• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  255 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  434 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  520 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  277 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1146 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  410 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  36 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  24 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1038 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  120 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Niet meer Sam-en
Daar stond hij, de losgeslagen idioot. Eindelijk. Ze had dit moment wel duizend keer, nee véél vaker, in haar hoofd afgespeeld. En iedere keer liep haar droom een béétje anders dan de vorige keer. De meeste dromen begonnen wanneer zij die dag uit haar werk komt en in haar auto stapt. Een gedaante vertelt haar dat ze zich schrap moet zetten omdat er iets vreselijks is gebeurd. Vervolgens krijgt ze een opeenvolging van beelden die haar in kennis stellen van de verschrikkelijke waarheid. Vorige week zette ze haar autoradio aan en kreeg via de filemeldingen de melding: ‘meer dan 45 minuten vertraging op de A12 tussen Utrecht en Gouda vanwege hèt dodelijk ongeluk van mevrouw Dekker’ en eergisteren zag Sandra de reflectie van haar eigen spiegelbeeld in een tegenovergelegen raam, terwijl ze zich in het beklaagdenbankje van de rechtszaal bevindt.
'Het begin van verwerking,' had haar psycholoog gezegd. 'Het zó plotseling verliezen van je dochter Samantha is een veel te groot gegeven om in één keer te bevatten. Ons emotioneel gestel is zó opgebouwd dat we dat in stukjes moeten hakken. Het is anders té veel.'
Sandra had al jaren een psycholoog, Bianca heette ze. ‘Gewoon om lekker tegenaan te kunnen klagen’ zei ze geregeld. Bianca had speciale afspraken met haar gemaakt voor wanneer de nood hoog zou zijn. Tijdens kantooruren mocht ze bellen op de mobiele telefoon van haar psycholoog en in de avonduren had ze samen met Sandra een oproepenlijst gemaakt van mensen waarbij ze, bij toerbeurt, steun kon zoeken.
 
Want wat moest ze een hoop ‘emoties in stukjes hakken’, de afgelopen honderdéénenvijftig dagen. Ruim vijf maanden eerder hadden twee vriendelijk uitziende politieagenten rond half tien ’s ochtends bij haar aangebeld. Sandra had nietsvermoedend opengedaan en na de vraag even binnen te mogen komen, de twee agenten welkom geheten met een stevige kop koffie en twee kokosmakronen. Toen één van de twee agenten zijn pet afdeed en haar zeer ernstig aankeek, had Sandra pas in de gaten dat hun komst niets te maken had met de aanhoudende geluidsoverlast van de studenten aan de overkant. Ze zou een boodschap gaan ontvangen die zijn weerga niet kende. Hèt keerpunt in haar leven. Van een relatief zorgeloos bestaan (waarbij zij evengoed op dagelijkse basis klaagde, maar goed) naar een onbeschrijflijk zwartgrijze, mistige modus in haar hoofd die normaal denken en voelen onmogelijk maakte. Haar kleine meisje Sam, van inmiddels éénentwintig jaar, haar lieve Sammetje was levenloos aangetroffen nadat zij aan- en overreden was door een grote pick-up truck. Een splinternieuwe Dodge RAM. De vriendelijke agent zei niet veel meer dan dat het hem speet zulk slecht nieuws te moeten brengen. Sandra hoorde hem nauwelijks meer. Haar hoofd leek volautomatisch op slot te zijn gegaan. Er vormde zich een soort tunnel in haar brein die zich enkel nog focuste op het hier en nu. Ze zat op de leuning van de hoekbank in de woonkamer en was zich daar heel sterk van bewust. Ze was niet draaierig, slap of in paniek. Ze beschreef het eerder als in een hoge mate van concentratie. Al dééd ze feitelijk niets waar zij zich op moest concentreren, behalve zitten. De agenten hadden zichzelf inmiddels uitgelaten. Tenminste, daar kon ze vanuit gaan. Sandra bleef misschien wel vijftien minuten totaal roerloos zitten, waarna ze het geluid van de grasmaaier van de buurman herkende. Haar doffe concentratie bleef aanhouden. Er waren geen tranen, er was geen woede, onbegrip of ongeloof. Dat kwam later. Er was alleen het hier en nu.
De druppel die haar emmer deed overlopen, of liever gezegd, de druppel die haar emoties weer aanzwengelde kwam op het moment dat zij begon te praten. Haar stem leek anders, haar hoofd stroomde vol met gedachten en plotseling voelde ze een helse fysieke, stekende pijn aan de linkerkant van haar borstbeen. Héél eventjes maar.
Echte buien van verdriet kwamen pas dagen later.
Sandra zag zichzelf wanhopig schreeuwen tegen haar ficus puglia die in het raamkozijn van de keuken stond. Zo trok ze op een ander moment haar hele bestelbak uit de lade van haar keuken en smeet deze huilend op de keukenvloer, alleen omdat ze de blikopener niet kon vinden. Ze kon woedend schelden tegen de televisie of de radio wanneer ze vond dat hij te harde geluiden produceerde. En ’s nachts kon ze, naar het leek, uren achtereen op het toilet zitten huilen omdat ze de energie niet kon vinden terug naar haar bed te gaan. Wat zullen de buren met haar hebben meegeleefd, èn gehuild, wanneer ze, net na middernacht, De Vlieger, van André Hazes keihard aanzette. Ze brulde mee, tot na steevast hetzelfde moment waarbij ze hevig snikkend in elkaar stortte; ‘Ik kon het niet begrijpen maar toen zei m’n zoontje lief…’
 
Vandaag zou ze, eindelijk, oog in oog zou komen met de -toevallig díe dag- stomdronken bestuurder die haar dochter doodreed. Bernhard Johannes Kruiper, oftewel ‘Billy de Kruiper’, zoals zijn vrienden hem noemden. De eeuwige, meest begeerde vrijgezel van Heerjansdam, een boerendorpje onder de rook van Rotterdam. De goed uitziende vrouwenverslinder die op donderdag en vrijdag vanaf zeven uur in plaatselijke kroeg ‘t Dorpie te vinden was en daar, kennelijk, nadien straalbezopen met de auto vandaan naar huis vertrok.
Sandra had heel wat zoek- en speurwerk moeten doen, om iets over ‘Billy’ te weten te kunnen komen. Tijdens het politieonderzoek naar de dood van haar dochter, werd niets losgelaten over verdachten, getuigen, motieven en de toedracht. Tot haar grote woede en frustratie lieten zij zèlfs niets tegen Sandra –‘ik ben de moeder van Sam, verdomme’- los. Via een bekende van één van de begeleiders van Sam’s volleybalteam begreep ze na enkele dagen dat Billy vast zat vanwege poging tot moord en dat dit zeer waarschijnlijk iets met de dood van Sam te maken had. De politie had per direct alle sporen naar Billy op sociale media verwijderd of ontoegankelijk gemaakt. Zo kwam het dat Sandra tot vandaag zou moeten wachten om een reële voorstelling van de wrede zuiplap te kunnen vormen.
 
Het is inderdaad een stuk om te zien. Zijn slanke, gespierde bovenlijf, gehuld in een donkerblauw strak overhemd met een druk gebloemd opstaand boord. Hij maakt een zelfverzekerde indruk met zijn blonde halflange stekels die rommelig gekamd zijn maar waaraan je wel kunt zien dat er aandacht aan besteed is. Zijn brede kaaklijn met een driedagen-stoppelbaard, zijn opvallend heldergroene ogen. Bij binnenkomst van de rechters in de rechtszaal staat hij op met de souplesse van een sporter en even, héél kort, kijkt hij haar kant op om vervolgens snel zijn blik af te wenden en wederom geconcentreerd te lezen in de papieren die voor hem liggen.
De officier van justitie die aan de andere kant van de rechtszaal zit, veegt een pluisje van zijn toga, ging staan en begon enigszins gespannen zijn pleidooi. ‘Heb ik dat’ fluisterde ze zacht tegen haar vader die stoïcijns naast haar zat. ‘Wat een jong broekie, die officier van justitie.’ Haar vader reageerde niet en staarde onophoudelijk naar Billy, die een paar meter voor hem zat.
De officier van justitie begon: ‘Edelachtbare, hoewel het zèlden voorkomt dat wij als officier van justitie in discretie worden gebracht ben ik vanmorgen in kennis gesteld van nieuwe feiten welke een heel ander licht op deze zaak hebben laten schijnen. Waar wij in het onderzoek steeds uit zijn gegaan van doodslag blijkt dat wij met de huidige bewijzen in ons bezit de tenlastelegging mogelijk zullen moeten wijzigen. Naar het blijkt kenden meneer Kruiper en mevrouw Sem Dekker elkaar al een tijdje persoonlijk. Zij hadden een intieme relatie. Kortgeleden was mevrouw Sem Dekker erachter gekomen dat zij ongeneeslijk ziek zou zijn ten gevolge van pancreascarcinoom, ookwel alvleesklierkanker. Naar eigen zeggen heeft zij, hoorbaar op de geluidsopnames die wij in handen hebben, meneer Kruiper verzocht haar te helpen bij haar zelfdoding. Edelachtbare, mijn verzoek aan u vandaag is om deze zitting uit te stellen zodat wij gedegen onderzoek kunnen doen naar deze nieuwe feiten.
 
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Niet meer Sam-en"

© Louisa Weijenbergh
18.10.20
Feedback:
Heftig verhaal, Louisa, mij raakt het behoorlijk.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
17.10.20
Feedback:
Het is een mooi, ontroerend en spannend verhaal Louisa. Maar ik heb een paar puntjes die ik niet zo logisch vond. In het eerste stukje is het me niet geheel duidelijk, wat nu droom en wat nu werkelijkheid is. Zoals: Vorige week zette ze haar autoradio aan... Bedoel je hier dat ze dacht te horen dat mevrouw Dekker een ongeluk had gehad? En daarna snap ik de zin met de weerspiegeling helemaal niet ivm de rechtbank.
Ze heeft al jaren een psycholoog, maar het ongeluk is pas maanden geleden gebeurd. Waarom dan die psycholoog?
Help je iemand met zelfdoding door haar aan te rijden met een truck? Er staat dat de dader straalbezopen met een auto naar huis was gereden, maar het was een truck... Zomaar wat puntjes die het voor mij wat moeilijk te lezen maakten. Maar wat je schrijft over de rouwverwerking vond ik mooi en je hebt er een spannend verhaal van gemaakt. Misschien nog eens naar kijken?
 • Kwaliteit
  3.0/5
Show more
1 van de 1 lezers vond deze review nuttig
 • Louisa Weijenbergh 18.10.20
  Grappig, je slaat de spijker op zijn kop.
  Een persoonlijke casus liet mij wat emoties op papier zetten. Maar zoals je het nu stelt is het verhaal er omheen inderdaad wat vreemd

In elke boekenwinkel: