• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  434 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  523 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  277 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1146 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  410 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  36 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  24 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1039 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  974 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  120 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  38 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Kinderachtig

Terwijl ik moeder met haar rolstoel aan het ronde tafeltje manoeuvreer-het is fijn dat we buiten kunnen zitten zodat ik haar eetgeluiden niet hoef te horen-wordt de rest van het terras aan de rivier in beslag genomen door leden van de motorclub ‘No Empathy’.

‘Ik vind het zo kínderachtig’, zegt moeder met haar hoge schrille stem. ‘Van die volwássen kerels in dezelfde pakjes, op kermisvoertuigen.’

‘Moeder….’, begin ik tevergeefs.

‘Vroem-vroem, wat maken we een herrie met elkander. Heel schlemielig allemaal.’

De serveerster biedt afleiding en neemt mijn bestelling op, als moeder haar aanklampt.

‘Zegt u eens….gesteld dat dat schoelje bij u bier bestelt, schenkt u het dan?’

De serveerster knikt met vuurrode wangen. 

‘Ma, de serveerster moet….’ begin ik.

‘Het is toch een gotspe. Bier in de morgen. Alsof ze een stel losgeslagen pubers zijn. Bier, boeren en blote billen.’

Het meest uit de kluiten gewassen lid van No Empathy, een kale man met een grijs sikje, komt op ons tafeltje afgeslenterd. Onderweg raapt hij een lipje van een blikje op en bekijkt het even, om het daarna weg te schieten in een keurig heggetje. Als hij bij ons tafeltje halt houdt, slaat hij zijn armen over elkaar en kijkt ons beurtelings aan.

‘Is dat jouw moeder?’ 

‘Ja’, knik ik. Ik zie mezelf als benauwde tweeling in de spiegelglazen van zijn zonnebril.

‘Zég meneer, ik zit hiér. U hoeft niet in de derde persoon te oreren als u het woord rechtstreeks…. protesteert mijn moeder. 

‘Zo, twee appeltaart met slagroom en twee koffie’, zegt het meisje van de uitspanning. Ze weet niet hoe snel ze moet uitserveren.

Even lijkt alles te bevriezen in een tableau vivant. Ik, mijn moeder, twee stukken appeltaart met slagroom, twee koffie en een heel grote beledigde man in denim en leder. Ik zie dat mijn moeders hoornen bril scheef staat.

‘Moeder, uw bril’, doorbreek ik de stilte. Ging de man maar weg.

‘Vind je je moeder grappig?’, gaat hij echter verder.

‘Soms’, zeg ik. ‘Maar trekt u zich maar niets van haar aan. Ze doet tegen iedereen zo.’

‘Ook tegen jou?’ De man buigt zich naar me toe.

Ik knik.

‘Wat zegt ze dan tegen jou? Dat je een bruinwerkende brillenjood bent? Want dan heeft ze namelijk gelijk.’

Ik adem een kegel van Zware Javaanse Jongens in.

‘Mijn zoon is Joods, net als ik’, zegt mijn moeder. ‘Hij werkt, dat klopt ook. Hij kreeg dit jaar een betrekking in het museum voor uitheemse kunst. Wat daar bruin aan is weet ik niet, deze racistische insinuatie is voor uw rekening. En dat mijn zoon passende arbeid heeft gevonden gaat voor sommigen duidelijk niet op.’ Als ze een muizenhapje van haar slagroom neemt en erop te lijkt te kauwen staart ze over de rivier, alsof wij er niet toe doen.  Ook al zitten we buiten, toch hoor ik het knakken van haar kaken.

Als door een daas gestoken kijkt de man even naar mijn moeder en dan weer naar mij.

‘Trakteert jouw moeder op dit alles?’, wijst de man naar onze tafel.

‘Neem nu die infantiele huidschilderingen in uw nek. Ik chargeer niet als ik u met een schemerlamp vergelijk’, zegt mijn moeder. ‘Verrast het u dat u geen emplooi weet te vinden?’ Nu is ze vol aandacht en priemt met haar vorkje, alsof ze een stukje stierennek als toetje wil.

‘Ga je nog eten, dan?’, fluistert de man in mijn oor. ‘Beetje respectloos, niet? Trakteert je moeder op taart…’

‘Weet u, u bent het schoolplein nimmer ontgroeid. Uw emotionele leeftijd is twaalf jaar. U loopt nog steeds op basis van domme kracht de boel te koeioneren!’, zegt mijn moeder, met haar knokige handen haar woorden ritmisch ondersteunend op het aluminium van de tafel.

De man duwt mij in mijn taartpunt en houdt me vast. Even krijg ik geen adem, totdat ik een stukje taart afbijt en wegspuug.

‘Zie eens aan, wat een flinkerd. En weldra bestijgt u triomfantelijk uw chromen bromfiets. En hebt u wederom een verhaal voor in uw soos gebouw.’

‘En nou je koffie nog, azkenazische  aarstoerist’, zegt de man. Hij opent de kraag van mijn witte overhemd en giet de koffie erin. Dan slaat hij het katoen tegen de hete plas op mijn rug. 

De taart is vermorzeld, de koffie verspild, dus mijn moeder staakt haar sneren.

De man draait zich om.

‘Kom mee’, grauwt hij tegen zijn metgezellen.

‘Eigenlijk was het die verlepte kwel die jou beledigde’, mompelt een man met hanenkam tegen mijn belager.

‘Ik ga geen oude mensen slaan’, zegt hij.

Met een donderend geraas vertrekt de groep.

Alles lijkt weer als voorheen. Ik hoor het pesterig lachen van een aalscholver, het gerinkel van bestek, en het getuf van een voorbijvarende rijnaak.

Mijn moeder heeft haar grote handtas op haar schoot gezet en de klep los geklikt. Ze haalt er een pakje tissues uit en reikt ze mij aan.

‘Wees toch eens als je broer. Hij had het nooit zo ver laten komen. Je bent nu zes en vijftig jaar, en nog steeds moet moeder dit soort ordinaire conflicten voor je oplossen.’

Even wil ik mijn kopje naar haar hoofd gooien. Maar ik denk aan de erfenis.

‘En wees eens een schat. Neem me volgende week mee naar het voetbal. Het eerste team van Ajax speelt in ‘s Gravenhage. Ik kan met jou altijd zo lekker mensen kijken.’

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Kinderachtig"

© Bart Jongeling
19.07.21
Feedback:
De irritatie en frustratie van die zoon druipt van het verhaal. Goed geschreven!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
09.07.21
Feedback:
Geweldig!!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
06.07.21
Feedback:
Ik zie het zo voor me. Zou gewoon de realiteit kunnen zijn. Vooral je laatste zin, schitterend in het geheel.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
1 van de 1 lezers vond deze review nuttig
06.07.21
Feedback:
Met plezier gelezen!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
05.07.21
Feedback:
Super verhaal! Mooi en humoristisch geschreven.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: