Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

409 Hits

Publicatie op:
Ik ga je nu verlaten

“ Ik ga je nu verlaten”, zo verbrak hij altijd,  de  verbinding van onze ellenlange telefoon gesprekken, vanuit  de Bijlmerwaar hij op een flat woonde die ontsierd werd door de hondendrollen. Elk weekend verlieten wij de moederlijke residentie in het Gooi, en sliepen bij pap en zijn nieuwste aanwinst. Met zijn laatste honderd gulden schotelde hij ons een godenmaal voor. In mijn kinderlijk brein niet minder dan het laatste avondmaal en wij dansten  de Kalipso en keken illegale videofilms tot diep in de nacht. Alles kon en alles mocht. De wietdampen waren hiervan het levende bewijs. Het leven lachte mij toe en pap was niet minder dan een  kosmische Sinterklaas, de godheid van mijn bestaan, al  had hij de nodige gebreken.

Helaas was  zondag avond de droom voorbij en keerden mijn zus en ik huiswaarts, naar Het Gooi waar het credo “ doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg” overheerste. Waar ik mijzelf in slaap huilde, uren lang omdat ik zijn fysieke nabijheid moest ontberen. Moeder stond machteloos en mijn kussensloop was en bleef doorweekt. 

“Pappa beer” dus zoals ik hem liefkozend noemde, al was hij een voormalig commando en naar de buitenwereld toe gedroeg hij zich ook als zodanig. Tot de tanden toe gewapend met intellect en geharde vuisten.

Ook tijdens mijn ziekte: 17 maanden lang ziekenhuis, verpleegtehuis, revalidatiecentrum, zeven maanden lang status comaticus. Pap was er dagelijks en vocht voor mijn leven, moest met lede ogen zijn oudste zoon zien aftakelen. Douchte mij, schoor mij  en overtuigde de neurochirurg van zijn zienswijze, wat resulteerde in het plaatsen van een verstelbare drain. 

Zijn ogen spuwden vuur, als ik aan mijn lot werd overgelaten en  de verpleging eens te meer nalatig was. Mijn lieve schat werd zijn vertrouweling, al ging het niet zonder slag of stoot.

Vertrouwen moet immers verdiend worden en wij hebben het hier wel over het leven van zijn oudste zoon. Meer dan eens betuigde pap mij zijn respect en bewondering, tijdens mijn revalidatie en fysieke rehabilitatie. In mij ontwaarde hij voor de eerste maal een glimp van zichzelf.

Niet langer was hij slechts de vader en “ijzervreter” maar ontstond een zekere mate van gelijkwaardigheid en gelijkgestemdheid. 

Voor de eerste maal ontwaarde ik de mens achter de vader; zijn traumatisch verleden en angst voor zowel fysieke als geestelijke aftakeling. 

Lieve “ijzervreter”, ooit spraken wij over de dood, het leven en de liefde en jij zei toen tegen mij:

“ Als je iemand niet goed kan verstaan, moet je beter luisteren”, je doelde op het tonen van liefde.

Dat al lijkt iemand hard of afgesloten te zijn, diegene vanbinnen pijn lijdt en je dus een goede verstaander zal dienen te zijn.

Je eigen woorden lieve pap, retourneer ik aan de rechtmatige eigenaar: 

Dat je weet dat ik bovenal dankbaar ben, voor zowel mijn fysieke als geestelijke wedergeboorte,

Waarbij jij aan de wieg stond, toen en nu.

“ Ik ga je nu verlaten”, ook deze woorden retourneer ik aan de rechtmatige eigenaar.


Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Ik ga je nu verlaten"

© Asko De vries robles

In elke boekenwinkel: