• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  255 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  517 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  276 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1146 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  407 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  22 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1035 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Ons kent ons
 
Ik mag opstaan van de behandeltafel en ik kijk vragend naar de assistente.
'Ja mevrouw, dat zijn aambeien,' legt ze me uit, het zowat uitschreeuwend, een onhebbelijke gewoonte die ik in steeds meer artsen gewaar word. Sinds ik ouder ben dan veertig, gaat men er voor de zekerheid maar vanuit dat tezamen met mijn gehoor, ook mijn verstand achteruitgaat, zonder dat ik ooit aanleiding heb gegeven om zoiets ongevraagd aan te nemen.
Ja, ik heb aambeien. En er moet wat aan gebeuren.
'Daar moet Joep naar kijken,' vervolgt de assistente, rommelend in haar paperassen en daarna turend over de rand van haar bril naar het computerscherm.
'Hij heeft wel een gaatje,' mompelt ze.
'Eh, is er niet een vrouw die dat doen kan?' onderbreek ik haar overdenkingen.
Het idee dat Joep mijn aambeien moet 'doen', en geloof me, wanneer ik aan dokter Smits denk, refereer ik liever niet aan diens voornaam, stemt me niet bepaald vrolijk.
'Een vrouw?' echoot de assistente, ze staart me ontzet aan.
'Hoezo, een vrouw?'
Een vrouw voor een nogal private zone. Kan het? Mag het?
Vooruit, het kan.
Ze heet dokter de Bruin. What's in a name.
'Kleedt u zich maar uit,' lacht ze me vertrouwelijk toe, en ze schuift haastig een vaal ecru gordijntje opzij.
'Alles uit, op uw shirt na!' roept ook zij nu monter uit.
Ik zucht. Het wordt vast een nare behandeling, montere lachjes beloven meestal weinig goeds.
Eenmaal ontkleed stap ik vanachter het gordijntje de behandelkamer weer in. Ondertussen zijn er twee jonge mannen binnengekomen. Ieder gehuld in doktersjas met opgerolde mouwen en witte handschoenen, alsof ze verwachten dat er een koe op de wereld gezet gaat worden.
'Twee stagiairs, dat is toch zeker geen probleem? Ze moeten het toch ook leren tenslotte!' schreeuwt de Bruin. Verbeeld ik het me nou, of onderschep ik net voordat ik ga liggen nog een vermaakt lachje, bij het zien van mijn ontstelde tronie?
De stagiairs zien er jong uit, ze zijn hooguit begin twintig.
En het ergste van alles, het zijn twee mannen, in plaats van één Joep.
'Ach, ons kent ons,' gaat de Bruin verder, tikkend op mijn linkerbil, alsof ze al jaren bevriend zijn, mijn billen en dokter de Bruin.
Ze spreidt mijn benen, de jongens naderen de behandeltafel, ze dragen ieder loepbrillen met lampjes op de neus.
'Tja, wel een wat harige bilnaad,' is het ongezouten commentaar van de dokter.
De mannen lachen wat ongemakkelijk mee.
'En, zeg eens, Diederik-Jan, wat zou jij nu doen?'
Diederik-Jan denkt er even over na, zegt hij, maar de andere jongen weet wel wat te doen. Even verdoven en wegsnijden maar.
Het zweet breekt me intussen uit. Dus stagiair twee gaat spuiten en snijden? Dat broekie?
'Zet u even wat spanning op uw poepgat, mevrouw?'
Van de spanning laat ik een knallende scheet, recht in het gezicht van Diederik-Jan.
'Nou, nou,' mompelt ie.
De ander zet de spuit, ramt iets hards in mijn reet en plugt daarna een compres in de bilnaad.
'Klaar,' zegt hij, met een zweem van trots in de stem. Ik ben vast de eerste reet die hij behandeld heeft. Zo voelt het wel in elk geval.
Dokter de Bruin schrijft nog een zalf voor.
Twee maanden smeren en dan moet de wond genezen zijn.
Diederik-Jan en zijn collega groeten beleefd en ik kan me weer gaan omkleden.
Manlief staat bij de receptie al op me te wachten.
'En?' vraagt hij, zijn lach half smorend, hij had het duo al de kamer uit zien komen.
Één blik van mij is voldoende.
De lach verdwijnt snel weer van zijn gezicht.
Met een stekende reet stap ik in en rijden we naar huis.
Mochten de aambeien ooit terugkeren, heb ik pech. Na vandaag laat ik ze voortaan groeien tot aan mijn knieën.
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Ons kent ons"

© Nicole Schilder
03.02.21
Feedback:
Haha, wat een verhaal, Nicole. Dan knijp je hem vast wel.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
17.01.21
Feedback:
Ontzettend leuk beschreven, Nicole!
Ik heb ook ontzettend moeten lachen.
Het is te hopen dat Diederik-Jan 's avonds, tijdens het eten, zijn 'eerste aambeienverhaal' verteld. Natuurlijk nadat hij eerst iedereen smakelijk eten heeft gewenst.;0
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
15.01.21
Feedback:
Retegoed geschreven, hilarisch!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
15.01.21
Feedback:
Erg goed beschreven!!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
15.01.21
Feedback:
Je geeft jezelf wel bloot hè Nicole. Zo mooi beschreven.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: