• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  981 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  437 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  519 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  267 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1144 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  400 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  33 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1025 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  981 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  117 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  10 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  89 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Kijk bij de verschillende schrijfopdrachten om mee te doen.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Nachtelijke romantiek in de tuin
Alleen de wind hoorde me toen ik het huis uit sloop en de koelte van de nacht in liep. Er was een beetje maanlicht, het tuinpad lag er wat spookachtig bij en ook de bomen en struiken wierpen vreemde schaduwen. Ik stapte weg van het huis de tuin in. Overal hoorde ik onbekend geritsel en geschuifel. Ik voelde me eigenlijk wat onbehaaglijk, wat te zot voor woorden was want ik was gewoon in mijn eigen veilige tuin. Ineens klonk boven me een akelige roep, ik keek omhoog en zag een grote uil star naar me kijken. Terwijl ik naar de uil keek, trapte ik per ongeluk op een egel, die wel heel erg stekelig reageerde: ze dropte een cadeautje in mijn voet. Lichtjes hinkend liep ik verder, maar stond plots oog in oog met een vos, zijn ogen keken kwaad in de mijne, hij dreigde met zijn tanden. De tuin beschouwde hij blijkbaar als zijn domein. Mijn hart sloeg over, hoe zat het weer: zijn vossen halve wolven en scheuren ze soms mensen in stukken? Maar gelukkig verdween de vos snel in het duister. Ondertussen was ik het mikpunt van een horde muggen, met honderden zaten ze op mijn blote armen. Dan dook uit het nachtelijke niets ineens een koppel vleermuizen naar mijn hoofd. Ze scheerden veel te dicht voorbij. Zochten ze motten in mijn haar? Ze leken wel vliegende vampieren met hun vreselijke klauwen en scherpe tanden. Ik was zo geschrokken dat ik steun moest zoeken tegen een boom, waarbij ik mijn hand midden in het web van een harige zwarte spin zette. Een pijnlijke beet was het directe gevolg, maar ze viel ook nog eens mijn nachtkleed in. Ik begon wild schuddend te dansen en trok alles uit. Al dansend raakte mijn voet een mierennest. In een mum van tijd kropen ze over mijn voeten en langs mijn benen omhoog. Ik schudde en danste nog harder. Ik liep snel terug naar het huis, maar onderweg zag ik twee lichtgevende gifgroene ogen naar me gluren. Ze behoorden duidelijk toe aan iets monsterachtigs groot, maar nu zou ik mijn leven hard verdedigen. Ik nam een afgebroken tak en ging het beest net zijn kop inslaan, toen het miauwde. Ik stond ondertussen op mijn benen te trillen, mijn naakte ik had het behoorlijk koud. Ik had genoeg gezien en vooral gevoeld en liet de tuin maar over aan de dieren van de nacht. Net voor ik binnen ging, trapte ik nog even op de staart van een grote bruine rat. Dat arme beest schrok zo dat ze een meter de lucht in sprong waarbij ze, nogal ongelukkig voor mij, op mijn naakte rug landde. Van schrik beet me ze behoorlijk hard. Ik schudde haar af, sprong het huis in en struikelde over onze grote hond, die voor de achterdeur aan het slapen was. Ik viel met mijn hoofd op de tegelvloer. De hond sliep verder.
 
Noot van de schrijver:Ik ontvang graag feedback
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Nachtelijke romantiek in de tuin"

© Maryse Van Hal
05.04.21
Feedback:
"Des Guten zu viel", zeggen de Duitsers.
 • Kwaliteit
  3.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Maryse Van Hal 05.04.21
  Dat was eigenlijk ook de bedoeling, maar leest blijkbaar zo niet... Bedankt voor je review!
05.04.21
Feedback:
Leuk verhaal, Maryse! Een complete jungle in je eigen tuin.
Een tip: Persoonlijk zou ik wat vaker op een nieuwe regel beginnen i.p.v. alles achter elkaar door te schrijven. En misschien af en toe een witregel ertussen. Maar dat is alleen mijn mening, een ander denkt daar waarschijnlijk weer heel anders over.

 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Maryse Van Hal 05.04.21
  Ik begrijp wat je bedoelt, ik heb ook getwijfeld, ik wou er de snelheid in houden, maar het is misschien te vermoeiend om te lezen zo.
05.04.21
Feedback:
Voor mij net iets teveel dieren...
 • Kwaliteit
  3.0/5
Show more
1 van de 1 lezers vond deze review nuttig
 • Maryse Van Hal 05.04.21
  Dank je wel, Els (ze zijn er wel allemaal hoor, alleen kom ik ze overdag tegen (de kruipende mieren en spinnen, ooit eens een vos, regelmatig een egel, helaas ook ratten (en muizen) en de kat van de buren doet mij regelmatig schrikken, en terwijl ik in mijn bed lig hoor ik de uilen. Ooit eens overdag, toen ik net de achterdeur uit liep, een prachtige grote witte uil gezien. Ik heb ze hier inderdaad allemaal tegelijk in het verhaal gedropt.

In elke boekenwinkel: