterson.' je mag best kijken. Kom mee naar beneden. Dan praten we daar verder.'
Ze pakte mijn hand en kneep er even geruststellend in.'Ik heet trouwens Irene. Dat praat wat makkelijker.'
Samen liepen we naar beneden waar een lange man bezig was twee glazen vol te schenken. Hij keek verbaasd op toen hij mij zag.
'Ze was boven op onze slaapkamer.'
'Oh?'zei hij fronsend. Opeens schoten zijn wenkbrauwen nog verder omhoog.
'De televisie vergeten uit te doen...!'
Irene zette me op de bank en legde even een hand op mijn hoofd.'Ze was helemaal van streek.'
'Dat spijt me echt.'
Hij zette de twee glazen op de tafel en keek me grijnzend aan.'Hoe oud ben je?'
'Net achttien geworden,'antwoordde ik met een dappere glimlach.
'Dan mag je wel een lekker glaasje wijn, toch?'
Zonder op antwoord te wachten liep hij terug en kwam een minuut later een glas wijn.
'Heerlijk,'zei hij,'ruik dat bouquet, die smaak.'
Ontspannen ging hij tegenover me zitten en Irene naast me.
Ze keek naar buiten en schudde haar hoofd.'Hier ga jij niet door. Je wordt drijfnat. Wacht maar even tot het droog is.'
Hij knipoogde. 'Nog genoeg tijd om je wijn op te drinken. Ik heet trouwens Ben.'
Ik nam een flinke slok en voelde de drank door mijn aderen stromen. Een soort loomheid nam bezit van me en ik zakte iets onderuit op de bank.
Verbeeldde ik het me nu of staarde Ben ongegeneerd naar mijn borsten.
Opeens was er een soort spanning in de lucht gekomen. Irene legde een arm over mijn schouder en legde haar hand op een borst.
'Neem nog een slokje wijn,'moedigde ze me aan.
Omdat ik ze niet wilde teleurstellen nam ik nog een flinke slok en voelde me wegzakken in een aangename lethargie.
'Wat vond je van de film,'fluisterde Irene in mijn oor.'Ik zag dat je er naar keek. Je kon je ogen er niet van af houden.'
Haar hand gleed in mijn blouse en omvatte een borst van mij.
'Mag ik een paar knoopjes bij je los maken?'
Gelijk voegde ze de daad bij het woord en knoopte gelijk mijn hele blouse los.
'Herkende je die vrouw op de film? Dat was ik.'
Verbaasd en verrast keek ik haar aan.'Echt...? Ik herkende u niet.'
Ze stak haar neus in mijn haar en snoof mijn geur op.
'Vind je het spannend om zelf mee te spelen in zo'n film.'
Gehypnotiseerd staarde ik naar haar vingers die nu bezig waren met de aanzet van mijn borsten.
'Dat is wat Ben en ik doen,'fluisterde ze, en maakte het bandje van mijn beha los.
'We maken seksfilms voor een select groepje kijkers. Jij bent zo'n mooie jonge vrouw, je bent geknipt voor de hoofdrol.'
Mijn borsten vielen naar voren en de tepels staken trots vooruit. Keihard en verlangend.
'Je hoeft nergens bang voor te zijn,'fluisterde Irene in mijn oor. Haar vingers vlochten zich in die van mij en onze ogen ontmoeten elkaar. Een niet te blussen vuur trok door mijn lichaam heen. Dit was een ongelooflijke ervaring.
'We gaan je geen pijn doen. We brengen je naar ongelofelijke orgasmes.'
Haar tong gleed in mijn mond en kuste me vurig.
'Ga je daarmee akkoord? Anders stoppen we er nu mee en brengt Ben je zo naar huis.'
Ik keek naar Ben en zag dat hij me doordringend aankeek. Even twijfelde ik, maar Irene had me al over de drempel heen getrokken. Ik wilde niet meer terug. Ik sloot mijn ogen en gaf me over aan haar handen.
 
Ik zat naakt midden op het grote bed en keek met een droge keel naar Irene die zich ook uitkleedde. Ben was bezig om de camera's op te stellen. Rondom het bed stonden er verschillende opgesteld.
'De camera's zijn allemaal computergestuurd,'legde hij uit. ' maar als jullie bezig zijn, vergeet de camera, geef je over aan Irene.'
Die likte met haar tong langs haar lippen, klom op het bed en opende gelijk de aanval op mijn borsten. Ze likte en zoog aan mijn tepels, dwong me op mijn rug en ging bovenop me liggen. Onze borsten vonden elkaar en masseerden elkaar. Irene gleed opzij, nam mijn tepels in haar mond en beet er in. Ik kreunde van genot toen ze ze wild begon te kussen en met haar tong de tepels begon te omcirkelen. Na een half uur van intensieve massage verlegde ze haar aandacht naar mijn kut. Ze spreidde mijn benen , trok mijn vagina wijd open en ging kalm en geconcentreerd aan het werk. Ik schudde en beefde onder haar zoekende vingers, schreeuwde en kreeg het ene orgasme na het ander. Haar tong drong naar binnen en duwde me over de rand. In en uit, zonder te stoppen. Ze bracht me op het randje van de waanzin. Ik kronkelde op het bed in een vruchteloze poging te ontsnappen aan haar tong en haar zoekende vingers.
'Stop ermee,'smeekte ik,'ik kan niet meer.'
Ik was de tel van mijn orgasmes kwijtgeraakt en voelde me leeg en uitgeput. Maar het einde nog lang niet in zicht, voelde ik.
Ik was hulpeloos in haar sterke armen. Mijn lichaam was niet meer van mij. Zweet parelde op mijn voorhoofd en mijn haren plakten aan elkaar.
Ze draaide me om en positioneerde me op handen en knieën zodat mijn kont naar haar toestak. Stevige handen begonnen mijn billen te masseren en kwamen steeds dichter bij mijn anus. Mijn adem stokte maar ik had niet de kracht te vragen wat ze nu weer met me van plan was. Opeens ging er een schok door me heen toen een druppel warme vloeistof mijn kontgaatje in gleed, gelijk gevolgd door een vinger.
Ze duwde hem zo ver mogelijk naar binnen, gleed eruit en weer erin. Nog meer vloeistof en nu twee vingers die naar binnen gleden.
'Ontspan je,'fluisterde Irene.'Het doet geen pijn. Geniet ervan.'
Genieten...? Ik voelde alleen een onbehaaglijk gevoel alsof er iets ging gebeuren wat eigenlijk niet mocht. Maar ik voelde wel heel diep van binnen hoe een gigantisch orgasme zich begon te ontwikkelen en zich langzaam maar zeker uitbreidde.
Ze duwde mijn benen verder uit elkaar zodat mijn gaatje verder werd uitgerekt.
'Heb je dit er goed op staan, Ben,'vroeg ze schor.
Zijn antwoord ging verloren in mijn gil toen iets hards en kouds steeds dieper mijn kont in gleed en me uitrekte. Ik hijgde en kreunde maar Irene duwde onbarmhartig door.
'Wat is dat,'bracht ik uit,'wat doe je?'
'Ik rek je anus uit met een plug,'zei ze streng,'zodat je zo meteen klaar bent voor Ben.'
Mijn kont brandde en deed pogingen om de indringer te verwijderen. Ondanks de martelende pijn en mijn dodelijke vermoeidheid voelde ik hoe een orgasme weer een stap dichterbij was gekomen.
Irene gaf een klapje op mijn bil , draaide me om zodat ik op mijn rug kwam te liggen. Irene vroeg iets aan Ben en ik zag dat hij onder bed een lange dildo pakte die aan twee kanten kon worden gebruikt.
Snel schoof Irene één kant bij haar naar binnen, glimlachte en bracht de dildo toen langzaam bij mij naar binnen. Ze schoof hem zo diep naar binnen dat hij tegen mijn baarmoeder aankwam.
Opeens voelde ik hoe het matras doorboog en tot mijn verrassing klom Ben op bed.
Hij had een enorme penis in de aanslag en toen hij met zijn pik in zijn hand naar mij toekwam opende ik mijn mond...
 
'Nou,meid,dat was het dan.'
Irene liep naar de kast en pakte een kistje eruit. Met haar rug naar me toe haalde ze er iets uit en draaide zich toen glimlachend om.
'Bedankt voor het oppassen..'
Ze knipoogde.'En voor de rest. Dit is voor jou. Je hebt het verdiend.'
Mijn ogen sperden zich open van verbazing.
'Dat...dat is teveel.'
'Onzin. Je was geweldig. Ben en ik zijn het er over eens dat je een natuur talent bent.'
Ze draaide me om en liep mee naar de deur. Buiten scheen de zon en mijn fiets stond nog tegen de muur.
Snel gaf ik haar een kusje op de wang, haalde mijn fiets van het slot en stapte op.
'Misschien bellen we je nog een keer.'
Met de wind in mijn haren fietste ik naar huis. Het geld voelde veilig in mijn broekzak. Niet gek voor een avondje oppassen en een nachtje in een vreemd bed.
 
EINDE
 
 
 
 
 
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Oppassen"

© Jane Doo
17.12.20
Feedback:
Ik ben een fan van je, Jane. Altijd gewaagde verhalen, maar leuk om te lezen. Kijk uit naar andere verhalen
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: