Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 

412 Hits

Publicatie op:
Mijn oma en haar heks
Toen mijn bomma, zo noemden wij onze grootouders, de laatste winters in haar leven doorliep kwam het wel eens een paar keer voor dat ze viel. 
Zo was het ook die eerste keer of was het de tweede keer, ik wil er vanaf zijn eigenlijk. Soit, ze lag in het ziekenhuis dus. Ik denk zelfs dat het Gasthuisberg was in Leuven. Ik woonde toen in Leuven, in mijn rijhuisje, gelegen in de knusse Adolphe Bastinstraat. De straat onder de boog en met achteraan de dubbele trap, wie de straat kent weet nu wat ik bedoel. Maar ja, ze was gevallen en hard. Ze ging, als ik het me goed herinner, de vogeltjes eten of drinken geven. Die kooi hing aan de overkant van 'het erf' aan de muur, een afgrijselijk 'kot' dat er al hing sinds ik klein was. En ja, ze kreeg het in haar hoofd dat ze dat ging doen ondanks alle waarschuwingen van de tantes, de nonkels. Haar kinderen eigenlijk maar voor mij zoals hiervoor vernoemd. 
Ze was niet altijd zo stabiel op de benen, haar man was ondertussen al overleden. Maar de vogels zouden eten krijgen! Dat zat in haar hoofd en niemand zou dat weten dat ze een beetje ongehoorzaam ging zijn die dag. Helaas draaide dat anders uit voor mijn bomma. Ze viel zo lelijk, haar bril was in 'stukken vanéén', een gigantisch blauw oog en een raar gezwollen gezicht keken me aan. Pinnen in haar arm want die was gebroken. 

Om haar wat af te leiden en de tijd te doden vertelde ze me verhalen van vroeger. Hoe ze haar man leerde kennen maar ook weer van de heks. Mijn favorietje. De heks van Kortrijk-Dutsel. Deze heks had de bijzondere kracht om de boter te laten verdwijnen wanneer deze werd gekarnd (ik vraag me af of dit juist is ). Het verhaal ging over de boer die zijn boerin aan het werk had gezet om de melk te kloppen tot boter. Omdat eerder de boer een belediging had gericht naar de zogenaamde heks had het onheil zich boven zijn boerderij uitgespreid. De heks was van plan om wraak te nemen. 

De boerin die vrolijk in de schuur tussen de koeien de melk aan het kloppen was, had geen idee welk kwaad er zich boven het hoofd hing. Zoals elke morgen voerde zij haar taken uit, die van haar als vlijtige boerin werden verwacht. Van zodra de melk boter werd voelde zij dit aan de weerstand  van de houten klopper. Deze keer bleef dit gevoel volgens de boerin toch langer uit. Ze keek meer dan normaal om te weten of het al zover was maar de boter kwam maar niet. Het was een rare gebeurtenis en hoe hard ze ook klopte, er kwam geen boter die dag. 

Hoe dan ook, die avond vertelde ze haar man over dit vreemd voorval. De boer fronste en dacht er het zijne van. Zou het slechte melk geweest zijn, wie weet het? Maar het zal wel een éénmalig toeval zijn geweest. Dat was het echter niet want de volgende dag bleef de boter ook uit. Wat erg vreemd was want wat kon er nu mis zijn met de melk? De buurvrouw echter had ineens een opvallend grote portie te koop op de markt. Een dubbele portie zelfs van wat zij normaal op de markt te koop kon aanbieden. Had ze meer koeien gekocht? 

Het begon de boer te dagen: die vrouw was een heks! Ze had hem beduveld en overtuigd van zijn gelijk sprak hij met zijn vrouw die avond. Ze bedachten een plan om de heks te ontmaskeren. Ze zouden slim en sluw te werk moeten gaan. 

De volgende morgen begon de boerin zoals elke andere dag weer aan haar taken. Ze klopte de melk maar slechts één handeling verschilde van alle andere dagen ervoor. Bij deze karn melk werden 'zemelen' toegevoegd. 

En zo gebeurde het dat de volgende week hun buurvrouw er erg beteuterd bijzat op de markt. Ze had geen dubbele opbrengst meer van haar boter. Waarop de boer even zijn licht ging opsteken bij haar. Ze zuchtte en zij dat de helft van haar boter onverklaarbaar vol met 'zemelen' zat deze week.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Mijn oma en haar heks"

© Marijke Janssens