Voor schrijvers, door schrijvers

Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! In deze schrijfactiviteit is ook ruimte voor reisverhalen en flitsverhalen.
 "Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
" Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
Aantal gepubliceerde inzendingen: 797

ONMIDDEL?IJKE TERUGBETALING

Mijn naam luidt Clara Griep. Mijn echtgenoot heet Daan. We hebben een meningsverschil. Ik zal vertellen waarover:

Douglas Adams, mijn favoriete auteur, definieert ‘menselijk geluk’ als de uitwisseling van gekleurde papiertjes. Hij bedoelt geldverkeer. Mijn partner en ik hebben na 43 jaar samenwonen heel weinig van zulke papiertjes verzameld.

Twee jaar geleden ontving ik een oproep om mijn vorige auto conform de Nederlandse wet te laten keuren bij een erkend garagebedrijf. Zo’n keuring heet APK en de verantwoordelijke overheidsinstantie wordt doorgaans RDW genoemd. Die instelling ziet toe op naleving van de regels en geeft daarover op de website uitleg door middel van de folder APK: uw rechten en plichten. Zo wist ik ‘precies’, wat ik moest doen en laten- beloofden ze mij. Ik las de tekst en liet de auto keuren.

Het voertuig voldeed niet en moest ter plekke gesloopt worden. Dus kocht ik een andere. De autohandelaar regelde de autoverzekering. Daarbij vergat hij om mij een vrijwaringsbewijs voor het afgekeurde voertuig te verstrekken. Zo bleef ik officieel eigenaar van een onverzekerde auto en bijgevolg strafbaar. Mij werd door de RDW een dwangsom opgelegd van 400 euro. Toen ik me beklaagde bij de garagehouder, toonde hij begrip: “Sorry! Ik zal de helft vergoeden.” Dankbaar accepteerde ik zijn aanbod en excuses. Berustend voldeed ik het verschuldigde bedrag.

Daar dacht mijn echtgenoot anders over. Hij schreef koppig drie bezwaarschriften naar het onvermurwbare Openbaar Ministerie. Wees vergeefs op het absurde van de situatie. Waarom moest men zich indekken tegen verkeersongelukken met een sloopauto? Hij hamerde en passant op feitelijke onjuistheden en taalblunders in het voorlichtingsmateriaal. Fulmineerde als een predikant. Smeekte als een bedelaar. Woonde zelfs een rechtszitting bij in de provinciehoofdstad. Het baatte niet. De rechter oordeelde: “Regels zijn regels. Om de wet te veranderen moet u zich tot de wetgever wenden. Onwetendheid is geen verzachtende omstandigheid. Daarvoor betaalt u leergeld. Wel mag u in hoger beroep gaan.”

Verbitterd keerde mijn echtgenoot huiswaarts. Hij klemde de kaken stijf opeen, waardoor zijn bovenlip niet bibberde. Nog één maal volgde hij het spoor terug. Opnieuw bekeek hij de website van de RDW en ontdekte iets merkwaardigs: De oude spelfout ‘onmiddelijk’ was verbeterd. Ja, alle eerder geconstateerde onjuistheden waren verdwenen. Hij vloekte hartgrondig: “Ajehot!” Daarop produceerde hij namens mij zijn vierde vlammende brief. Over het resultaat mochten we beiden tevreden wezen. En met een kort citaat kan elke autobezitter wellicht zijn of haar voordeel doen:

‘Mijn kritiek op vorm en inhoud van de APK-folder blijkt onverkort te zijn overgenomen door de RDW. De website is compleet herzien. De Dienst maakt er niet langer een geheim van, dat elke auto- afgekeurd of niet- verzekerd dient te wezen. Ik zie dit als een impliciete schuldbekentenis. Tijd, dat ik vorstelijk beloond word voor mijn correctiewerk.’

Gisteren ontvingen we de betaalde boete terug (‘wegens bijzondere omstandigheden’).

Er is echter een minpuntje: Daan wil de autoverkoper met wie alle ellende begon, verdorie, doodleuk 200 euro terugbetalen. Sedertdien praten wij niet meer met elkaar.

Dit artikel delen?
Auteur van dit artikel:
© W.J. (Hans) Villerius
Klik op de naam of afbeelding van de auteur voor meer informatie.
Hits: 337
Publicatie op .

Geef een waardering voor: "ONMIDDEL?IJKE TERUGBETALING"

Geschreven door W.J. (Hans) Villerius . Geplaatst in Kort verhaal.
Klik op de naam of afbeelding van de auteur voor meer informatie.
Grammatica & Spelling:
Passend in deze rubriek:

Jouw feedback hier?

Dat is mogelijk met een waardering en/of jouw commentaar te geven.
Ook kun je reageren op commentaar van anderen.
 
Periodiek verwijderen we 'oudere' inzendingen o.b.v. geen of lage waarderingen. Door een waardering te geven bepaal jij dus mede de continuïteit in publicatie van een inzending!