• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  981 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  437 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  519 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  267 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1144 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  400 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  33 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1025 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  981 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  118 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  10 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  89 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

230 Hits

Publicatie op:
Meer van deze auteur:
Op liefde staat geen grens

Op liefde staat geen grens

Proloog: 18 mei, 1848

“Waarom zijn er zoveel mensen in de straten?”

Johannes kneep zijn ogen tot spleetjes, tegen de felle zonnestralen die in zijn ogen schenen. Hij hield de hand van zijn moeder vast. Ze kwamen net terug van de markt, waar ze inkopen hadden gedaan voor de komende week. “Politiek, lieverd. Maak je er maar geen zorgen om”, antwoordde zijn moeder. Maar Johannes wilde meer weten: “Wat is dat, politiek?” Hij hoorde het gejoel van de menigte luider worden en vermoedde dat ze bij de plaats waren aangekomen, waar het te gebeuren stond. “Politiek zijn de mensen die beslissingen maken over ons land. Ze dragen mooie kostuums en bepalen hoe ons leven eruit ziet.” Johannes antwoordde: “Maar waarom roepen ze dan zo? Zijn ze boos op onze baas?” Zijn moeder schudde haar hoofd. “Nee,” zei ze, “er is een groep mensen gekozen in de verkiezingen. Die gaan vandaag hier vergaderen, in de Paulskirche, over een nieuwe grondwet.”

Johannes brandde van nieuwsgierigheid en stelde nog een vraag: “En wat is…”, maar zijn moeder onderbrak hem. “Je hebt al genoeg vragen gesteld voor een jongen van acht jaar. Later zal je het wel snappen, maar nu gaan we naar huis,” zei ze terwijl ze haar pas versnelde. Johannes werd half meegetrokken, maar keek met bewondering achterom naar de mannen in hun zwarte, blauwe en bruine pakken. Een nieuwe grondwet, dacht hij, dat klinkt wel belangrijk.

Die nacht droomde Johannes van mannen die in de Paulskirche zaten en met elkaar praatten over het land, wat dat ook mocht zijn. Het enige wat hij kende, waren de straten van Frankfurt en de brug over de Main. Was er dan nog meer te zien?

Proloog: 2 april, 1849

“Hé Johannes, wat vind jij van…”

Johannes luisterde niet naar wat hem gezegd werd. Hij zat diep verzonken in gedachten, wat het afgelopen jaar wel vaker zo was. Soms droomde hij terug over de mannen die vergaderden in de kerk, maar hij las ook stiekem in de krant wat er gaande was. Hij begreep niet alle woorden die er stonden, maar de boodschap was wel duidelijk. HijSamen met de toevallige woorden en flarden gesprekken die hij her en der opgevangen had, snapte Johannes de situatie nu al beter. Het Frankfurterparlement, want zo noemde de volksvergadering zichzelf, was verkozen geweest door mannen van over de hele Duitse Bond. Het parlement was bezig met een grondwet op te stellen en maakte ook andere beslissingen. En recent was…

 “Au, waarom deed je dat?!” riep Johannes. “Je luisterde niet meer naar wat ik te zeggen had. Waar zat je met die kop van jou?” vroeg Hans. Hans was een jongen die in dezelfde straat als Johannes woonde en hij was zijn beste vriend. Hij had helblauwe ogen en dik, zwart haar. “Zat je weer te denken aan die mannen met hun pakken?” Hans was zelf niet zo goed op de hoogte als Johannes en het interesseerde hem ook niet. Hij speelde liever in de straten en pleinen met de andere kinderen.

“De Pruisische koning Frederik Willem IV weigert de keizerskroon voor een Duitse eenheidsstaat!” riep een man die net zijn krant gekocht had. Enkele voorbijgangers reageerden verbaasd, andere eerder opgelucht. Het nieuws liet Hans eerder onverschillig: hij woonde toch in Frankfurt, wat had hij nu te maken met die Frederik Willem? Johannes reageerde echter verbaasd. Een paar dagen geleden had het parlement eindelijk een grondwet aangenomen en de keizerskroon aangeboden aan de vorst. Johannes snapte het niet: hij zou zelf heel graag keizer zijn als iemand het hem vroeg.

Hij liep naar de man met de krant en vroeg hem waarom Frederik Willem de keizerskroon geweigerd had. De man lachte even dat een kleine jongen hem deze vraag stelde, maar antwoordde toch: “Wel jongetje, dat is politiek. Het parlement wilde een eenheidsstaat maken zonder die Oostenrijkers, maar dat vonden zij niet zo leuk. Frederik Willem heeft waarschijnlijk schrik om in een oorlog terecht te komen. Maar zeg, wat interesseert jou dat nu? Moet jij niet gaan spelen met je vriendje daar?” Johannes knikte snel, liep terug naar Hans en samen gingen ze naar hun straat. Hans vertelde iets over een muis in zijn kamer, maar Johannes zat aan andere dingen te denken.

Proloog: 7 juli, 1854

“Johannes, wil je een kop thee komen drinken?”

Hij draaide zijn hoofd om en keek haar aan. Hij kende het meisje, ze woonde naast de schoenmaker. Soms zeiden ze iets tegen elkaar, als zijn moeder binnen was voor een reparatie. Het meisje droeg een groene jurk, die mooi bij haar groene ogen paste. Hij vond haar wel aardig en had ook wel dorst, dus ging hij in op haar aanbod. “Ja, heel graag!” antwoordde hij. Hij volgde haar naar binnen en ging zitten op de stoel die ze hem aanwees. Ze verdween naar een andere kamer en kwam even later terug met twee kopjes in haar hand. “Zo, het is wel mooi weer hé?” vroeg ze. Johannes knikte en antwoordde: “Ja, het is een mooie zomerdag.” Het was even stil, totdat de waterketel kookte. “Tijd voor thee!” zei ze en ze sprong soepel op uit haar stoel. Waarom heeft ze me eigenlijk gevraagd om thee te komen drinken? Zo goed kennen we elkaar niet, dacht Johannes. Misschien…

Ze zette de theepot op de tafel en ging zitten. Ze schonk eerst Johannes en dan zichzelf een kopje in. “Pas op, het is nog heet”, waarschuwde ze hem met een glimlach. Johannes lachte terug naar haar en zei: “Dankjewel om me uit te nodigen, ik vind het heel aardig. Maar euhm, hoe heet je eigenlijk?” Het meisje lachte liefdevol naar hem, met een schittering in haar groene ogen. Ze antwoordde: “Dat vertel ik je nog wel, maar drink eerst je thee op.”

10 jaar later

4 november, 1864

“Schat, ik ben het!”

Johannes trok de deur achter zich dicht en liep het huis binnen. Mijn eigen huis, dacht hij. Hij woonde hier nu al bijna een half jaar. In het begin was het nog wennen aan de nieuwe muren en meubels. Hij miste zijn ouderlijk huis wel eens, maar over het algemeen was hij best tevreden met zijn nieuwe thuis. Hij woonde er dan ook niet alleen.

“Dag Johannes, ben je nu al terug?” vroeg ze. Zijn vrouw, Selina. Ze was slank gebouwd en had golvend bruin haar dat tot over haar schouders viel. Ze was kleiner dan hij, dus Johannes bukte zich een beetje toen hij haar een kus gaf. “Ja, ik was even iets gaan halen”, zei hij en voelde even in zijn jaszak. “Sluit je ogen even.” Johannes ging achter Selina staan, haalde de halsketting uit zijn zak en hield deze voor haar hals. “Doe je haar even omhoog”, zei hij en maakte dan de ketting vast bij haar nek. Hij legde zijn handen op haar buik en fluisterde in haar oor: “Open je ogen maar, schat. Fijne trouwdag.” Hij voelde dat Selina zich even draaide naar een spiegel. Haar groene ogen fonkelden toen ze naar hem keken. “Dankjewel, ik vind de ketting heel mooi,” zei ze met een glimlach op haar gezicht. Ze draaide zich om en kuste Johannes terug.

“Trouwens, heb je het nieuws al gehoord?” vroeg Johannes haar. “Nee, wat is er dan gebeurd?” vroeg ze hem. Er stond een grote frons op haar voorhoofd. “Er is een vredesverdrag getekend tussen Denemarken, Oostenrijk en Pruisen. Ze hebben beslist dat de Duitse bond voortaan het bestuur heeft over Sleeswijk-Holstein.” Selina zuchtte duidelijk opgelucht. “Het werd eens tijd, ik vind al dat oorlog voeren maar niets.” Johannes knikte. “Geen zorgen, het was toch een conflict van ver weg. Dit zal geen gevolgen hebben voor ons hoor”, en hij kuste haar nogmaals. “Als jij het zegt,” zei ze met een knipoog.

“Johannes?” Er speelde een glimlach rond haar mondhoeken. “Ja, Selina, is er iets?” Haar glimlach verbreedde toen ze hem antwoordde: “Ik ben voorbij mijn periode.”

14 juni, 1866

“En, hoe is het met de kleine?”

Johannes en Hans wandelden door de geplaveide straten van Frankfurt. Sinds dat ze beiden alleen woonden, zagen ze elkaar minder dan in hun jeugdjaren. Ze woonden dan ook niet meer in dezelfde straat, maar ieder in een ander stadsdeel. Desondanks waren ze nog altijd goede vrienden van elkaar. “Met Thomas bedoel je? Alles gaat goed met hem. Hij kruipt met veel plezier rond in het huis en kan al een beetje stappen als hij zich vasthoudt aan de kast of de tafel. Hij zegt ook al ‘mama’ en ‘papa’, het is echt een lief kind.” Hans lachte zijn tanden bloot: “Ja dat kan dan ook niet anders, met zo’n toffe peter.” Hij voegde er een dikke knipoog aan toe. Johannes lachte ook: “Daar heb je zeker gelijk in. Wanneer kom je nog eens langs om hem te bezoeken?” Hans opende zijn mond om te antwoorden, maar hij kreeg de kans niet om iets te zeggen. Hij werd onderbroken door een gejoel wat verderop, bij een van de pleinen. Verrast zei hij: “Wat is er daar aan de hand?”

Enkele minuten later waren ze bij het plein aangekomen en hoorden ze wat er gaande was: “Pruisen heeft de oorlog verklaard aan Oostenrijk! Er is een oorlog op komst!” Dit was enigszins verrassend voor Johannes en Hans, hoewel dat de spanningen tussen de twee staten al langer aan het stijgen waren. In de kranten en in de cafés was het een vast gespreksonderwerp geworden, maar toch had niemand een oorlog verwacht. “Wat denk jij dat er nu gaat gebeuren?” vroeg Hans. “Geen idee,” antwoordde Johannes, “dat is aan onze burgemeester om het te beslissen.” Hans knikte. “Ze zullen allebei waarschijnlijk wel bondgenoten zoeken binnen de Duitse Bond. Ik hoop dat we Pruisen eens een lesje kunnen leren. Ik vind die Bismarck maar niets.” Johannes mompelde iets, maar wist niet echt wat te zeggen. Eigenlijk vind ik Bismarck nog niet zo slecht, dacht hij. Uiteindelijk antwoordde Johannes: “Volgens mij wil hij Pruisen de nieuwe leider van de Duitse Bond maken. Waarom zou hij anders Oostenrijk uitdagen?”

15 juni, 1866

“Goedemiddag Herr Fellner, hoe gaat het met u?”

Johannes had zonet op de deur geklopt en een bediende had hem binnengelaten. Zoals het hoorde, wachtte hij in de inkomsthal tot Fellner of diens vrouw hem kwam verwelkomen. Vandaag was het dus Fellner zelf. “Met mij gaat het goed, bedankt. Hoe gaat het met u?” Johannes knikte even beleefd en antwoordde: “Het gaat goed. Ik ben wel geschrokken van het nieuws dat Pruisen de oorlog verklaarde aan Oostenrijk. Wat vindt u ervan, Herr Fellner?” Fellner ging hem ondertussen voor naar de pianokamer in zijn ambtswoning. De gang had grote ramen die veel daglicht binnenlieten. Johannes vond de ambtswoning van de burgemeester een mooi gebouw, al merkte je wel dat elke burgemeester zijn eigen smaak probeerde binnen te brengen. Daardoor vloekten de meubels met het tapijt wel eens, maar al bij al was het een fijne plek.

“Wel, er is besloten geweest dat Frankfurt de kant van de Oostenrijkse keizer zal kiezen. Wij blijven trouw aan de leider van de Duitse Bond.” Johannes voelde de aderen in zijn nek samentrekken en zei: “Wat?! Waarom bent u tegen Pruisen?” Maar toen hij zag dat Fellner hem verbaasd aankeek, voegde hij er aan toe: “Ik bedoel, wat is de argumentatie? Ik respecteer natuurlijk uw keuze, Herr Fellner.” Fellner mompelde even en antwoordde: “Zoals ik al zei, we blijven trouw aan de leider van de Duitse Bond. En eerlijk gezegd, ben ik ook geen voorstander van de Pruisische kanselier Bismarck. Hij voert iets in zijn schild.”

Even later kwamen ze aan in de pianokamer. De oudste zoon, Max, was ongeduldig op de pianostoel aan het wiebelen. Toen hij hoorde dat Johannes en Fellner aankwamen, rechtte hij zijn rug en glimlachte beleefd. “Dag Max,” zei Johannes, “ben je klaar voor een nieuwe les?” Max knikte. “Goed dan, ik zal jullie alleen laten, opdat jullie les kunnen hebben”, zei Fellner. “Trouwens Johannes, ik heb besloten dat jij, als muziekleraar, niet opgeroepen zal worden in deze oorlog. Ik hoop dat je dat geen probleem vindt?” Johannes schudde zijn hoofd. “Nee, dat is zeker geen probleem”, zei hij en richtte zich vervolgens tot Max en de piano. Gelukkig maar.

4 oktober, 1866

“Johannes, ik ben bang.”

Selina zat tegenover hem aan de tafel met Thomas op haar schoot. Hun kind lag te slapen en ademde op een rustig tempo. Johannes reikte met zijn handen naar de hare en kneep er eens in. “Maak je geen zorgen schat, het komt allemaal wel…”, probeerde hij haar gerust te stellen, maar ze onderbrak hem. “Ik ben bang, Johannes. Eerst die militaire verovering door de Pruisische soldaten, daarna de zelfmoord van Fellner en nu zijn we geannexeerd door Pruisen in een Noord-Duitse Bond. We zijn onze vrijheden verloren. Wie weet wat ze allemaal met ons van plan zijn?” Haar stem brak bij die laatste woorden en ze begon te huilen. “Hoe moet het met onze kleine Thomas? Je bent je werk verloren, hoe komen we nu aan eten?” jammerde ze.

Johannes fronste even. “Ik vind wel ergens anders werk. Er komt wel een nieuw bestuur en er zijn nog andere mensen aan wie ik les kan geven”, zei hij terwijl hij opstond. Hij liep om de tafel heen en hurkte neer naast Selina en nam haar hand vast. “Liefje, geloof me, dit is voor de goede zaak. Er zal een grote staat gemaakt worden en de economie zal verbeteren. Heb je de toespraken van Bismarck nog niet gelezen?” Johannes wees naar het stapeltje kranten. “Het zal beter worden, voor ons allemaal”, antwoordde hij. Selina stopte met snikken en keek Johannes aan in zijn diepbruine ogen. “Als, als jij het zegt, mijn lieve Johannes. Het spijt me dat ik weer aan het wenen ben. Ik ben onzeker over de machtswissel. Wie weet waar die Pruisen ons in meesleuren.”

Later die dag las Johannes de rest van de krant. Er waren al meerdere zaken duidelijk geworden over de bedoeling en samenstelling van de nieuwe Noord-Duitse Bond. Zo zou er over een jaar een nieuwe grondwet worden aangenomen. Hij betreurde het echter dat de Zuid-Duitse staten sceptisch bleven ten opzichte van Pruisen. Zo slecht zijn ze toch niet? Ja, ze hebben een groot en sterk leger… Maar ze spreken ook Duits. Herder sprak toch over de Duitse Volksgeist, dus we horen gewoon samen te zijn. Hij gromde even. Politiek, het is altijd politiek.

8 juli, 1870

“Thomas, zeg je even dag tegen peter Hans? Het is tijd om te gaan slapen.”

Thomas zwaaide nog even naar Hans en ging dan naar zijn moeder. Ze nam hem bij de hand en samen gingen ze naar zijn slaapkamer. “Wat is hij al groot geworden zeg”, zei Hans. Johannes knikte: “Ja, ik herinner me nog dat hij enkel hier kon rondkruipen en wat brabbelen. De tijd gaat soms toch snel voorbij.” Johannes dronk even van zijn glas en sneed daarna een nieuw onderwerp aan: “Wat denk je over de Noord-Duitse Bond? Het is nu al enkele jaren zo en de Zuid-Duitse staten zijn nog steeds apart. Willen ze dan niet bij ons horen?” Hans schudde zijn hoofd: “Nee, dat denk ik niet. Als ik hoor wat de handelaren zeggen, dan zijn ze daar echt tegen Pruisen. Zeker de koningen van Württemberg en Beieren hebben geen hoge hoed op van Bismarck.” Johannes zuchtte: “Dat vind ik toch jammer.” Hans lachte: “Ach, we zijn al groot genoeg, niet?” En hij voegde er een knipoogde aan toe.

Er viel even een stilte, totdat Johannes nog een vraag stelde aan Hans: “Trouwens, wat vind jij van de toespraak van de Franse minister van buitenlandse zaken?” Hans snoof. “Gramont? Dat vond ik zeer fel verwoord. Ik denk niet dat Bismarck en koning Willem dat leuk gevonden hebben. Het was bijna een bedreiging. En al dat gedoe, om te bepalen wie dat de volgende Spaanse monarch wordt.” Selina kwam net de kamer binnen en pikte in: “Ik hoop maar dat ze dit conflict kunnen normaliseren. Ik heb geen zin in een nieuwe oorlog, ik heb nog schrik van vier jaar geleden, toen de Pruisen de stad binnenliepen.” Hans knikte.

Johannes antwoordde echter: “Ik zou het niet erg vinden als het tot een conflict komt. Ik zou met trots het vaderland en mijn familie verdedigen.” Selina haar gezicht betrok, maar Hans begon te lachen: “Jij? Vechten? Zou je niet beter wat piano spelen, dat kan je tenminste wel goed doen.” En voordat Johannes kon antwoorden, zei Hans al: “Het was gezellig, beste makker. Maar het wordt al laat en mijn vrouw wil me graag ook nog eens zien. Tot later!” Hans schudde zijn hand, maar Johannes lette er niet meer op. Ik kan heus wel vechten hoor!

14 juli, 1870

“Groot nieuws, groot nieuws. Koop hier uw krant!”

De zon scheen tijdens de vroege ochtend. Er was al wat volk op de been, maar de meeste mensen waren nog in hun huizen. Johannes maakte graag al vroeg een wandeling, terwijl Selina voor Thomas zorgde en hem naar school bracht. Daarna aten ze meestal samen een ontbijt. Johannes las dan graag in de krant, dus meestal kocht hij er een tijdens zijn wandeling. “Een krant, graag”, zei hij en hij gaf de verkoper de nodige muntstukken. Johannes’ mond viel open van verbazing, toen hij de krantenkop op de hoofdpagina zag.

Johannes kwam binnen met bezwete rug. Het was buiten nog niet zo warm, maar hij had zich gehaast. Dit moet Selina weten. “Selina, ik ben terug thuis!” riep hij. “Zo vroeg al? Ik ben nog bezig met de tafel te dekken.” Johannes zag haar verbaasde blik zijn lichaam bestuderen. Hij gaf haar de krant en wees naar de titel:

WILHELM I WIJST FRANSE GEZANT AF

Johannes viel meteen met de deur in huis: “Koning Wilhelm I heeft de Franse gezant Benedetti afgewezen. Niet zomaar: beledigend en vrij grof. Ik weet niet waarom, maar het telegram is gepubliceerd in Duitse kranten en tijdschriften. Dit zal waarschijnlijk dus snel worden opgepikt door de Franse pers.” Selina haar ogen werden groot: “Hoe gaat de Franse keizer hierop reageren, denk je?” Johannes zag de angst in haar grote ogen en omhelsde haar. Hij kalmeerde haar eerst en wreef zachtjes over haar rug. Daarna zei hij: “Een belediging van dit kaliber gaat hij niet zomaar voorbij kunnen laten gaan. Maar maak je geen zorgen: ik zal je wel beschermen als het nodig is.”

19 juli, 1870

“Ik heb slecht nieuws.”

Johannes stopte met piano spelen en keek naar links, waar Selina net de kamer was binnengekomen. Ze had haar inkopen van de markt nog in haar handen, maar haar gezicht stond strak gespannen en haar ogen waren wijd opengesperd. Haar borstkas ging snel op en neer. Johannes vroeg haar: “Selina, wat is er? Is alles oké? Wat heb je gehoord?” Hij zette zich recht van zijn stoel en ging naar haar toe. Ze zette de boodschappen op de tafel en omhelsde hem. Ze begon te snikken en zei: “Frankrijk heeft Pruisen en zijn bondgenoten de oorlog verklaard.”

Selina omhelsde Johannes nog wat steviger. Hij antwoordde: “Dan wil ik graag meevechten. Voor jou en voor ons land. Ik ga me straks als vrijwilliger aanbieden in het leger.” Selina huilde nog meer. Tussen haar tranen door zei ze hem: “Johannes, doe dat niet. Denk aan mij en Thomas, wil je ons alleen achterlaten? Wat als er iets met je gebeurt? Oorlog is gevaarlijk, ik wil je niet kwijt. Daarbij, je bent een pianist, geen soldaat. Je bent mijn lieve man.” Johannes bevrijdde zich uit haar armen en keek Selina aan in haar gezicht: “Maak je geen zorgen, ik weet wat ik doe. Mijn keuze staat vast.”

2 september, 1870

“Daar is hij, we hebben hem!”

Geschrokken keek Johannes op. Sedan, Noord-Frankrijk. Ze waren hier naartoe gekomen om een deel van het Franse leger te onderscheppen, dat koers had gezet naar Metz. De Fransen waren in de minderheid, maar lieten zich niet zomaar verslaan. De kogels vlogen in het rond. Johannes zijn oren suisden er nog altijd van. Hij vroeg aan de soldaat naast hem wat er gebeurde. Die antwoordde: “Ze hebben hem gevangen genomen. Napoleon de Derde, de Franse keizer.” Johannes’ gezicht klaarde op en met een glimlach zei hij: “Dan is de oorlog voorbij? Geweldig! Wat ben ik trots dat we het vaderland verdedigd hebben!”

22 september, 1870

“Johannes, wil je ook iets te eten hebben?”

Hij schudde zijn hoofd en antwoordde: “Nee bedankt, ik blijf nog even in mijn tent.” De andere soldaat haalde zijn schouders op en verliet de tent. Johannes haalde uit zijn tas een boekje en pen en zocht daarna een lege pagina. Hij kribbelde even een melodietje neer dat hij in zijn hoofd had en begon dan met schrijven:

Lieve Selina,

We zijn nu al enkele dagen in Parijs. Of ja, we omsingelen Parijs. Nadat we het Franse leger en Napoleon de Derde verslagen hadden, dachten we dat de oorlog voorbij was. In Parijs werd er echter een nieuwe Republiek afgekondigd, die de strijd wilde verderzetten. Zo doende zijn wij nu Parijs aan het beleggen. Ik vind het fantastisch om het vaderland te kunnen dienen. Ik heb al enkele andere soldaten ontmoet uit verschillende steden: Keulen, Dortmund, Hamburg, Kiel, Dresden, … Iedereen is blij dat alle Duitsers samen vechten. Zelfs de Zuid-Duitse vorstendommen vechten met ons mee. Gisteren ontmoette ik een Thomas uit Stuttgart. Ik vertelde hem over ons kind dat ook Thomas heet. Ik mis hem en jou heel erg. De legerleiding verwacht dat we hier nog enkele maanden gaan zijn. Tot die tijd zal ik elke dag aan je denken.

Hij stopte zijn boekje weg in zijn rugzak en zette zich recht. Tijd om ook nog wat eten te halen, dacht Johannes. Wat zal Selina trots op me zijn als ik haar mijn dagboek geef.

Epiloog: 22 januari, 1871

Frankfurt. Eindelijk. De koude wind sneed in zijn gezicht. Hij zette de kraag van zijn jas wat hoger en trok zijn broek nog eens op. Het was al een lange tocht geweest vanuit Parijs, maar nu was hij waar hij moest zijn. Het Duitse Keizerrijk was nog maar enkele dagen geleden uitgeroepen in het paleis van Versailles. Hij was graag nog langer gebleven om te vieren met de andere soldaten, maar hij moest naar Frankfurt gaan. Hij klopte aan bij de deur.

Een vrouw met golvend bruin haar en groene ogen opende de deur. Hij zag haar verbaasde blik en zei: “Dag, Selina. U kent mij niet, maar ik ken uw man, Johannes. We deelden een tent tijdens de oorlog. Het spijt me om dit te zeggen, maar”, de man slikte even voor hij verder ging, “Johannes is gesneuveld. Een verloren kogel, doodzonde. Hij was een fantastisch man en ik ben heel blij om hem gekend te hebben. Hij had me gevraagd om u dit te geven. Mijn innige deelneming.” Hij overhandigde haar het dagboek en gaf nog enkele andere bezittingen van Johannes. Toen ze de voorwerpen aannam, zag hij al de eerste tranen rollen over haar wangen. “U mag trots op hem zijn, hij was een moedig man.”

Epiloog: 10 mei, 1871

“Thomas, let op waar je loopt!”

Maar het was al te laat. Thomas liep een paar meter voor Selina uit, maar hij zag de grote man voor zich niet en knalde er recht tegen aan. “Excuseer, meneer,” verontschuldigde Selina zich, “hij is soms nogal onbesuisd.” De man draaide zich even om en glimlachte naar haar: “Geen probleem, mevrouw,” zei hij, “op deze dag kan er niets meer stuk gaan voor mij.” Selina fronste. “Wat is er dan zo speciaal vandaag?” vroeg ze. De man lachte. “Weet u dat nog niet? Er is zonet een vredesakkoord getekend door de Duitse en Franse delegatie. Hier wat verderop, in het Hotel zum Schwan. Ze hebben beslist dat…”

Selina moest even lachen. Mannen en politiek, dacht ze, gevolgd door een pijnscheut in haar maag. De man sprak ondertussen verder: “… En het gebied van Elzas-Lotharingen wordt toegevoegd aan het Duitse Rijk. Daar wonen namelijk ook nog veel Duitssprekenden.” Selina onderbrak hem: “Excuseer meneer, mag ik u vragen wat uw naam is? Ik woon al lang hier, maar ik heb u nog niet ontmoet.” De man lachte even en antwoordde: “Excuseer, mijn naam is Frederik. Ik woon eigenlijk in Mainz, maar ik verblijf momenteel hier omwille van het vredesakkoord.” Selina knikte. “Daarom dat ik u nog niet gezien had hier. Mijn naam is Selina. En dat daar is Thomas, hij is bijna zes jaar oud.”

Frederik lachte: “En waar is uw echtgenoot? Hij zal vast blij zijn met zo’n mooie vrouw en een lief kind.” Selina’s gezicht betrok en er rolde een traan van haar gezicht. “Hij is in januari gesneuveld in de oorlog. Maar komt u anders mee naar ons huis, dan vertel ik het u wel bij een kop thee”, zei ze. Ze riep Thomas bij zich en samen stapten ze naar haar woning.

EINDE

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Op liefde staat geen grens"

© Karel Vranken
28.05.21
Feedback:
Ik ben het met Janneke eens. Mij eigenlijk te lang.
 • Kwaliteit
  3.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
19.12.20
Feedback:
Een mooi geschiedenisverhaal Karel, maar wel wat te lang voor deze rubriek!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
1 van de 1 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: