• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  434 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  523 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  277 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1147 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  36 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  24 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1042 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  121 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Kwetsbaar
 
Ik zeg altijd: als je liefhebt moet je bereid zijn pijn te lijden, wie liefheeft is kwetsbaar.
Dit grote huis is mijn thuis, buiten bevinden zich de oude rozenkassen, binnen de kronkelende blauwe trappen, en boven de inmiddels lege kamers. In de schaduwen herbergt het huis mijn pijn, mijn verlies, diep weggestopt, niet begaanbaar voor nieuwsgierige onwetenden, met spiedende ogen.
Aan de muur hangen de trouwfoto's van mijn dertien kinderen.
Zijn foto hangt op de tweede rij, derde van links.
We waren onlangs vijftig jaar getrouwd, mijn man en ik. De kinderen kwamen langs om het te vieren. Met hun kinderen, mijn kleinkinderen. Ik heb er nu dertig.
Vreemd dat die ene zo gemist kan worden. Dat de dertig anderen niet voldoende zijn om het gat van één enkeling op te vullen.
Ik heb gebeden. Sober geleefd. De Here is mijn herder, maar de pijn bleef.
Ik loop naar de muur. Tweede rij, derde van links. Zijn beeltenis lachend, zoals hij vroeger altijd deed.
Henkie was mijn eerste kleinkind. Als baby keek hij wijs uit zijn ogen. Alsof hij in werkelijkheid geen baby was, maar een oude man.
Hij liet mij liefde voelen. Omdat ik het toeliet, de deur openzette naar mijn hart, zomaar, op een onbewaakt ogenblik.
De pijn die ik voelde, toen we elkaar niet meer zagen, was wederzijds, dat wist ik zonder het zeker te kunnen weten.
Om een stomme, onnodige ruzie was hij opeens buiten mijn bereik.
Hij was zo ver weg, en tegelijkertijd zo dichtbij.
Van mijn dochter mocht hij niet meer bij mij komen, en zodoende bleef hij weg.
Ik telde de jaren. Hij werd drie jaar zonder mij, vier en vijf.
Ik vergat hoe hij eruit zag, maar het warme gevoel voor hem verloor ik nooit.
Vol liefde klopte mijn hart, en wanneer ik ontwaakte dacht ik eerst aan hem.
Ineens waren er vier jaren voorbij. Soms geloofde ik dat ik hem zag fietsen langs het huis, zonder dat geloof met enig bewijs te kunnen staven.
Het was vlak voor zijn zesde verjaardag, op een warme dag. De lucht was blauw en helder, de kastanjeboom was vol.
Mijn jongste dochter woonde nog thuis. Zij zag hem eerst.
'Henkie,' bracht ze uit, naar adem snakkend.
Daar stond hij, in de deuropening. Helemaal alleen. Het was een jongen, geen baby meer, maar de ogen waren hetzelfde.
'Oma,' zei hij, de blik vol liefde. Hij droeg een korte broek, nette schoenen, zijn overhemd hagelwit.
'Henkie,' zei ik, steun zoekend bij de deur.
'Ik ga op reis.'
Mijn dochter keek sceptisch.
'Ga je dan op vakantie?'
Hij antwoordde niet.
'Daarom kom ik afscheid van je nemen, oma,' ging hij verder. Zijn donkere ogen groot, wijs. Dan draaide hij zich om en verdween weer in het niets. Alsof hij nooit verschenen was.
Wist hij wat er gebeuren zou? Dat hij geschept zou worden door een onoplettende chauffeur? Dat hij twee dagen in coma zou liggen, zonder hoop op herstel.
Liefde kan bruggen bouwen. Ze kan via onzichtbare treden de afstand naar de andere wereld overbruggen, terwijl ze tegelijkertijd iemand genadeloos kan laten lijden.
Ik kijk om me heen, soms zie ik hem opeens staan, ergens half verscholen in de schaduwen, en wanneer ik omkijk is het moment weer voorbij.
Liefde maakt ons kwetsbaar, zo ver weg en tegelijkertijd zo dichtbij. Maar zijn afscheid geeft me het vertrouwen dat ik hem ooit weer zal zien.
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Kwetsbaar"

© Nicole Schilder
17.10.20
Feedback:
Een heel aangrijpend verhaal, Nicole.
Ik word er stil van.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
17.10.20
Feedback:
Wérkelijk prachtig. Het heeft eigenlijk zes sterren verdiend
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
17.10.20
Feedback:
een bijzonder aangrijpend verhaal Nicole en ik ben het helemaal met Lieven eens! Jij kunt je in iemand's geest kruipen! Dik 5 sterren verdiend! Gr Ingrid
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
16.10.20
Feedback:
Elk woord, elke letter ademt empathie. Bijzonder knap!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
15.10.20
Feedback:
Mooi verhaal, Nicole.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: