• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  255 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  433 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  274 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1149 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  409 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  21 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1033 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  40 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

M'n eerste liefje (III)
 

Boven aangekomen, zette ik m'n oranje kacheltje op de hoogste stand, stroopte m'n kletsnatte kleren uit en wierp me op m'n matras, m'n gezicht begravend in de kussens en begon onbedaarlijk te wenen. 

Wat was me in 's hemelsnaam overkomen?! Het heldere ideaalbeeld waarmee ik deze ochtend nog fris en welgemoed m'n studies had aangevat, was terstond ter ziele gegaan in een hectische emotionele mangel, verbrijzeld tot het naakte hoopje verdriet dat hier z'n zelfmedelijden niet opkon! Samen met het gesis van het gaskacheltje, hield het getokkel van de regendruppels op het dakvenster boven m'n hoofd gestaag aan en werkte hypnotisch op me in, tot nog slechts een kale stilte overbleef. Na een tijdje lag ik wat hol te staren naar de wit bepleisterde muren. Van op m'n matras op de grond keek ik op de blote houten planken van het lichtjes afhellend Frans dak.

M'n gedachten vlogen terug naar het afscheid gisteren van m'n ouders. Als in flarden mist zag ik m'n moeder met haar gezicht doorploegd van tranige bezorgdheid, m'n vader met een ietwat geforceerde glimlach en een iets te harde handdruk. Ik herinnerde ik me z'n goed bedoelde clichématige woorden: ‘Wat je ook doet in je leven, m'n jongen, doe het goed!’
Ik stond op, zocht m'n rode markeerstift, en op de dakbalk boven m'n matras schamperde ik in blokletters: "DOE IK HET GOED?", waarop ik diep onder de dekens weg kroop. 

Ik was bijna in slaap gesukkeld toen er plots een alarmbel door m'n hoofd schoot: m'n boeken! Miljarde! Vergeten op de stoep voor de deur! Als de weerlicht schoot ik vliegensvlug in m'n onderbroek en stormde de trappen af. Met een ruk trok ik hijgend de deur open en... stond oog in oog met het meisje van het rozenhoedje. 

Ze keek me alweer stralend en opgewekt aan en in haar handen hield ze alweer de plastic zak en de aktentas. Voor de zoveelste keer die dag stond ik haar als een volslagen idioot perplex aan te staren. M'n verstand was het stilletjes afgedropen en er bleef slechts een luchtig gat over in m'n bovenkamer. Een gemiddelde Zenboeddhist moest hier beslist jaren voor mediteren, of anders de lege wereld instappen van de seniliteit. Als een schilder penseelden m'n ogen de kleinste details van haar gezicht op het blanke doek in m'n holle hoofd: de puntjes in haar donkere irissen, haar zacht wijkende wenkbrauwen, de strakke huid rond haar lachkuiltjes... 
Het geknipper van haar wimpers schudderde me zachtjes wakker en alweer keek ik haar stomverliefd aan. Het gevoel bekroop me een derderangsfigurant te spelen in een goedkoop déja-vue-achtig filmpje. Gelaten wachtte ik dan maar de volgende scène af.

Hoi!, ik zag die boeken hier staan voor de deur, dus ik dacht... eh... "
Vrijelijk liet ze haar blikken over me glijden en vervolgde met een fijn dun stemmetje: "zat je soms onder de douche of zo?"
Toen pas besefte ik dat ik haast niks aan had. M'n hoofd schoot in brand en met een slap gevoel tussen m'n benen mompelde ik iets in de zin van "Sorry, ben zo terug... ", terwijl ik de deur met een ruk voor haar neus dichtsloeg. 

Verdomd nog aan toe! Er moest dringend een eind komen aan die karikaturale presentatie van mezelf als de stomste oelewapper der Belgen! Als ik niet oppaste kreeg ik straks nog politieke ambities! 
Kom jongen, denken, denken! Hoe moet je in je onderbroek het meisje van je dromen versieren, nadat je net de deur voor haar neus hebt dichtgeknald? Een hopeloze vraag. Ik maakte me sterk dat zelfs de vier jaar filosofische wetenschappen die ik nog voor de boeg had, hier geen uitkomst konden bieden. En zelfs al was dat zo, dan stond het antwoord in één van die rotboeken waar zij me al de halve dag mee achtervolgde. En zelfs als ik die doemboeken te pakken kon krijgen, dan schoot het hele idee z'n doel voorbij omdat juist het afgeven van die boekerij het enige doel was waarvoor ze nog achter deze deur stond. En ik kon de deur niet nóg eens openen met alleen m'n adamspakje aan. En tegen de tijd dat ik de drie trappen naar boven zou gerend zijn, één of ander 'Johnny-kostuum' had opgevist en de trap afrennend dat ding had aangetrokken, zou ze het allang voor bekeken hebben. En zelfs al stond ze er dan nog (ze zou wel gek zijn met die regen), wat moest ik dan in 's hemelsnaam tegen haar zeggen? En zelfs al... 

Radeloos stond ik daar tegen de deur aangeleund. M'n gedachten schoten kriskras vol met dergelijke paniekerige doolhofprietpraat, toen het koude klepje van de brievenbus tegen m'n billen werd aangeduwd. Een fris stemmetje schalde tussen m'n benen. 

"Hallo! Zal ik ze er één voor één doorduwen? Ze worden hier kletsnat, zie je. Onderwijl kan je misschien iets warms aantrekken en dan kan ik je je aktentasje geven... Wat denk je?
Dat was dé oplossing! Simpel, voor de hand liggend, vrouwelijk.
Ik bukte me en keek naar haar glunderend gezicht door de brievenbus. Ze leek er heimelijk een haast giechelend plezier in te beleven. Ik had haar wel een zoen kunnen geven als het klepje niet in de weg had gezeten. 
"Ja, da's goed... bedankt! Ik ben er direkt weer!", en vloog met drie treden tegelijk de trappen op. 

Als een dolgedraaide gek wrong ik tegelijkertijd m'n beide armen in m'n hemdsmouwen, m'n linkervoet in m'n rechterschoen, ontdekte te laat dat ik m'n broekspijpen niet meer over m'n schoenen kreeg, trapte dan maar hard door, waarbij de zoom het ergens krakend begaf, moest tenslotte m'n schoenen alweer uitschieten om m'n sokken aan te trekken, waarbij ik al hinkend tegen de ‘Doe ik het goed?’-balk aanbotste en m'n bril van m'n neus vloog. Met m'n open hemd vlaggend uit m'n broek, struikelde ik haast over m'n losse veters en na wanhopig alle rommel in m'n enige kast gepropt te hebben, sprong ik als een hitsige berggeit wederom de trappen af. Ergens halverwege plakten m'n longen tegen m'n gehemelte en begonnen voor m'n ogen blauwe en zwarte vlekken met elkaar te flirten. 

Volkomen buiten adem en met een kop als een draaimolen, trok ik de deur open, net op het moment dat m'n rozenkransmeisje zich voorover bukte om het elvendertigste boek door de brievenbus te wurmen. Haar evenwicht verliezend, tackelde zij m'n benen als een geoefende judoka en knalde ik dubbelgevouwen boven op haar rug, waarbij m'n hoofd met een smak kennis maakte met Kant's ‘Kritiek van de Zuivere Rede’. 
Een doordringend bonzend geluid trok van m'n hart naar m'n slapen. Naar adem snakkend en met een hikkend gevoel in m'n maag, keek ik versuft naar het resultaat van wat m'n eerste versierpartijtje had moeten worden. 

Daar lagen we dan, half op de stoep, ietwat onhandig in elkaar gestrengeld en gegarnituurd door een hoop mestnatte filosofische literatuur, wat het geheel een bizarre relativerende indruk maakte. 
Even keek zij me beduusd aan. Toen glimlachte zij me toe, terwijl ik de grond onder me voelde wegdraaien. Het was alsof ze m'n gedachten had gelezen. 
"Als eerste toenaderingspoging kan dit tellen hoor! Zullen we mekaar dan maar eens voorstellen? Ik heet Saartje...  Hé... Scheelt er iets?"

Ja, er scheelde wel degelijk iets. Ik had m'n volle concentratie nodig om de dolgedraaide cocktail van emoties keer op keer weer door te slikken, die zich vanuit m'n buik kotserig een weg naar boven zocht. De blauwe en zwarte vlekjes voor m'n ogen kregen gezelschap van sterretjes die uit haar bezorgde lachrimpeltjes leken te flitsen. 

M'n lijf raakte ongecontroleerd uit balans: als vanuit de verte voelde ik tegelijk m'n hoofd ijl en m'n benen loodzwaar worden. De stoep veranderde in drijfzand waarin ik hulpeloos wegzonk. Tergend langzaam zag ik haar blik verstarren in een grijns van afschuw. Zo wit als een doek trachtte ik haar nog wanhopig een dapper glimlachje toe te spelen. Ik wou haar vertellen dat ik zielsveel van haar hield, dat ik gewoon even op tilt stond, dat ze zich geen zorgen hoefde te maken... maar, bang dat ik haar zou onderkotsen, klemde ik m'n bloedeloze lippen stijf op elkaar. 
Haar slanke hand zweefde loom en sierlijk op me toe, haar priemende wijsvinger gericht op de straat ergens achter me. Ik slaagde er in m'n hoofd om te zwaaien en zag nog net het kleine ventje met de bolle wangetjes een hallucinante boog maken door de prachtige nachtelijke sterrenhemel. Begeleid door het gekrijs van remmen en brekend glas tuimelde ik finaal weg in het zwarte diep. 

 
 
(Wordt vervolgd)