• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  519 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  274 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1149 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  409 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  34 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1031 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Ondersteboven

Hij stond duidelijk niet vast meer op zijn benen toen hij de deur open stak, even twijfelde op de dorpel en dan toch maar binnenstapte. Zijn sjaal had hij niet heel keurig aangelegd, want die maakte een grote omweg over de borst vooraleer nipt niet van de schouder af te zakken. Het café was bijna leeg, over enkele uren startte voor de modale burger de werkweek opnieuw. Hij stapte op de tapkast af, hief zich op een barkruk en bestelde kortweg: "Een pint." Hij staarde recht vóór zich uit, naar een punt dat geen punt was, en merkte niet eens dat de kastelein het glas vóór hem neerzette. Zijn schouders zakten door, de last was zichtbaar zwaar.

"Scheelt er wat, jongen?", glimlachte de kastelein vol begrip, want voor de verdrukten der aarde zijn kasteleins wel vaker een dankbaar klankbord. Hoewel hij deze klant nooit eerder gezien had, volstonden veertig jaar beroepservaring om met één snelle, professionele peiling door te hebben dat er inderdaad wat scheelde met deze jongen.

"Ach," antwoordde de jongen van tegen de vijftig, "moet je zoiets meemaken."

Hij nam een slok, als dronk hij zich de moed in om zijn verhaal te vertellen - véél moed, want hij dronk gulzig, zodat uit beide mondhoeken bier de kin afdroop.

"Is mijn dochter hier vanavond niet komen aanlopen?", vroeg hij, alsof ze daar kind aan huis was. Hij preciseerde meteen: "Achttien jaar, bruin jasje met ritssluiting hier vooraan" - terwijl hij enkele keren vóór zijn borst een denkbeeldige treksluiting toehaalde.

"Neen. Ik kan ze mij toch niet herinneren", ontgoochelde de kastelein.

"Tja", zei de man berustend, "ik houd er maar beter mee op."

De kastelein bekeek hem met vragende ogen en wachtte op verdere uitleg.

"We zitten met z´n allen rustig, gezellig en ook lekker te eten," begint het hortend en stotend, "want mijn vrouw had er voor het weekend iets bijzonders van gemaakt ter ere van de jacht: hertensteak. Nu ja, geen verse hoor, maar uit de vrieskast. Van die ingevoerde, die is nog betaalbaar."

Hij zweeg, nam zijn pint vast, liet zijn vingers een poosje op en neer glijden langs het geribde glas, bracht het aan de lippen, morste en goot de hele inhoud, alweer morsend, in één keer naar binnen.

"Nog één", zei hij, "en dan ga ik naar huis. Wie weet is ze nu al thuis".

"Is ze weggelopen?", probeerde de kastelein.

"We zitten daar rustig te eten, en, tja, hoe verloopt een gesprek soms, plots zijn de kinderen aan het ruziën over het vet dat de éne, tegen de wil in van de andere, de hond gevoederd had. De hond is de protégé van mijn dochter," lichtte hij zijdelings toe. "Ze heeft hem vier jaar geleden met een list in huis gehaald, zogezegd op pension voor twee weken, om een klasmaatje uit de nood te helpen tijdens de vakantie. Toen bleek dat we er definitief mee opgezadeld zaten, hebben we alle verantwoordelijkheden op haar afgewenteld. Zij zou er voor zorgen, zij zou hem voederen, zij zou hem kammen, zij zou er elke dag mee uit gaan wandelen, en zij zou ook altijd alle poep uit de tuin verwijderen. Nu, zij wilde dan ook bepalen wat we hem te eten mochten geven. En vet, dat hoorde daar niet bij. 'Weet je dat die hond bijna zestig kilo weegt!', voer ze daarstraks uit tegen haar broer. 'Niet overdrijven', kwam ik sussend tussen, 'zestig kilo, weet je wel wat voor een hoop vlees dat is?' Ik vroeg me af of ze het gewicht van haar hond nu werkelijk zo slecht inschatte, dan wel of het haar juist om de overdrijving te doen was. Dus zei ik, op de vergelijking voortgaand: 'Zeg me eens hoeveel jij wel weegt.’ Hij stopte even, want hij begon over zijn woorden te struikelen. Hij nam zijn glas vast, nipte er even aan.     

"Weet je wat ze me toen zei?", vroeg hij.

"Neen", zei de kastelein, "hoe zou ik!"

"Dat ze het me niet zou zeggen, dát zei ze mij. Zo met een air van: dat gaat je geen snars aan," en hij slikte even door. "Nu is ze wel aan de mollige kant, maar ik had echt niet door dat ik een gevoelige snaar had geraakt, ik nam alleen maar aanstoot aan haar botte weigering om mij een antwoord te geven. 'Hoeveel weeg je?', herhaalde ik dus met klem, en ik liet er weinig twijfel over dat ik een antwoord verlangde. Ze keek recht vóór zich uit, en zweeg. 'Ik wil dat je antwoordt als ik je een vraag stel', gebood ik. Maar ze hield koppig vol. Ik kookte. Dat ze me daar publiekelijk voor Piet Snot zette, dat kon ik toch niet slikken? Wat zou je zelf doen?"

De kastelein reageerde maar dunnetjes, hij gaf schouder ophalend te kennen dat hij niet met zekerheid wist wat hij zélf zou doen.

"Ik dacht dat ik een ongeluk zou doen", luidde het verder, "met beide handen nam ik een bord vast, maar ik realiseerde me net op tijd dat het om een stuk van de bruidsschat ging, te delicaat om aan diggelen te gooien. Dus vierde ik mijn woede bot op háár. Met woorden weliswaar, met woorden alléén. Ik zag hoe ze verstijfd van de angst ineen kromp", en terwijl hij dit zei, kromp hij zélf ook vijftien centimeter ineen. "Haar moeder nam haar in bescherming. Als ze dat niet graag zegt, hoéft ze dat ook niet te zeggen, verdedigde zij dochterlief. Wat is er in godsnaam aan gelegen om tegen je vader te zeggen hoeveel je weegt, repliceerde ik woest".

De verontwaardiging om zo weinig vertrouwelijkheid droop van zijn gezicht af. Hij draaide zich effen om, maar niemand hing nog rond om hem gelijk te geven.

"Tot overmaat van ramp begon mijn zoon er zich óók mee te bemoeien. ‘Ik heb altijd geleerd’, zei die, ‘dat het onbeleefd is om een vrouw naar haar gewicht te vragen.’ God nog aan toe, een beleefdheidslesje ontbrak er nog aan. 'Zij is geen vrouw', sneerde ik, 'een vrouw, dat is de buurvrouw, of Madame Patat, maar zij, zij is geen vrouw, zij is mijn dochter!'". En zonder op te kijken: "Heb ik daar geen gelijk in?" Ook dát wist de kastelein niet met zekerheid, want hij haalde nog maar eens de schouders op.

"Ik voelde het complot, zat als een kat in een hoek gedrumd. Mijn dochter zat met de  armen tegen het hoofd gedrukt, zich indekkend tegen wat nóg kon komen. Maar ik spaarde haar niet, ik bleef er maar op inhakken. Toen werd het haar te machtig, ze begon onbedaarlijk te snikken en liep van de tafel weg."

"En toen was ze weg?", vroeg de kastelein een beetje overbodig.

"Toen was ze weg. Maar ik besefte het niet meteen. De hele avond dacht ik dat ze op haar kamer zat te mokken. Pas toen mijn zoon tegen elven terug naar beneden kwam, en ik hem vroeg of zijn zus al te bed lag, antwoordde hij: "Die is toch de deur uit gelopen!" Alsof de jongedame even om postzegels gegaan was. En wat gaat er een mens dán allemaal niet door het hoofd, als je dochter een hele zondagavond lang even geen postzegel kan vinden op straat!"

"Is ze niet bij familie of bij vrienden?", probeerde de kastelein, want kasteleins weten onderhand wel hoe zo een draaiboek in mekaar zit.

"Familie hebben we hier niet. En haar vrienden, tja, wie zijn dat?"

Beiden zwegen. Hij dronk nog maar eens. De kastelein tapte voor zichzelf ook een kraagje in.

"Ze was er ondersteboven van", kreunde de verloren vader, "helemaal ondersteboven. En eigenlijk verdiende ze dat niet, want eigenlijk is het een bovenste beste meid. Eigenlijk...," en hij stokte even, "eigenlijk heb ik ze gejudast". En hij vloekte miljaaaaarden, miljaaaaarden keren. Hij graaide naar zijn glas, maar eigenlijk.... greep hij ernaast. Met de rug van zijn hand stootte hij het omver, zodat het op de zinken spoeltafel aan scherven vloog. Met enige moeite rekte hij zich over het verhoog van de tapkast, keek met wazige blik naar de brokstukken, en herhaalde toen mompelend: "Ondersteboven, helemaal ondersteboven."

Hij stond voorzichtig van zijn kruk op, stapte houterig naar de deur toe, en slampampte de nacht in.

"Ondersteboven", zuchtte de kastelein, "inderdaad, ondersteboven", en hij gaarde de scherven bijeen.

 

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Ondersteboven"

© Lieven Vandekerckhove
27.08.20
Feedback:
Beetje late reactie, maar wat een heerlijk geschreven verhaal zeg. Mooie woorden ook. 'Slampampte'...dat had ik zelf willen verzinnen!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
15.08.20
Feedback:
prachtig en dramatisch verhaal, vijf sterren Lieven! Zucht! Woon je in BelgiË? Daar heb ik tien jaar gewoond. Groetjes, Ingrid
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Lieven Vandekerckhove 15.08.20
  Van harte dank, Ingrid. Ja, ik woon in België, niet zo ver van waar jij gewoond hebt (ik heb je profiel helemaal gelezen he), namelijk in Leuven. Ben je er ooit geweest?
 • Lieven Vandekerckhove 16.08.20
  Van harte dank, Ingrid. Ja, ik woon in België, niet zo ver van waar jij gewoond hebt (ik heb je profiel helemaal gelezen he), namelijk in Leuven. Ben je er ooit geweest?
15.08.20
Feedback:
Wat een prachtig verhaal Lieven, ik zie het nu pas!
Van mij 5 sterren!
Ps: ik heb geprobeerd om u een email te sturen via het contactformulier. Is dit overgekomen?
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Lieven Vandekerckhove 15.08.20
  Van harte dank voor je waardering, Janneke. Ja hoor, ik heb je mailtje ontvangen, en heb er ook op gereageerd. Mijn antwoord niet ontvangen? Laat het weten aub.
11.08.20
Feedback:
Ewn zéér mooi verhaal!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
11.08.20
Feedback:
Grappig en tragisch tegelijk. Knap.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: