• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  981 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  437 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  519 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  267 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1144 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  400 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  33 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1025 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  981 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  118 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  10 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  89 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Kijk bij de verschillende schrijfopdrachten om mee te doen.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Joshua


Joshua,

'Minstens veertig jaar geleden ben ik vanuit mijn vertrouwde
omgeving vertrokken naar het buitenland voor hét grote
avontuur. Niets van mijn grootse plannen werd verwezenlijkt
en na de zoveelste teleurstelling ben ik uiteindelijk
teruggekeerd naar mijn roots. Het kleine dorpje in de kop
van Noord-Holland.'

Tevreden staar ik voor mij uit. Vele herinneringen passeren
mijn gedachten. De rust en de vertrouwde omgeving geven mij
inzicht in mijn keuzes van toen. Die rust waar ik nu zo naar
verlang en die me toen zo benauwde.
De lange dorpsstraat waar ik bij praktisch elke woning wel
een verhaal kan bedenken. Hoe zou het met die en die gaan?
Wonen ze er nog of zijn ze ook vertrokken? Misschien herken
ik ze niet meer, zoals velen mij ook niet zullen herkennen.

Al één keer eerder ben ik hem tegengekomen: de oudere man
op de open bakfiets..

Tijdens een ochtendwandeling met mijn lieve hondje uit het
asiel, zie ik de oudere man opnieuw. Op gepaste afstand sla
ik hem gade. In alle rust creëert hij een nieuw oprijpad.
Door de vele zware regenbuien zijn de stenen verzakt en is
er een diepe kuil ontstaan. Een voor een stapelt hij de zware
klinkers, om daarna met zand de grond te egaliseren en de
stenen op vakkundige wijze te herplaatsen.
 
Broodmager is hij. Zijn kalende bol verstopt onder een rode
zakdoek, waarvan de vier punten zijn geknoopt. Zijn inge-
vallen wangen verraden zijn broze gezondheid. Hij intrigeert
mij wezenlijk, maar waarom? Misschien omdat ik het idee heb,
hem te kennen, maar waarvan? Dan staat hij op en loopt met
zijn hoofd gebogen naar zijn bakfiets. Zijn taak voor vandaag
is volbracht. Moeizaam probeert hij de krakende trappers rond
te draaien. Zijn bak volgeladen met allerlei gereedschap en
wat restanten. Op de achterzijde van zijn felgekleurde gele
hesje lees ik: 'Joshua, gemeentewerker'.
Het zal toch niet waar zijn?

'In een ver verleden heb ik een Joshua gekend. Een leuke
jongen met donker krullend haar. Erg verlegen en daarom niet
zo populair. Hij hield zich afzijdig en ik herkende mezelf
daar in. Dat moet in de laatste klas van de lagere school
zijn geweest. Op zekere dag lag er een briefje op mijn
lessenaar. Keurig dichtgevouwen met mijn naam erop geschreven.
Ik propte het snel in mijn jaszak om het later te lezen.
Met grote hanepoten stond geschreven --ik hou van jou--.
Daarna is hij nooit meer op onze school gezien. Met zijn
familie is hij met de noorderzon vertrokken. Het was het
gesprek van de dag. Nimmer heb ik iemand verteld van het
briefje.'

Doordat de ketting verroest is komt hij maar langzaam op
gang en ik besluit hem te volgen. Hij stopt bij een kleine
hoekwoning waarvan de achtertuin zwaar verwaarloosd is.
Behendig draait hij zijn bakfiets door de quasi verfloze
houten poort. De ramen van de woning zijn beplakt met grote
vergeelde protestpamfletten. De teksten nog amper leesbaar.
Zonder om te kijken gaat hij naar binnen.

Die nacht kan ik de slaap moeilijk vatten. Hij zit op mijn
netvlies gebrand. Wat is dat toch, dat iets uit je verleden
je gedachten gaat overheersen!
Rusteloos ga ik de volgende morgen op pad en hoop Joshua
weer tegen te komen, wat ook gebeurt! Zijn bakfiets staat
geparkeerd naast een voetgangersoversteekbrug welke de
schakel vormt tussen een wandelpad en een woonwijk. Rustig
maar op professionele wijze schildert hij de brugleuning in
een mat groene kleur.

"Goede morgen", zeg ik zo nonchalant mogelijk en blijf even
naast hem staan. "Joshua... hallo!, herken je me nog, hoe
gaat het met jou?" Hij kijkt niet op of om maar schildert
rustig verder. Wat nu!, even aanraken misschien? Een bescheiden
tikje op zijn schouder levert geen reactie op. Enigszins
teleurgesteld maar begripvol wandel ik verder over de brug en
sla rechtsaf het smalle grindpad op.
Maar dan...als op de wind gedragen hoor ik zachtjes mijn naam!
Verrast draai ik me om en kijk in het bleke gelaat van Joshua.
Héél even kruisen onze ogen elkaar; tóch een blik van herken-
ning? Ik zal het nimmer weten! Hij went zijn hoofd weer af.
Draait zich om en hervat zijn werkzaamheden.

In zijn eigen wereld leeft hij verder en ik?
Ik laat het rusten..

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Joshua"

© Ria Wagenaar

In elke boekenwinkel: