Voor schrijvers, door schrijvers

Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 

367 Hits

Publicatie op:
Eerste liefde
De eerste maal dat een zekere dame, mijn naam resoneerde  als een mantra van verlangen.
Zij ontkleedde mij, ook voor de eerste maal en de schrik  sloeg mij om het hart, immers ik voelde mij nog een kind en dientengevolge gebeurde er weinig tot niets. Alsof de besnijdenis zich opnieuw voltrok, acht dagen oud was ik  en  de schaamte was dermate groot, toen ik haar het equivalent toonde van het mannelijk lid.  Ook de daad boezemde mij angst in en wellicht zou ik verdwijnen in het gapende gat van de leegte, het heilige niets en zou mijn persoonlijkheid desintegreren. Mijn beste vriend begreep mij  niet  en mijn maagdelijk gekonkel was voor hem verleden tijd, ook mijn vader  bekeek zijn oudste zoon als een  slap aftreksel. Niet alleen als man, maar ook als oudste zoon faalde ik jammerlijk en mijn vader  besloot mij  op rituele wijze te laten ontmaagden. Wellicht dat een dame van lichte zeden mij over de spreekwoordelijke drempel zou helpen, echter vriendelijk bedankte ik pa voor de eer. Alvorens ik hem bezwoer dat mijn voorliefde voor vrouwen niet in het geding was.  De daad als zodanig boezemde mij angst in, ja zeker! Mijn Jamaicaanse stiefbroers noemden mij “chicken” en telkens weer lachten zij mij uit en  gingen prat op hun “machismo”.  Mijn eerste liefde echter rakelde diepe gevoelens van existentiele wanhoop in mij op en probeer dat maar is uit te leggen  aan  het Jamaicaanse  broederschap!

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Eerste liefde"