• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  257 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  436 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  274 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1147 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  407 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  33 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1032 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

M'n eerste liefje (IX)

De klokradie maakte me abrupt wakker. Gedurende de voorbije jaren had ik me de gewoonte eigen gemaakt om 's morgens vroeg, haast machinaal uit m'n bed te stappen, wetende dat ik me anders zou overslapen. Met m'n ogen nog dichtgeplakt van de slaap, begon ik dan op de tast aan het ochtendlijk aankleedritueel, orchestraal begeleid door de radio. 
Zoals elke ochtend deed ik eerst m'n pyama uit, suffend op de rand van m'n bed. 

Deze keer klopte er iets niet: de knoopjes waren verdwenen. Had m'n mama me een nieuwe pyama gekocht? Na wat onhandig gepruts, kreeg ik hem uiteindelijk over m'n hoofd getrokken. Barstend van de hoofdpijn bekeek ik het zijige malotig dingetje met allengs groeiende verbazing. Het was van m'n kinderjaren geleden dat ik nog in een hansopje had geslapen. Tastend naar m'n bril op het verdwenen nachttafelje verschoot ik me een bult toen een zachte meisjesstem in m'n oren kriebelde: 
"Zocht je dit misschien?" 

Ik zette het ding vlug op m'n neus en herinnerde me plotsklaps alles. 
Kreun... Vlug verstopte ik achter haar japonnetje datgene wat er te verstoppen viel, en draaide me schrijlings om: daar lag ze, Saartje, poedelnaakt, half onder de lakens, lui haar hoofd steunend op haar rechterhand. Ze keek me guitig aan.
Als het ware terloops vroeg ze me: "Kan ik misschien m'n japonnetje terug?”, en plaatste me daarmee in een onmogelijk dilemma. 
"Waar zijn m'n kleren dan?", bracht ik het er zwakjes uit. 
"In de was natuurlijk, of herinner je je dát zelfs niet meer?"
Gloeiend beschaamd keek ik stuurs de andere richting uit en bleef roerloos zitten. Pat! 

Ze vleide zich zachtjes tegen m'n rug aan en likte met het puntje van haar tong me kittelend in m'n nek.
"Je kan natuurlijk altijd nog een jurk van me aantrekken... ", haar tong verhuisde naar m'n oorlelletjes, "of m'n negligétje", haar lippen zogen zoentjes in m'n hals, "maar zo te zien zullen m'n slipjes wat aan de krappe kant zijn, als dát daar zo doorgaat... ", waarbij haar strelende hand zich soepel en stilletjes een weg zocht langs m'n middel en onder het japonnetje verdween... 
Deze heerlijk precaire combinatie tussen m'n benen maakte me danig van de wijs. Verlegen als een kleuter en helemaal overstuur draaide ik me confuus om. Ik bekeek haar met een vuurrode kop en raakte met de toppen van m'n vingers haar schouders aan. M'n hart bonsde haast uit m'n lijf. Pijnlijk traag tastten m'n handen haar warme zachte huid verder af. Haar tong zocht m'n lippen en gleed zoet en warm m'n mond binnen... 

- En toen gebeurde het - 
Het was de meest navrante, penibele situatie die ik tot dan toe ooit had moeten meemaken. Ik keek haar ontsteld aan. 

Zij streelde glimlachend m'n haren en blikte me openhartig in de ogen. 
“Het geeft niet hoor. Dat japonnetje gooi ik wel in de was en straks doen we het samen nog eens lekker over," ze bukte zich over de rand van het bed, "maar dan mag jij dit aan jóu kant van het bed klaarleggen, ok?”
Ik bekeek onthutst het lapje dat ze me voorhield.
"Heu... Hoe kom jij aan m'n gastendoekje?" 
Blakend van onschuld wees ze achteloos met haar duim over haar schouder naar een kartonnen doos. 
"Uit die doos daar, hé." 
Met een nadenkende blik bekeek ze het plafond. 
"Eens kijken, wat zit er nog zoal in," en begon op haar vingers af te tellen, "vier paar bruine sokken, drie overhemden, twáálf onderbroeken," hierbij trok ze vragend haar wenkbrauwen op, "vier T-shirts, één washandje," ze keek me terzijde aan en fronste: "is dat niet wat weinig?"
Met groeiende verbazing bedacht ik dat ze bijna toe was aan de warmwaterkruik die m'n overbezorgde moeder me nog op het allerlaatste moment had opgedrongen voor ik van huis vertrok. 

Ijverig vervolgde zij het vingertelwerk op haar andere hand. "Vijf zakdoeken, één tube... "
"Hé, hó, stop! Wat... wanneer... hoe kom je daaraan?" (Jakkes! Waar had ik dat nóg gehoord?). 
Quasi verwonderd bekeek ze me nog eens nadrukkelijk onschuldig. Ze hief haar pretogen ten hemel. 
"Dat heb ik je toch net verteld, slimpie! Uit dié doos daar!"
Ik hinkte klaarblijkelijk achterop. 
"Hoezo? Heb je dan al m'n spullen naar hier gebracht terwijl ik sliep?" 

Zij nam m'n handen in de hare, ging adembenemend mooi, recht voor me op haar knieën zitten en keek me verwachtingsvol aan. 
"Zullen we je boeken straks samen halen? Die waren nog steeds nat, zie je. En dan je beddegoed en de rest van je keukenspullen... wel, ik ken iemand met een triporteur, zie je... en... eh, er hangt al een briefje aan de deur voor het geval er iemand je mocht zoeken... "

M'n huid gloeide nog na. Het was alweer bijna avond. De schemer vulde het kamertje met vluchtige schimmen en zette een sluier om Saartje's ogen: twee donkere spiegels, waar ik dwars door ons heen droom en werkelijkheid in elkaar verstrengeld zag. 

Het voorbije wonder bespiegelend, speelden m'n lippen onbewust haar stilzwijgend het raadsel toe: 'Waarom jij, waarom ik?’.
Verbaasd merkte ik dat zij de geluidloos gestelde vraag begrepen had. Misschien had José haar leren liplezen. Zij sloeg haar ogen pijnlijk geschrokken neer en zocht blijkbaar naar woorden. 
"Omdat... Je hebt vanbinnen in mij iets wakker geschud, denk ik... iets waarvan ik dacht dat het voor altijd verdwenen of stuk was of zo... maar het is er nog steeds... gelukkig!" 
Het laatste kwam er met een zucht van opluchting uit. 
"Ik weet alleen niet goed wat ik ermee moet aanvangen, en het deed zo verschrikkelijk veel pijn toen... toen het me terug aankeek. Het was een beetje zoals Brammetje me soms aankijkt alsof hij zich in de steek gelaten voelt door mij."

Eerst was ik heimelijk geflatteerd: ik wist niet dat ik blijkbaar zulk een sterke uitstraling had. Maar met een plots opkomend schuldgevoel besefte ik waar ze het over had. 
Smalend bedacht ik wat een uilenbal ik toch was. Ik versier het meisje van mijn dromen door haar eerst een goeie mep te verkopen waarvan ze de straatstenen optuimelt! Nota bene op haar broertjes sterfdag. Van een sterke uitstraling gesproken! 

Beneden in het café klonk hard en kort de deurschel. Verschrikt keek Saartje naar de wekker. 
"Jakkes! 'k ben alweer te laat!" 
Ze wipte het bed uit en verdween achter een deur in een zijkamertje. Even later ging de deur terug open. Ik schrok me een aap: er bleek al die tijd in de kamer hiernaast nóg een meisje geweest te zijn. Vliegensvlug kroop ik weg onder de lakens. In het schemerdonker kon ik haar niet duidelijk onderscheiden, maar ze was duidelijk mijn type niet: ze droeg een zwart leren broek en jekker, behangen met blinkende metalen gespen. Haar haar was kort opgestoken en ze rook sterk naar één of ander hard prikkelend parfum dat vaag iets weg had van m'n aftershave. 

Midden in de kamer bleef ze staan, maakte tot m'n stomme verbazing een pirouette en keek me verwachtingsvol aan.
“Wel, wat vind je ervan?", vroeg ze. 
Met het laken opgetrokken tot boven m'n neus, sperde ik m'n ogen vanachter m'n brilletje wijd open.
"Saartje... ???"
"Ja natuurlijk! Wie anders?"
Terwijl ze zich langs het bed naar de deur van de traphall haastte, gaf ze me vluchtig een kusje op m'n voorhoofd. 
"Kom je straks ook naar beneden? Dan trakteer ik je op lekkere erwtensoep, je zult wel honger hebben. Ik moet er nu echt vandoor, anders doet José weer of ze  potdoof is en zet ze alle klanten een groot glas wihsky voor hun neus. Tot straks?"

En ribbedebie was ze. 

 
(Wordt vervolgd)