Voor schrijvers, door schrijvers

Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 

196 Hits

Publicatie op:
Operatie...?
 
Opereren...
 
' Ah, daar bent u dan. Mijnheer en Mevrouw van Bentum, en natuurlijk uw moeder.'
De oncoloog stond op en gaf een stevige hand.' Gaat u alstublieft zitten.’
‘Gaat u hier maar zitten,moeder. ‘
Mijnheer van Bentum hielp de oude vrouw te gaan zitten, trok zijn jasje recht en ging naast zijn vrouw zitten.
De oude vrouw richtte haar blik op het plafond.
De arts vouwde zijn vingers in elkaar en schraapte zijn keel. Over de rand van zijn bril heen staarde hij de drie mensen aan die voor hem zaten.
' Ik heb helaas slecht nieuws voor u, mijnheer en mevrouw van Bentum. Uw moeder heeft een agressieve vorm van darmkanker.'
Mevrouw knikte gelaten en veegde met een zakdoekje over haar ogen. 'Hoe lang heeft ze nog?'
De oncoloog glimlachte bemoedigend. ‘
Als we uw nu moeder opereren is er een kans dat die succesvol is, en kan ze na een aantal chemo kuren zomaar nog een paar jaar mee. Dat is het goede nieuws.'
Haar gezicht verstrakte en haar ogen stonden hard.' Maar moeder is al 89 en...'
Ze boog zich naar voren en fluisterde.',,,zo gek als een deur.'
Mijnheer kuchte en stak een vinger op.' Eigenlijk, dokter, hadden wij gehoopt dat u ...begrijpt u?'
De oncoloog fronste zijn wenkbrauwen, deed zijn bril af en leunde achterover in zijn stoel.
'Waar wilt u heen?'
Mevrouw glimlachte vilein.' Binnenkort gaan mijn man en ik op vakantie en we zouden het fijn vinden als we ons dan geen zorgen hoeven te maken over moeder.'
Ze stootte haar man aan.
' Hoe lang heeft ze nog als u er niets aan doet?'
De oncoloog leunde achterover in zijn stoel ,sloeg zijn ogen op en dacht even na.
' Een ruwe schatting..ongeveer drie maanden. Kan iets meer of minder zijn.'
Opgelucht klapte mevrouw in haar handen.' Hoor je dat, lieverd. Dan hebben we net de begrafenis achter de rug als we weg gaan.'
' Maar, begrijp ik u nu goed dat u wilt afzien van een operatie.'
Mevrouw kneep haar lippen samen en wierp een snelle blik op haar man.
Die boog zich naar voren.
' U moet begrijpen, dokter, dat het elke keer naar moeder op bezoek gaan best wel zwaar wordt voor mijn vrouw,'zei hij op vertrouwelijke toon. 'Bovendien is moeders...koekie..begrijpt u. Ze denkt dat de verpleegsters schilders zijn. Eigenlijk komt die darmkanker goed uit.'
De oncoloog pakte zijn bril en poetste de glazen op met zijn jasje.
' Tja..als u het zo stelt, mijnheer en mevrouw van Bentum.'
Mevrouw keek hem bezorgd aan.' Die laatste weken, dokter. Hoe worden die voor moeder?'
Hij tuitte zijn lippen.' Niet prettig..helemaal niet prettig. Ze zal erg veel pijn hebben.'
Mijnheer knikte begrijpend.' Maar u kunt haar toch vol spuiten met morfine, of zo...'
Ze stonden op en mevrouw nam haar moeder bij de arm.' Nou, het is prettig dat we nu weten waar we aan toe zijn, dokter. Bedankt. Kom moeder, we brengen je weer terug.'
 
 
 

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Operatie...?"