• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  971 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  253 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  432 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  26 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1046 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  971 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  123 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  37 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  5 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  86 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Naar het rusthuis
Zes uur in de morgen Leontine is al klaarwakker, ze ligt te piekeren, vandaag vertrekt ze naar Home Azalea een splinternieuw huis voor ouderen. Langzaam trekt ze de dekens weg en komt uit bed.
Ze is reeds 5 jaar weduwe, en net 84 jaar geworden, ze kan het alleen zijn niet meer aan. Straks komt haar dochter Emma om haar naar het Home te brengen. Leontine zucht en zet voor de laatste keer koffie in haar eigen huisje, een boterham kan ze niet door haar keel krijgen weemoed overvalt haar, was Cyril hier nog maar, dan zou alles anders zijn.
Op hetzelfde tijdstip staan Irma en Willy ook vertrekkensklaar om naar Home Azalea te rijden, zij kijken er al echt naar uit, zij hebben immers al heel veel positieve commentaren horen vertellen over het zorgtehuis. Ze kijken nog even achterom naar hun huisje, om dan weg te rijden een nieuwe toekomst tegemoet.
Tien uur, er wordt gebeld, langzaam slentert Leontine naar de voordeur en begroet ze haar dochter Emma. Deze heeft al vlug in de gaten in welke stemming haar moeder verkeerd. Ze zal hier eens korte metten mee maken denkt zij.” Wel mama ben jij nu niet blij, dat vanaf nu alles voor jou geregeld zal worden? Maak je maar geen zorgen het zal allemaal goed meevallen. Kom, kijk eens heel goed rond of je al je spulletjes mee hebt”. Eindelijk valt de deur achter Leontine in het slot. Ze kan niet verhinderen dat er toch nog een traantje vloeit.
Ze hebben nog een lange weg te rijden, Home Azalea ligt midden in de bossen, Zonnebergen heet het dorpje of zoiets. Emma heeft toch wel een beetje medelijden met haar moeder, zij voelt ook net hetzelfde, want nu is ze haar ouderlijk huis voorgoed kwijt, het huis waar ze zovele jaren gelukkig was, samen met haar twee andere zussen. Ze wou oorspronkelijk haar mama bij zich halen, maar haar partner Jan had heel wat bezwaren, zij werken nog beiden voltijds, en haar mama zou daar dan tenslotte ook heel veel alleen zijn. Dus een verblijf naar het Home was de beste keuze volgens hem.
Eindelijk, na een rit van twee uur zien ze in de verte een heel groot modern gebouw verschijnen. Het bestaat uitsluitend uit een blauwe steen, het lijkt op een hotel zoals je het in de boekjes ziet. Maar dan nog veel mooier.
“Nou, moeder hier zou ik het ook best een tijdje uithouden” zegt Emma. Leontine is nu ook wel reuze benieuwd hoe het vanbinnen eruit zal zien. Beiden stappen de wagen uit en doorkruisen een gigantische bloementuin, met als kers op de taart een hele mooie waterval, dat geluid klinkt als muziek in hun oren.
Overal staan witte ligzetels geplaatst, geen banken maar echte strandzetels, bedekt met streelzachte gestreepte kussens.
Leontine heeft ogen te kort, om al het nieuwe in zich op te nemen Ze denkt, misschien valt het hier toch nog mee.
Bij de ingang gekomen, zien ze nog net een ouder koppel binnengaan. Aan de receptie horen ze hun namen, Irma en Willy, zo te zien zijn ze een heel enthousiast
koppel. Ze draaien zich dan ook onmiddellijk om en begroeten Leontine alsof zij elkaar al jaren kennen. Ze worden allemaal begeleid door een heel sympathiek jong meisje. Hun kamers liggen toevallig vlak naast elkaar, een prachtig uitzicht streelt hun ogen. Na een laatste hartstochtelijke knuffel neemt Emma met een gerust hart afscheid van haar moeder.
De nieuwe bewoners krijgen nog vlug een kopje koffie met een lekkere zelfgebakken appeltaart, dat is een uitstekend begin, denkt Leontine.
“Nu is het tijd om jullie even wegwijs te maken in ons tehuis” zegt Ann het jonge meisje. Ondertussen zijn er nog een viertal nieuwe bewoners bijgekomen, ze hebben allemaal gemengde gevoelens. Leontine valt van de ene verbazing in de andere, overal ziet ze stralende gezichten om haar heen. Uiteindelijk komt ze in haar eigen kamer terecht, van kamertje is nauwelijks sprake, deze bestaat uit een gezellige zithoek, een grote TV, staat te pronken in het midden van de kamer een FLAT of hoe noemen ze dat ook weer denkt Leontine De volgend deur heeft toegang tot een klein maar knus keukentje, met alles erop en eraan. Verder ontdekt Leontine haar eigen badkamertje, een bubbelbad staat te wachten op haar nieuwe bewoonster. Alles is gemaakt uit een mooie, marmeren steen. Voorzichtig gaat zij even met haar vingers over de glinsterende spiegel, alles is hier even clean.
Volledig onder de indruk belandt Leontine in haar slaapkamer, deze lijkt wel uit een sprookje te zijn ontsnapt. Een lichtblauwe kleur overheerst, ze wordt er helemaal rustig van. Naast de slaapkamerdeur ontdekt ze een rode knop, waarschijnlijk voor noodgevallen denkt Leontine, toch kan ze de verleiding niet weerstaan om deze uit te proberen. Tot haar grote verbazing komt er opeens een hele lieve robot de kamer binnen, hij kent ook reeds haar naam,” wat kan ik voor je doen vraagt hij “. Leontine denkt nu echt in een sprookjeswereld terecht gekomen te zijn. Ze weet niet wat haar overkomt. Maar alle negatieve gedachten zijn voorgoed uit haar hoofd. Moe van alle emoties gaat Leontine zo haar eerste nacht slapen.
De volgende dag, stipt om 8 uur wordt Leontine gewekt door een bel met een vrolijk melodietje. Ze gaat op het geluid af en komt Irma en Willy tegen, zij zijn net zoals Leontine helemaal ondersteboven van alle nieuwe indrukken.
Gezamenlijk nemen ze plaats naast de andere bewoners, die hen allemaal welkom heten. Het ontbijt bestaat uit een buffet van allerlei lekkere dingen, fruit, cornflakes, koffiekoeken een eitje, niets ontbreekt er. Leontine maakt kennis met Mieke en Marie na het ontbijt nemen zij haar mee naar het zwembad.
Leontine komt ogen tekort, zij ontdekt daar een sauna, een massagetafel en verderop staat er een kleine, knusse bar. Daar staan al een paar bewoners te nippen aan hun drankje.
Leontine denkt nu niet meer aan haar huisje, ze is volledig overdonderd van al het nieuwe, al het mooie, het is helemaal anders dan ze het zich voorgesteld had.
Ook Willy en Irma beleven alles intens, zij hadden niets anders verwacht, zij waren reeds goed ingelicht.
De volgende dag belt Leontine naar haar dochter, ze ratelt aan één stuk door, Emma kan haast niet aan het woord komen.
Met een gerust hart legt zij de telefoon neer.
 
 
Feedback voor schrijfactiviteiten

Waardering(-en) voor: "Naar het rusthuis"

© Stientje Van de walle
07.03.21
Feedback:
Mooi verhaal. Je laatste zin kwam voor mij wel wat uit de lucht vallen. Boodschap van je verhaal is dat als mensen goed geïnformeerd zijn op een grote verandering in hun leven ze met minder schrik deze verandering tegemoet kunnen gaan?
 • Waardering
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Stientje Van de walle 08.03.21
  Dag Maryse bedankt voor het lezen van mijn verhaal. De laatste zinnen waren niet gekopieerd. Nu wel.Groetjes Christine

In elke boekenwinkel: