• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  971 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  253 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  432 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  26 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1046 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  971 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  123 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  37 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  5 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  86 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

M'n eerste liefje (II)

De straten blonken dof en kleffig van de nog steeds druipende grauwe nattigheid. De grijze lage hemel sloop in een mistgordijn door de stad en vulde gans m'n lijf met een verdovende zompige stilte. Verder dweilend van de ene plas naar de andere, dreef een soort nestinstinct me voort in een doffe slaapwandel richting huis. 

Op een gegeven moment trok een vreemd aanhoudend gejammer kleine scheurtjes door de voze stilte in m'n kop. Ik draaide me om. Aan de overkant van de drukke straat zag ik een dreumes van hooguit een jaar of vijf. Het jongetje stond op de stoep van een huis en reikte naar de veel te hoge bel. 

Even nog leek het me of het ventje een geluidloze playback gaf van het hinderlijk gejammer in m'n oren, maar plots tuimelde heel het stadsgewemel knallend door m'n kop: auto's raasden voorbij, een trambestuurder tingelde verwoed voor een bestelwagen die z'n vracht met veel gedaver stond te lossen, paraplu's scheerden vervaarlijk langs m'n ogen en ergens ver weg hoorde ik een klokketoren monotoon het uur slaan. Alhoewel het ventje duidelijk nog hard stond te schreeuwen en nu furieus met z'n vuistjes tegen de houten deur bonkte, slokte het straatlawaai alle geluiden op. Hoe ik me ook inspande, het was vreemd genoeg onmogelijk om nog iets van z'n krijsend stemmetje te horen. 

De blokkerende bestelwagen vertrok, bussen en vrachtwagens zetten zich grommend in beweging. De jongen leek wat uitgeraasd te zijn en keek vijandig om zich heen. Het klein scharminkel stond, weggedoken voor de regen, haast geplakt tegen de deur van het smalle halfduister portiekje. Z'n gescheurde bruine speelkleren camoufleerden hem tegen de achtergrond van de gebarsten deur. Plots kreeg hij me in de gaten. 

In een intens ogenblik focusten onze blikken elkaar. Ik schrok van de venijnige grijns die als bij toverslag een masker over z'n bolle gezichtje trok. Het ventje straalde iets bijterigs uit, iets gemeen stekelig. Het was of hij uit z'n gebalde vuistjes een intense haat perste, die hij met z'n gifgroene oogjes naar me toe siste. Verstard bleef hij tegen de deur aankleven: een gevaarlijk kameleonachtig trolletje, toevallig betrapt in het holletje waar hij zich onzichtbaar en veilig waande. De drukke straat tussen ons in werd een vertraagde poppenfilm met glazen nepfiguurtjes maar dwars er doorheen boorden onze blikken in elkaar als een stalen gespannen vlecht. 

Het hypnotisch contact werd abrupt afgesneden door een voorbijdenderende tram. Met een schok belandde ik terug in de realiteit en haalde opgelucht diep adem. Ietwat beschaamd bedacht ik dat dit gewoon een bang jongetje was dat z'n huis niet binnen kon. Ik zou hem maar even gaan helpen door op die bel te gaan drukken. Ik was halverwege de straat toen de tram het huis gepasseerd was. Verbouwereerd bleef ik staan: het kind was verdwenen. Voor zover ik de inmiddels donker wordende straat kon afspeuren, was de jongen nergens meer te bekennen. Ach ja, natuurlijk! Waarschijnlijk had z'n mama of papa hem net het huis binnengelaten. 

Ik wou me alweer omkeren, toen me het briefje opviel wat langs de buitenkant tegen het venster van het huis geplakt zat. Het zag er op één of andere manier officieel uit, als een bericht voor de bevolking (waar geen kat ooit naar kijkt). Daarenboven merkte ik nu pas dat het huis er verlaten bij lag: geen gordijnen achter de vuile ramen, reclame die uit de brievenbus puilde, onkruid opschietend vanuit het keldergat... Ik werd allengs door een ongezonde, bijna gluurderachtige nieuwsgierigheid bevangen die me naar de overkant van de straat trok. 

Het vergeelde papier was wel degelijk een officieel document: een deurwaardersexploot, afgestempeld, met fiscale zegels gefrankeerd en bezegeld met een zwierige doortastende handtekening. De datum waarop de boel openbaar zou verkocht worden, was haast niet meer te lezen: 7 ok..ber 19.. 

Door het vuile raam keek ik in een stoffige kale kamer, behangen met een ouderwets tulpenmotiefje. Ondanks het verval had het huis nog iets uitnodigends. Gek genoeg hing er nog een foto aan de muur van een wat oudere dame met een kind op de arm. Vreemd: hun gelaatstrekken kwamen me bekend voor. 

Verder was er geen teken van leven te bespeuren. 

Het was duidelijk: dit pand was compleet verlaten. Peinzend keek ik nog even naar de datum: 7 oktober. Door m’n jarenlange katholieke indoctrinatie kon ik er niet aan ontsnappen: de dag van het OnzeLieveVrouwtje van de Rozenkrans... En de jongen was blijkbaar opgelost in het duister. 

Ik bukte me. Bovenop enkele reclamefolders lag verfrommeld een beduimeld visitekaartje. Het was nog zulk een ouderwets kartonnen dingetje met bruine sierlijke lettertjes. Het adres erop klopte met dat van het huis. Op de achterkant stond in een kinderlijk hanepotengeschrift het woordje ‘MoT’, met daaronder drie kruisjes. Besluiteloos bleef ik nog even rondkijken, in de hoop alsnog z'n bolle gezichtje ergens te zien opduiken.
Vruchteloos...

Ietwat de kluts kwijt, stak ik de straat weer over en dwaalde verder de straten af op zoek naar m'n studentenkot. 

Hoe ik uiteindelijk thuis raakte, kan ik me onmogelijk nog herinneren. Op een gegeven moment zag ik vóór me de afgebladderde zijdeur van de winkel, waarboven ik op de derde verdieping een zolderkamer had gehuurd. Ik was doornat, m'n vingers stonden stijf in kramp van het gesleur met m'n boeken en ik kon amper de sleutel uit m'n doorweekte broekzak friemelen. Daarenboven voelde ik me helemaal gedemoraliseerd en verlangde hevig naar de warme vergetelheid van m'n bed. (Wordt vervolgd)