• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  973 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  253 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  411 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  25 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1044 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  973 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  122 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Melk

Ze lag uitgestrekt op haar mat, en keek door het deurgat naar de palmbomen en naar de grote trossen kokosnoten, die er zwaar en kurkdroog bij hingen. Niets bewoog, alsof het leven zelf door de verschroeiende tropenzon was stilgelegd. De savanne was ingeslapen. In haar hut had ze de koelte gezocht, haar mat op de aarden vloer uitgespreid, en er zich voor een dutje op neergelegd. Ze had haar kind gevoed en het dan naast haar, eveneens op een mat, tegen de lemen muur aan te slapen gelegd.

Ze keek naar buiten. Het leven zelf was niét ingeslapen. Vlakbij schoof het silhouet van een gekromde rug langs de hellende stam van een palmboom omhoog. Terwijl hij met beide handen om de stam greep, duwde een jonge knaap zich met zijn blote voeten naar boven. Even later klonk het doffe geluid, waarmee kort na elkaar enkele kokosnoten in de zanderige bodem ploften. In gedachte proefde ze de smaak van zacht kokosvlees en vers kokossap in de mond.

Half wakker, half ingedut lag ze naar buiten te kijken, tot ze plots bij de opening van haar hut een zwarte beweging zag over de grond. Het bloed stolde in haar keel, als had een wurgende hand haar in de greep. Verlamd van de schrik keek ze toe. Eén enkel ogenblik was ze van de kaart, volstrekt hulpeloos. Instinctief balde ze haar vuisten, elke cel onder haar hersenpan vloog op scherp. Ze dwong zichzelf, niet één millimeter te verroeren. De dood loerde, ze keek hem recht in de ogen, twee kleine ogen, kleiner dan twee erwten. Niet één geluid was te horen terwijl het lange, blinkende lijf zich traag en kronkelend over de aangestampte aarde naar binnen sleepte. Het angstzweet brak haar uit, ze kende die soort maar al te goed, de gevaarlijkste van de savanne. Geen medicijn was tegen het gif ervan gewassen. Eén beet, en nog maar een paar minuten. Geen ogenblik liet haar blik het dier los, dat langzaam dichter schoof. Zelfs een trage, beschuttende spreiding van haar arm naar de baby die langs de andere kant lag, kon niet meer. De geringste beweging ware fataal. Toen ze het dier tegen haar arm voelde, sloot ze verstijfd van angst de ogen. Ze voelde hoe de slang langzaam omhoog gleed. En niemand, niemand die wist wat daar gebeurde. Niemand, niemand die haar ter hulp kwam. Doodsangst kneep haar de keel toe. Traag, eindeloos traag bewoog zich het dier over haar naakte borst. Ze hield de adem in. De kop richtte zich op, naar haar tepel, waaruit de overvloed drupte. Ze durfde haar ogen niet openen, voelde de smalle tong met snelle bewegingen over haar borst likken. Elke vezel van haar lichaam stond gespannen. Ze neep in haar vuisten, durfde niet denken, kón niet denken. Het dier lag nu bijna helemaal op haar, en likte verder de moedermelk op, tot de borst droog gelikt was. Eén eindeloos lang moment gebeurde er dan niets meer. Dan gleed de kop opzij, kwam er beweging in het lijf, en schoof het dier langzaam terug naar de vloer. Nog durfde ze niet verroeren. Ze opende voorzichtig de ogen, zag hoe de slang naast haar in een bocht lag en zich dan langzaam, langzaam, tergend langzaam naar de opening sleepte. Eerst toen het zwart uit het zicht was verdwenen, tastte ze naar haar kind, en ontlaadde zich de beklemming. Ze weende, schokkend, als keek ze immer nog de dood in de ogen.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Melk"

© Lieven Vandekerckhove
14.10.20
Feedback:
Mammamia, de rillingen lopen mij over de rug.
Wat een spannend verhaal.
Het zal je toch gebeuren, wat heldhaftig dat ze zo stil bleef liggen.
Mooi geschreven , Lieven.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
12.10.20
Feedback:
Prachtig verhaal en spannend ook nog! Ik ben onder de indruk.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
12.10.20
Feedback:
Mooi verhaal, Lieven. Goed geschreven ook.Ik heb een dergelijk verhaal weleens gelezen over een Mambo. Deze dronk melk uit een koe. Ik meen te herinneren dat het een kort verhaal was, uit het boek Over en sluiten, van Roald Dahl, wellicht een aanrader.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Lieven Vandekerckhove 12.10.20
  Dank voor je commentaar, Nicole. Zoals ik hier al eerder vermeldde, is de geschiedenis die ik hier vertel, waar gebeurd (in Liberia, waar ik een paar jaren gewerkt heb).
11.10.20
Feedback:
Mooi verhaal, Lieven. Goed de spanning opgebouwd.

Ze neep in haar vuisten- kneep
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Lieven Vandekerckhove 12.10.20
  Dank je, Ewald, ook voor je taaladvies. Ik heb enkele bronnen geraadpleegd, en mij lijkt het dat in deze context de woorden nijpen en knijpen verwisselbaar zijn.
  • lieven vandekerckhove 12.10.20
   @Ewald :)
  • Ewald Hagedorn 12.10.20
   Je hebt inderdaad gelijk, Lieven. Voor mij is dit volkomen nieuw, in deze betekenis had ik dit nooit eerder gehoord. Ik had beter eerst Van Dale moeten raadplegen.
11.10.20
Feedback:
Wouwwww, wat een spannend verhaal!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • lieven vandekerckhove 11.10.20
  Dank je, Annemarie. Maar de spanning heeft vooral de jonge moeder moeten ervaren he.

In elke boekenwinkel: