• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  255 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  520 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  275 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  408 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  24 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1037 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  120 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  37 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Mijn grote zus
 Let op 18+ inhoud
 
 
Het kostte enige moeite om de klok te krijgen op de plaats waar hij hem wilde hebben maar uiteindelijk was het dan toch gelukt. Tevreden keek Willem van Arnshoeve naar de grote staande klok met het imposante uurwerk en de schitterende ornamenten, en niet te vergeten de deuntjes die de klok afspeelde voordat het uurwerk elk heel uur aangaf hoe laat het was. Willem was een groot liefhebber van klokken en dit was er één waar hij zijn zinnen op had gezet. Hij was dan ook een trots en tevreden man dat het eindelijk zover was.
Anne, zijn achttienjarige dochter kwam naast hem staan en keek zonder enige interesse naar de klok.'Is dit hem nu?'
'Ja zeker,'antwoordde hij met een zweem van trots in zijn stem.'En moet je zo meteen luisteren wat er gebeurt als het bijna 13.00 is.'
Nu was haar interesse wel iets gewekt.'Wat gebeurt er dan?'
Willem keek haar schalks aan. 'Ik weet niet of je er oud genoeg voor bent.'
'Ik ben achttien, pap,'zei Anne boos.'Je hoeft voor mij geen geheimen meer te hebben.'
'Luister dan,'zei Willem op gewichtige toon.'Wat de klok zo meteen afspeelt.'
In gespannen verwachting stonden de twee te wachtten tot het ging gebeuren. Opeens hoorde Willem een zachte tik in het inwendige van de klok en op dat moment begon er een melodie af te spelen. Anne luisterde ernaar en een glimlach speelde om haar lippen. Toen ze de melodie herkende verscheen er een schaamrode blos op haar wangen. Willem zag het en zijn eerdere enthousiasme sloeg om in verwarring.'Ken je deze melodie, Anne.'
Zijn dochter keek hem brutaal aan.'Natuurlijk ken ik dat,papa. Dit is de melodie van een vies liedje.'

Ze draaide zich om, tilde haar rokken omhoog en rende giechelend de trappen op.
Met een wellustige trek op haar gezicht draaide ze het slot op haar kamerdeur en wierp zich op bed.
Na een paar minuten sprong ze er weer vanaf en opende het grote raam wat uitkeek op de Herengracht, Het gerammel van de paardentram drong tot in haar kamer door en het geroep van de marktkooplui mengde zich met het geroezemoes van de mensen op de straat. Vanuit haar kamer zag ze de toren van de kerk en ze dacht aan wat de dominee had verteld afgelopen zondag. Hij had vrouwen onverzadigbare wezens genoemd. Daar had hij zeker gelijk in, vond ze. Ze dacht met plezier terug aan de avontuurtjes met de stalknechten. Op dat moment hoorde ze iemand zingen op het pleintje. Ze boog zich verder uit het raam en herkende het liedje. Het ging over een metselaar die werd gevraagd om de scheurtjes te vullen.
Het luisteren naar de melodie had haar op gedachten gebracht. Snel trok ze haar jurken uit totdat ze alleen nog maar gekleed was in een hemd en een slipje. Langzaam trok ze het stukje katoen uit en bestudeerde haar met blonde krulletjes behaarde kutje. Met snelle vingers opende ze haar roze flamoes. Haar vingers gleden erin en vonden haar kittelaar. Even beroerde ze het genotsknopje en een overweldigend gevoel van genot schoot door haar jonge lichaam heen. Ze was nu al drijfnat en haar vingers sopten. Ze ging ze steeds sneller bewegen tot ze zich er helemaal aan overgaf . Spoedig verdween bijna haar hele hand erin. Haar heupen schokten op het bed en steeds sneller voerde ze zichzelf naar een climax.
'Oh...oh...wat is dit lekker,'schreeuwde ze.'ik kom...ik kom klaar.'
Haar vingers waren drijfnat en haar billen kwamen omhoog van het bed toen ze een geweldig orgasme kreeg. Het duurde een paar minuten voordat ze zich uitgeput op bed liet terugvallen en genietend haar ogen sloot. Nu was het tijd voor de volgende stap. Iets wat ze al heel lang van plan was. Al maanden lang keek ze jaloers naar haar iets oudere zus en in Anne haar hoofd was een vermetel en bedorven plan geboren. Onder al haar rokken kon je het niet zien maar Anne wist dat
Marian een fantastisch figuur had, een mooie kont en een stel parmantige borsten. Als Anne van haar zus een hoertje wilde maken moest ze het slim aanpakken. Mannen waren bereid flink wat geld te betalen om met een vrouw als Marian naar bed te gaan. Het enige probleem was dat Marian totaal geen ervaring had met seks en daar moest iets aan gedaan worden. Anne glimlachte gemeen en begon met de uitvoering van haar plan. Ze kleedde zich snel aan, pakte een tas en stopte daar wat spullen in...
 
Voorzichtig zette Anne haar tas met hulpmiddelen op de grond en bestudeerde het slot van Marian' s kamer. Ze floot opgewekt toen ze met behulp van een schroevendraaier het palletje omhoog wipte waardoor het slot opensprong.
Snel opende ze deur , glipte naar binnen en sloot de deur achter zich. Zonder een geluid te maken schoof ze de knip aan de binnenkant op de deur. Het was niet nodig haar zus eerder wakker te maken dan nodig was. Het duurde even voordat haar ogen aan het duister gewend waren. Als een prinses lag Marian op het bed, slechts gekleed in een nachthemd. Ze snurkte zachtjes en bewoog zich onrustig in haar slaap. Anne had een beetje licht nodig. Ze trok een stukje gordijn iets open waardoor een scheut daglicht over het bed viel. Snel bond ze de polsen van Marian met stukken afgesneden laken vast aan de spijlen van haar bed. Ze was in een diepe slaap want ze merkte niets van wat haar zus aan het doen was. Licht hijgend inspecteerde Anne tevreden haar werk. Nu moest het er maar van komen. Na een beetje rommelen in haar tas vond ze een schaar en snel knipte ze het nachthemd van Marian van boven naar beneden open. Ze wist dat Marian nachthemden genoeg had dus één kon ze er wel missen. Marian voelde het koude ijzer van de schaar op haar blote huid en lodderig opende ze één oog.
'Anne, ben jij dat?'
Het ongeloof klonk door in haar stem.'Wat..wat doe jij hier in mijn slaapkamer.'
Anne knipte het laatste stukje door en keek gefascineerd naar de borsten van haar zus.
Het ongeloof in de stem van Marian maakte plaats voor een mengeling van angst en boosheid.
'Wat ben je in vredesnaam van plan.'
'Daar kom je snel genoeg achter, zus. Houd het er maar op dat ik dit al een hele tijd van plan was.'
Snel trok Anne haar benen iets uit elkaar en sprong op het bed.'Ik ga beginnen met je tieten.'
Op dat ogenblik merkte Marian dat haar polsen waren vastgebonden aan het bed en gelijk begon ze te jammeren als een klein kind. 'Ga van me af anders ga ik schreeuwen.'
'Dat doe je niet, lieve zus. Want dan stop ik een prop in je mond. Ontspan nu maar een beetje want je kan er toch niets tegen doen.'
Marian voelde de koele vingers van haar zus op haar tepels. Ze waren donkerbruin en ontzettend groot.'Wat zijn ze groot,'zei Anne bewonderend. Ze begon ze tussen haar vaardige vingers te masseren en tot haar voldoening reageerde ze nog op ook. 'Moet je mijn borsten zien , zus.'
Snel glipte ze uit haar bovenkleding en ging zo liggen dat hun borsten elkaar raakten.'Geniet er van.'
Zonder dat ze het wilde ontsnapte er een kreun van genot aan de lippen van Marian. Anne nam een tepel tussen haar lippen en smakkend begon ze die te bewerken. Onder haar begon het grote lichaam van Marian te reageren op de liefkozingen van Anne. Ze trok zich terug en begon de borsten van Marian te masseren met haar eigen borsten.'Vind je dit lekker, zusje van me. Dan zal je wat er nu komt wel helemaal geweldig vinden.'
Ze liet ze een hand omlaag glijden naar de onderbroek van Marian en tot haar tevredenheid was die al een beetje nat.
'Je raakt een beetje opgewonden, he. Ik zal je niet langer laten wachten.'
Snel trok Anne haar laatste kleren uit en was nu ook naakt. Marian wist niet waar ze moest kijken.
'Daar gaan we.' Snel ontdeed ze Marian van haar onderbroek en bewonderde de stugge bruine beharing van het kutje van haar zus. Langzaam ging ze aan het werk.
De vingers van Anne gleden naar binnen in de vagina van Marian en begonnen daar een eigen leven te leiden. Toen ze de clitoris van Marian beroerden begon het lichaam van Marian te zwoegen en te pompen. Van trillen en beven ging Marian naar kronkelen om die vingers kwijt te raken die steeds verder en diepen in haar gleden. De ogen van Marian puilden uit en kreten van genot vonden hun weg naar buiten.'Oh,,Anne..ga door..oh..wat is dit lekker.'
Ze schreeuwde onsamenhangende kreten en schudde op het bed heen en weer. Haar kut was nu drijfnat en Anne vond dat ze klaar was voor de volgende stap.
Ze bracht haar gezicht vlak voor de bruin behaarde spleet van Marian en stootte toen haar tong tussen de roze lippen. Ze stootte haar tong nog verder en likte haar clitoris. Marian steigerde op het bed en wist niet meer hoe ze het had. Ze was nu al zo ver heen dat ze geen verweer meer had voor wat Anne van plan was. Ze liet alles over zich heen komen. Haar lichaam schudde op bed en gaf zich over aan een orgasme zoals ze nog nooit had gehad. Anne' s gezicht glom van het kut sap van Marian. Ze gleed van het bed af en rommelde in haar tas. Triomfantelijk liet ze Marian zien wat ze had gevonden. 'Zal ik je eens lekker vol stoppen, schat.'
Ze zwaaide voor de ogen van Marian met een kunstpenis van twintig centimeter lang en acht centimeter breed. Ze zag de angst in de ogen van haar zus maar voordat ze zich kon verzetten liet ze de pik in de gapende kut van haar zus verdwijnen. 'Aaahhh...!!'
Ze rukte aan de spijlen van het bed.'Stop hem dieper, Anne..Ik vind het zo lekker.'
Enthousiast begon Anne haar te neuken met de kunstpenis totdat Marian alleen nog maar kon kreunen en kermen en het ene orgasme na het ander kon krijgen.
Na ruim twee uur kroop Anne van het bed af en liet Marian uitgeput achter. Snel trok ze haar kleren aan en rende naar beneden richting de keuken.
Gelukkig hadden waren de koks en keukenhulpen klaar met het bereiden van het avondeten en genoten van een welverdiende pauze.
'Ik heb een verrassing voor jullie allemaal,'riep Anne.'Kom maar mee.'
Nieuwsgierig liepen ze achter Anne aan naar boven toe. Toen ze Marian zagen liggen begrepen ze al snel wat de bedoeling was en het moet gezegd dat de mannen zich niet onbetuigd lieten.
Anne deed snel de deur achter ze dicht voordat ze zelfs buiten hoorden wat zich allemaal afspeelde tussen de muren.
 
Toen het keukenpersoneel moe maar voldaan terug was gegaan haastte Anne zich naar de bedienden vertrekken. Opgetogen gingen die aan het werk onder het toeziend oog van Anne. En net toen Marian hoopte dat het klaar was ging Anne nog naar de dienstmeisjes en liet ze Marian allemaal hun kutjes uitlikken.
Het bed van Marian was besmeurd met sperma en vrouwelijke sappen. Marian had het sperma zelfs in haar haren en op haar gezicht. Sporen ervan kleefden aan haar buik en borsten en het liep uit haar kut die alles gulzig in zich had opgenomen. 'Jij bent nu een geile hoer, een teef..een kut madam.'
Marian was uitgeput en knikte alleen maar. Het sperma kleefde in haar mondhoeken en ze wist niet meer hoeveel pikken ze in haar mond en kut had gehad.
'Ik ben een geile hoer...een kut madam.'
'Prima,'prees Anne haar.'Ga nu maar uitrusten want morgen mag je echt aan de slag.'
Ze knipoogde naar haar zus.'En gaan we samen geld verdienen, veel geld.'
Moe maar voldaan liet Anne haar zus achter en ging naar boven naar haar eigen slaapkamer.
En net op het moment dat ze de klok passeerde klonk er in het inwendige van de klok een tikje en begon de klok een melodietje te spelen. Met een blos op haar wangen rende Anne naar boven.
 
EINDE
 
 
 
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Mijn grote zus"

© Jane Doo
05.01.21
Feedback:
Tja. Less is more. Vind ik dan. De interpunctie kan beter. Het lijkt gehaast en afgeraffeld, jammer genoeg, al is het dan een tamelijk lang verhaal.
Een groot raam wat uitkeek.. dat uitkeek.


 • Kwaliteit
  3.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
05.01.21
Feedback:
Hedwig Meesters maakt bezwaar tegen het ouderwetse taalgebruik. Ik erger mij nu juist aan het eigentijdse idioom. Woorden zoals ‘schalks’ en ‘lodderig’ acht ik alleszins acceptabel, maar de in dit verhaal gebezigde termen, die op geslachtsverkeer betrekking hebben, zijn mij juist veel te modern. Mannen ‘neukten’ honderd jaar geleden niet, maar ‘namen’ of ‘overweldigden’. En in de tijd van de paardentram (voor 1920) droegen vrouwen geen slip. Dat soort ondergoed kwam pas na 1930 in zwang.
In dit Pornoparadijs aan de gracht lijkt alle logica geheel zoek: Een verdorven, achttienjarige bakvis, die- gek genoeg- bloost bij het horen van een schunnig liedje, meent grof geld te kunnen verdienen aan prostitutie. Kom nou toch! Na een paar avontuurtjes in de stal zeker. Waar verwacht zij die kapitaalkrachtige klandizie aan te treffen? Niet in de eigen keuken: Ze heeft het viriele personeel immers ’s middags al naar boven gejaagd voor een gratis nummertje. De koks (sic!) mogen zich daar vergrijpen aan haar ‘iets’ oudere, hulpeloze zus. Beklaagt de heer des huizes zich intussen dan helemaal niet over alle herrie op de trap? Is hij werkelijk alleen maar geïnteresseerd in zijn nieuwe klokkenspel? En kan het hem geen donder schelen, dat het avondmaal in de soep loopt? Raar hoor. En iedereen is aan het slot ‘moe, maar voldaan’. Dat vind ik nog het minst bevredigend aan deze hele geschiedenis. Seks mag van mij- maar niet tot elke prijs.
 • Kwaliteit
  1.0/5
Show more
3 van de 3 lezers vond deze review nuttig
04.01.21
Feedback:
Platvloers taalgebruik, hier en daar ouderwets en onorigineel. En (sorry) omdat het zo knullig is beschreven stoot het me meer af dan dat ik er opgewonden van zou raken. Maar misschien schrijf je voor mannen en werkt het bij hen wel. Tot slot deugt er van je interpunctie ook niet veel.
 • Kwaliteit
  1.0/5
Show more
1 van de 1 lezers vond deze review nuttig
01.01.21
Feedback:
Niet echt een verhaal voor mij, maar dat is persoonlijk. De gebeurtenissen volgen elkaar wel heel snel op waardoor ze voor mij niet geloofwaardig zijn. Een ontwikkeling had ik beter gevonden. Wel moedig om te schrijven.
 • Kwaliteit
  3.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: